Podręczniki

Szkolny wykaz podręczników

w Społecznej Szkole Podstawowej   im. Rady Europy w Lubinie

na rok szkolny 2020/2021

 

Klasa 1A, 1B, 1 C – Pedagogika Montessori

Przedmiot Tytuł  podręcznika  

Wydawnictwo

Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

 

Żyjemy w Bożym świecie

 

 

Jedność Kielce

Ks. Dr Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak

 

AZ-11-01/12-KI-1/12

Podręcznik  do zakupu
 

Edukacja

wczesnoszkolna

Wielka przygoda – doświadczam-przeżywam-poznaję-wyjaśniam-tworzę  

Nowa Era

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

 

 

1088/1/2020

 

Język  angielski

English Quest 1 Macmillan Jeannette Corbett, Rosin

O’ Farrell, Magdalena Kondro

 

825/1/2017

 

 

 

 

Język  niemiecki

 

ABC Deutsch neu 1

 

PWN

Marta Kazubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło  

789/1/2017

Materiały ćwiczeniowe – ABC Deutsch neu 1

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

 

 Klasa 2 A i 2B – Pedagogika Montessori

 

Przedmiot

Tytuł  podręcznika Wydawnictwo Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Idziemy do Jezusa

 

Jedność Kielce

 

Jerzy Snopek, Dariusz Krupiński

 

AZ-12-01/12-KI-3/12

 

Podręcznik  do zakupu

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja

Podręcznik polonistyczno-społeczny cz. 1 i 2

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy cz. 1 i 2

 

Mac Edukacja

 

Karina Mucha,

Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

 

803/2/2018

 

Język  angielski

English Quest 2 Macmillan Jeannette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro  

825/2/2017

 

Język  niemiecki

 

ABC Deutsch neu 2

 

 

PWN

 

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

 

789/2/2018

Materiały  ćwiczeniowe- ABC Deutsch neu 2

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

                 

Klasa 3 A , 3B, 3C – Pedagogika Montessori

 

Przedmiot

Tytuł  podręcznika Wydawnictwo Autor Numer dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Jezus jest z nami

 

Jedność Kielce

 

ks. Dr Jarosław Czerkawski,

Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

 

AZ-13-01/12- Ki-4/13

Zeszyt ćwiczeń

Jezus jest z nami

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

Edukacja

wczesno-

szkolna

Oto ja 3

Podręcznik humanistyczno – społeczny i

matematyczno – przyrodniczy

 

Mac Edukacja

 

Karina Mucha, Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

 

803/3/2019

 

 

Język  angielski

English Quest 3 Macmillan Jeannette Corbett, Rosin

O’ Farrell, Magdalena Kondro

 

825/3/2019

 

 

 

Język  niemiecki

 

ABC Deutsch neu 3

 

PWN

 

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

 

798/3/2019

Materiały ćwiczeniowe–

ABC Deutsch neu 3

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

Klasa 4A  i 4B – Pedagogika Montessori

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika Wydawnictwo Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Miejsca pełne

BOGActw

 

 

Jedność Kielce

Ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Bogusław Nosek

 

AZ-21-02/12-KI-1/12

Zeszyt ćwiczeń – Miejsca pełne BOGActw

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

J. polski

 

Nowe słowa

na start!  4

 

Nowa Era

 

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz,

 

907/1/2017

 

Język  angielski

 

 

Flash 4

 

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/1/2017

 

Język  niemiecki

 

Wir smart 1

 

Lektor Klett

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka  

827/1/2017

Wir smart 1. Smartbuch.

Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do zakupu

 

Muzyka

 

Muzyka 4

 

Mac Edukacja

 

Teresa Wójcik

 

909/1/2017

 

Plastyka

 

Plastyka 4

 

 

Mac Edukacja

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/1/2017

 

Historia

Historia.

Podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowej

 

Mac Edukacja

 

Szymon Ciechanowski

 

 

891/1/2017

 

Przyroda

 

Tajemnice przyrody  4

 

 

Nowa Era

Maria Marko- Worłowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

 

863/2019/z1

 

Matematyka

 

Matematyka z

plusem 4

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin .Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

780/1/2017

 

Informatyka

 

Informatyka  4

 

 

WSiP

Wanda Jochemczyk,

Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas,  Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

 

807/1/2020/z1

 

Technika

 

Jak to działa? 4

 

 

Nowa Era

 

Lech  Łabecki,

Marta Łabecka

 

295/1/2017

 

          Klasa 5A

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika Wydawnictwo Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Spotkania uBOGAcające

 

Jedność Kielce

Ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina Parszewska

AZ-22-02/12-KI-1/13 Zeszyt ćwiczeń – Spotkania uBOGAjące

Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

Język polski

 

Nowe Słowa

na start! 5

 

 

Nowa Era

 

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

 

907/2/2018

 

Język  angielski

 

 

Flash 5

 

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/2/2018

 

Język  niemiecki

 

Wir smart 2

 

Lektor Klett

 

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa,  Aleksandra Kubicka

 

 

827/2/2018

Wir smart 2. Smartbuch.

Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

Muzyka

 

Muzyka 5

 

Mac Edukacja

 

Teresa Wójcik

 

909/2/2018

 

 

Plastyka

 

Plastyka 5

 

 

Mac Edukacja

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/2/2018

 

Historia

 

Wczoraj i dziś. 5

 

 

Nowa Era

 

Grzegorz Wojciechowski

 

877/2/2018

 

 

 

Geografia

 

Planeta Nowa 5

 

Nowa Era

Feliks Szlajfer

Zbigniew Zaniewicz

Tomasz Rachwał

Roman Malarz

 

906/1/2018

 

 

 

Biologia

 

Puls życia 5

 

 

Nowa Era

 

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

 

844/1/2018

 

Matematyka

 

Matematyka z

plusem 5

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz, Marcin .Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

780/2/2018

 

Informatyka

 

Informatyka  5

 

 

WSiP

Wanda Jochemczyk,

Iwona Krajewska -Kranas,

Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

 

807/2/2017

 

Technika

 

Jak to działa? 5

 

Nowa Era

 

Lech  Łabecki,

Marta Łabecka

 

295/2/2018

 

Klasa 6A, 6B, 6C – Pedagogika Montessori

 

Przedmiot

 

 

Tytuł podręcznika

 

Wydawnictwo

 

Autor

 

Nr dopuszczenia

 

Uwagi

 

Religia

 

Tajemnice BOGAtego życia

 

Jedność Kielce

Ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina Parszewska

 

AZ-23-02/12-KI-3/14

Zeszyt ćwiczeń – Tajemnice BOGAtego życia

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do zakupu

 

Język polski

Nowe Słowa na start! 6 Podręcznik języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej  

Nowa Era

 

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

 

 

907/3/2019

 

Język  angielski

 

 

Flash 6

 

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/3/2019

 

Język  niemiecki

 

Wir smart 3

 

 

Lektor Klett

 

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa,  Aleksandra Kubicka

 

 

828/3/2019

Wir smart 3. Smartbook.

Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do zakupu

 

Muzyka

 

Muzyka 6

 

 

Mac Edukacja

 

Teresa Wójcik

 

909/3/2019

 

Plastyka

 

Plastyka 6

 

 

Mac Edukacja

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/3/2019

 

Historia

 

Wczoraj i dziś.  6

 

Nowa Era

Bogumiła Olszewska,

Wisława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

 

877/3/2019

 

 

Geografia

 

 

Planeta Nowa 6

 

Nowa Era

Tomasz Rachwał,

Roman Malarz

Dawid Szczypiński

 

906/2/2019

 

Biologia

 

 

Puls życia  6

 

Nowa Era

 

Joanna Stawarz

 

844/2/2019

 

Matematyka

 

 

Matematyka

z plusem 6

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

780/3/2019

 

Informatyka

 

 

Informatyka 6

 

WSiP

Wanda Jochemczyk,

Iwona Krajewska -Kranas,

Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

 

807/3/2019

 

Technika

 

Jak to działa? 6

 

Nowa Era

 

Lech  Łabecki, Marta Łabecka

 

295/3/2019

                 Klasa 7A, 7B

 

Przedmiot

 

Tytuł podręcznika

 

Wydawnictwo

 

Autor

 

Nr dopuszczenia

 

Uwagi

 

 

Religia

 

Błogosławieni, którzy

szukają Jezusa

 

Jedność Kielce

 

ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina Parszewska

 

 

AZ-31-01/13-KI-3/13

 

Podręcznik do zakupu

 

Język polski

 

Nowe słowa na start!  7

 

 

 

Nowa Era

Joanna Kościerzyńska,

Joanna Ginter,Katarzyna Łęka,

Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska

 

907/4/2020

 

Język  angielski

 

 

Flash 7

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/4/2017

 

Język  niemiecki

 

 

Wir smart 4

 

LektorKlett

 

Giorgio Motta

 

828/4/2017

 

 

 

Muzyka

 

 

Muzyka  7

 

 

Mac Edukacja

 

Teresa Wójcik

 

909/4/2020/z1

 

 

 

Plastyka

 

Plastyka  7

 

 

Mac Edukacja

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/4/2020/z1

 

Historia

 

 

Historia 7

 

Mac Edukacja

 

Szymon Ciechanowski

 

891/4/2020

 

Geografia

 

 

Planeta Nowa 7

 

 

Nowa Era

Roman Malarz,

Tomasz Rachwał,

Mariusz Szubert

 

906/3/2019/z1

 

Biologia

 

Puls życia 7

 

 

Nowa Era

 

Małgorzata Jefimow

 

 

844/3/2020/z1

 

Chemia

 

Chemia Nowej Ery 7

 

 

Nowa Era

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

Maria Litwin

 

785/1/2017

 

Fizyka

 

Spotkania z fizyką 7

 

Nowa Era

Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska

 

885/1/2017

 

Matematyka

 

Matematyka z plusem 7

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,  Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

780/4/2017

 

Informatyka

 

Informatyka  7

 

 

WSiP

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski  

807/4/2020/z1

 

         Klasa 8A, 8B

 

Przedmiot

 

Tytuł podręcznika

 

Wydawnictwo

 

Autor

 

Nr dopuszczenia

 

Uwagi

 

 

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi Wydawnictwo Jedność Kielce ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina  Parszewska

 

 

AZ-31-01/13-KI-4/14

 

Podręcznik do zakupu

 

 

Język polski

 

Nowe słowa na start!  8

 

 

Nowa Era

Joanna Kościerzyńska,

Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

 

907/5/2018

 

Język  angielski

 

 

Flash 8

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/5/2018

 

Język  niemiecki

 

 

Aktion Deutsch   3 i 4

 

 

WSiP

 

Anna Potapowicz

 

 

Materiał edukacyjny

 

Historia

 

Wczoraj i dziś 8

 

 

Nowa Era

Robert Śniegocki,

Agnieszka Zielińska

 

 

877/5/2018

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

Dziś i jutro 8

 

Nowa Era

 

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia- Maćkowska, Tomasz Maćkowski

 

874/2017

 

Geografia

 

 

Planeta Nowa 8

 

 

Nowa Era

 

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

 

906/4/2018

 

Biologia

 

Puls życia 8

 

 

Nowa Era

 

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski

Marcin Sęktas

 

844/3/2018

 

Chemia

 

Chemia Nowej Ery 8

 

 

Nowa Era

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

Maria Litwin

 

785/2/2018

 

Fizyka

 

 

Spotkania z fizyką 8

 

Nowa Era

Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska

 

885/2/2018

 

Matematyka

 

Matematyka z plusem 8

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,  Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki, Zofia Bolałek, Jacek Lech, Adam Lech, Krystyna Zarzycka

 

780/5/2018

 

Informatyka

 

Informatyka  8

 

 

WSiP

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski  

807/5/2018