Eksperymenty po niemiecku i z niemieckim – klasa 6a – 2018-2020

W drugim roku realizacji innowacji „Eksperymenty po niemiecku i z niemieckim” zajęcia będą nadal prowadzone w oparciu o materiały opracowane przez Goethe Institut w Bratysławie we współpracy z Volkswagen Slovakia. Nowością będzie korzystanie z materiałów na zamieszczonych platformie DEUTSCHE DIGITALE UNIVERSITÄT („Kinderuni”) Goethe Institut Polen W trakcie zajęć uczniowie będą stawiać hipotezy, przeprowadzać eksperymenty, pomiary, obserwacje, wyciągać wnioski dotyczące: Części ciała – Zmysłów – Zjawisk atmosferycznych. Cela zajęć „Eksperymentowanie po niemiecku i z niemieckim”: 1. Rozbudzanie zainteresowania światem przyrodniczym oraz nauką języka niemieckiego: a) rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody, b) rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej, c) kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodnicze j d) praca metodą CLIL / nauczanie bilingualne/ i wskazywanie na praktyczne zastosowanie znajomości języka niemieckiego e) doskonalenie znajomości języka niemieckiego 2. Kształtowanie postawy badawczej: a) rozwijanie chęci i umiejętności zadawania pytań oraz dociekliwości, b) kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania np. poprzez doświadczenia i eksperymenty, c) kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności, d) rozwijanie samodzielności. 3. Kształtowanie nawyków bezpiecznego eksperymentowania: a) kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa), b) kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia (przestrzeganie zasad postępowania z przedmiotami ostrymi, gorącymi, z elektrycznością itd., sprzątania stanowiska po zakończeniu eksperymentu). 4. Kształtowanie umiejętności prawidłowego prowadzenia eksperymentów naukowych: a) nauka wykonywania podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń), b) nauka posługiwania się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi, c) nauka dokumentowania obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii, d) kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji, e) nauka prezentacji wyników. 5. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, w tym: a) rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdziału zadań w zespole, b) nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu. Beata Petrykowska – nauczyciel języka niemieckiego, multiplikator metody CLIL Magda Kunz –Rapczuk- nauczyciel biologii i geografii

____________________________________

04.03.2020 – Skąd wieje wiatr?

26.02.2020 – O temperaturze i zmysłach – Interaktywnie

13.01.2020 – Termometr – urządzenie do pomiaru temperatury.

13.01.2020 – Jak powstaje sztuczny śnieg?

11.12.2019

4.12.2019

– O zmysłach wiemy wszystko

20,27.11.2019

– Nasze zmysły

13.11.2019

– Czytamy pismo Braille’a

06.11.2019

– Nasz organizm i sól

30.10.2019

– Uczymy się alfabetu Braille’a

23.10.2019

– Kinderuni. Wykład “Pismo Braille”

16.10.2019

– przeprowadzamy eksperyment “Czucie”

9.10.2019

– przeprowadzamy eksperyment “Kälte und Wärme empfinden/ Odczuwanie zimna i ciepła”


2.10.2019

– omawiamy plan pracy na rok szkolny 2019/2020

– doskonalimy znajomość słownictwa