Dotacja celowa z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie”

Samodzielne Koło Terenowe

Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 59 w Lubinie

uzyskało dotację celową z programu

 Ministerstwa Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie”

na

sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z dopasowaniem obiektów niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół i placówek pt.:

 „ Dopasowanie terenów zielonych wokół szkoły i przedszkola w Lubinie”

 

Inwestycja polegającej na budowie boiska szkolnego do siatko-nogi przy Społecznej Szkole Podstawowej w Lubinie, wraz z zagospodarowaniem terenu – infrastrukturą towarzyszącą i placem przedszkolnym zgodnie z dokumentacją projektową i koncepcją zagospodarowania terenu

Wartość dofinansowania: 437.570,04 zł.

Wartość całkowita zadania: 437.570,04 zł.

Dodaj swoją myśl