Monthly Archives: styczeń 2021

Szanowni Państwo, Po raz 15. obchodzimy w Polsce – Dzień Ochrony Danych Osobowych, którego celem jest uwrażliwienie ludzi na  potrzebę ochrony swojej prywatności i danych osobowych. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jeśli nasze społeczeństwo ma dążyć do prawdziwej kultury ochrony […]
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wytyczne MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych. […]