Podręczniki

Szkolny wykaz  podręczników w Społecznej Szkole Podstawowej

   im. Rady Europy w Lubinie na rok szkolny 2019/2020

                Klasa 1A

Przedmiot Tytuł  podręcznika  

Wydawnictwo

Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

 

Żyjemy w Bożym świecie

 

 

Jedność Kielce

Ks. Dr Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak

 

AZ-11-01/12-KI-1/12

Podręcznik  do zakupu
 

Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja

Podręcznik  matematyczno-przyrodniczy i podręcznik polonistyczno-społeczny

 

Grupa MAC S.A

Karina Mucha, Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

 

803/1/2017

Ćwiczenia polonistyczno-społeczne

Ćwiczenia  matematyczno-przyrodnicze

 

Język  angielski

English Quest 1 Macmillan Jeannette Corbett, Rosin

O’ Farrell, Magdalena Kondro

 

825/1/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – English Quest 1

 

 

Język  niemiecki

 

ABC Deutsch neu 1

 

PWN

Marta Kazubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło  

789/1/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – ABC Deutsch neu 1

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

Klasa 1 B (M) – Pedagogika Montessori

Przedmiot Tytuł  podręcznika  

Wydawnictwo

Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

 

Żyjemy w Bożym świecie

 

 

Jedność Kielce

 

Ks. Dr Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak

 

AZ-11-01/12-KI-1/12

 

Podręcznik  do zakupu

 

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja

Podręcznik  matematyczno-przyrodniczy i podręcznik polonistyczno-społeczny

 

 

Grupa MAC S.A

 

Karina Mucha, Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

 

803/1/2017

 

 

Język  angielski

English Quest 1 Macmillan Jeannette Corbett, Rosin

O’ Farrell, Magdalena Kondro

 

825/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – English Quest 1
 

Język  niemiecki

 

ABC Deutsch neu 1

 

PWN

Marta Kazubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło  

789/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – ABC Deutsch neu 1

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

                 

Klasa 2 A i 2B

 

Przedmiot

Tytuł  podręcznika Wydawnictwo Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Idziemy do Jezusa

 

Jedność Kielce

 

Jerzy Snopek, Dariusz Krupiński

 

AZ-12-01/12-KI-3/12

 

Podręcznik  do zakupu

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja

Podręcznik polonistyczno-społeczny cz. 1 i 2

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy cz. 1 i 2

 

Grupa MAC S.A

 

Karina Mucha, Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

 

803/2/2018

Ćwiczenia polonistyczno-społeczne

Ćwiczenia  matematyczno-przyrodnicze

 

Język  angielski

English Quest 2 Macmillan Jeannette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro  

 

825/2/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – English Quest 2

 

Język  niemiecki

 

ABC Deutsch neu 2

 

PWN Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło  

789/2/2018

Zeszyt ćwiczeń – ABC Deutsch neu 2

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

 

Klasa 2 C (M)  – Pedagogika Montessori

 

Przedmiot

Tytuł  podręcznika Wydawnictwo Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Idziemy do Jezusa

 

Jedność Kielce

 

Jerzy Snopek, Dariusz Krupiński

 

AZ-12-01/12-KI-3/12

 

Podręcznik  do zakupu

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja

Podręcznik polonistyczno-społeczny cz. 1 i 2

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy cz. 1 i 2

 

Grupa MAC S.A

 

Karina Mucha, Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

 

803/2/2018

 

 

Język  angielski

English Quest 2 Macmillan Jeannette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro 825/2/2017 Zeszyt ćwiczeń – English Quest 2
 

Język  niemiecki

 

ABC Deutsch neu 2

 

 

PWN

 

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

 

789/2/2018

Zeszyt ćwiczeń – ABC Deutsch neu 2

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do zakupu

 

 

 Klasa 3 A

 

Przedmiot

Tytuł  podręcznika Wydawnictwo Autor Numer dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Jezus jest z nami

 

Jedność Kielce

 

ks. Dr Jarosław Czerkawski,

Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

 

AZ-13-01/12- Ki-4/13

Zeszyt ćwiczeń

Jezus jest z nami

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

 

Edukacja

wczesno-

szkolna

Oto ja 3

 

Podręcznik humanistyczno – społeczny i

matematyczno – przyrodniczy

 

Grupa MAC S.A

 

 

Karina Mucha, Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

 

803/3/2019

Ćwiczenia

humanistycznio-społeczne

Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze

 

 

Język  angielski

English Quest 3 Macmillan Jeannette Corbett, Rosin

O’ Farrell, Magdalena Kondro

 

825/3/2019

 

Zeszyt ćwiczeń

English Quest 3

 

Język  niemiecki

 

ABC Deutsch neu 3

 

PWN

 

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

 

798/3/2019

Zeszyt ćwiczeń –

ABC Deutsch neu 3

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

Klasa 4A

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika Wydawnictwo Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Miejsca pełne

bogactw

 

 

Jedność Kielce

Ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Bogusław Nosek

 

AZ-21-02/12-KI-1/12

 

Zeszyt ćwiczeń – Miejsca pełne bogactw

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

J. polski

 

Nowe słowa

na start!  4

 

Nowa Era

 

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz,

 

907/1/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – Nowe słowa na start 4

 

Język  angielski

 

 

Flash 4

 

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/1/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – Flash 4

 

 

Język  niemiecki

 

Wir smart 1

 

LektorKlett

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka  

827/1/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – Wir smart 1

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do zakupu

 

Muzyka

 

Muzyka 4

 

Grupa MAC S.A

 

Teresa Wójcik

 

909/1/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – Muzyka

 

Plastyka

 

Plastyka 4

 

 

Grupa MAC S.A

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/1/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – Plastyka

 

Historia

 

Wczoraj i dziś. 4

 

 

Nowa Era

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

 

 

877/1/2017

 

 

Przyroda

 

Tajemnice przyrody  4

 

 

Nowa Era

Maria Marko- Worłowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

 

863/2017

Zeszyt ćwiczeń – Tajemnice przyrody
 

Matematyka

 

Matematyka z

plusem 4

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin .Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

780/1/2017

Zeszyt  ćwiczeń – Matematyka z plusem 4

Wersja C

 

Informatyka

 

Informatyka  4

 

 

WSiP

 

Wanda Jochemczyk,

Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas,  Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

 

807/1/2017

 

 

 

 

Technika

 

Jak to działa? 4

 

 

Nowa Era

 

Lech  Łabecki,

Marta Łabecka

 

295/1/2017

 

 

                  Klasa 5A, 5B (M)

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika Wydawnictwo Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Spotkania ubogacające

 

Jedność Kielce

Ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina Parszewska

AZ-22-02/12-KI-1/13 Zeszyt ćwiczeń – Spotkania ubogacające

Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń do zakupu

 

Język polski

 

Nowe Słowa

na start! 5

 

 

Nowa Era

 

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

 

907/2/2018

 

Zeszyt ćwiczeń –

Nowe słowa na start 5

 

Język  angielski

 

 

Flash 5

 

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/2/2018

 

Zeszyt ćwiczeń – Flash  5

 

 

Język  niemiecki

 

Wir smart 2

 

Lektor Klett

 

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa,  Aleksandra Kubicka

 

 

827/2/2018

 

Zeszyt ćwiczeń – Wir smart 2

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

Muzyka

 

Muzyka 5

 

Grupa MAC S.A

 

Teresa Wójcik

 

909/2/2018

 

 

Zeszyt ćwiczeń – Muzyka

 

Plastyka

 

Plastyka 5

 

 

Grupa MAC S.A

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/2/2018

 

Zeszyt ćwiczeń – Plastyka

 

Historia

 

Wczoraj i dziś. 5

 

 

Nowa Era

 

Grzegorz Wojciechowski

 

877/2/2018

 

 

Geografia

 

Planeta Nowa 5

 

Nowa Era

Feliks Szlajfer

Zbigniew Zawiewicz

Tomasz Rachwał

Roman Malarz

 

906/1/2018

 

Zeszyt  ćwiczeń – Planeta Nowa 5

 

Biologia

 

Puls życia 5

 

 

Nowa Era

 

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

 

844/1/2018

 

Zeszyt ćwiczeń –

Puls życia 5

 

 

Matematyka

 

Matematyka z

plusem 5

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz, Marcin .Karpiński,

Piotr Zarzycki

780/2/2018  

Zeszyt  ćwiczeń – Matematyka z plusem 5, Wersja C

 

Informatyka

 

Informatyka  5

 

 

WSiP

Wanda Jochemczyk,

Iwona Krajewska -Kranas,

Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

 

807/2/2017

 

 

 

Technika

 

Jak to działa? 5

 

Nowa Era

 

Lech  Łabecki,

Marta Łabecka

 

295/2/2018

 

 

Klasa 6A, 6B (M)

 

Przedmiot

 

 

Tytuł podręcznika

 

Wydawnictwo

 

Autor

 

Nr dopuszczenia

 

Uwagi

 

Religia

 

Tajemnice bogatego życia

 

Jedność Kielce

Ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina Parszewska

 

AZ-23-02/12-KI-3/14

Zeszyt ćwiczeń – Tajemnice bogatego życia

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do zakupu

 

Język polski

Nowe Słowa na start! 6 Podręcznik języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej  

Nowa Era

 

Anna Klimiwicz

Marlena Derlukiewicz

 

 

907/3/2019

 

Zeszyt ćwiczeń  – Nowe Słowa na start!  6

 

 

Język  angielski

 

 

Flash 6

 

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/3/2019

 

Zeszyt ćwiczeń – Flash  6

 

 

Język  niemiecki

 

Wir smart 3

 

 

Lektor Klett

 

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa,  Aleksandra Kubicka

 

 

828/3/2019

 

Zeszyt ćwiczeń – Wir smart 3

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

Muzyka

 

Muzyka 6

 

 

 

GRUPA MAC S.A

 

Teresa Wójcik

 

909/3/2019

 

Zeszyt ćwiczeń – Muzyka  6

 

Plastyka

 

Plastyka 6

 

 

 

GRUPA MAC S.A

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/3/2019

 

Zeszyt ćwiczeń – Plastyka 6

 

Historia

 

Wczoraj i dzić 6

 

Nowa Era

Bogumiła Olszewska,

Wisława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

 

877/3/2019

 

 

Geografia

 

 

Planeta Nowa 6

 

Nowa Era

 

Tomasz Rachwał,

Roman Malcarz,

Dawid Szczypiński

 

906/2/2019

 

Zeszyt ćwiczeń – Planeta Nowa

 

Biologia

 

 

Puls życia  6

 

Nowa Era

 

Joanna Stawarz

 

844/2/2019

 

Zeszyt ćwiczeń – Puls życia 6

 

Matematyka

 

 

Matematyka z plusem 6

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

780/3/2019

 

Zeszyt  ćwiczeń – Matematyka z plusem 6, Wersja C

 

Informatyka

 

 

Informatyka 6

 

WSiP

Wanda Jochemczyk,

Iwona Krajewska -Kranas,

Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

 

807/3/2019

 

 

Technika

 

Jak to działa? 6

 

Nowa Era

 

Lech  Łabecki, Marta Łabecka

 

295/3/2019

 

             

Klasa 7A, 7B

 

Przedmiot

 

Tytuł podręcznika

 

Wydawnictwo

 

Autor

 

Nr dopuszczenia

 

Uwagi

 

 

Religia

 

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

 

Jedność Kielce

 

ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,  Ewelina Parszewska

 

 

AZ-31-01/13-KI-3/13

 

 

Podręcznik do zakupu

 

Język polski

 

Nowe słowa na start!  7

 

 

 

Nowa Era

Joanna Kościerzyńska,

Małgorzata Chmiel,

Maciej Szulc, Agnieszka

Gorzałczyńska-Mróz

 

907/4/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – Nowe słowa na start!  7

 

 

Język  angielski

 

 

Flash 7

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/4/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – Flash 7

 

Język  niemiecki

 

 

Aktion Deutsch 2

 

WSiP

 

Anna Potapowicz

 

 

Materiał edukacyjny

 

Muzyka

 

 

Muzyczny świat  7

 

 

Grupa MAC S.A

 

Teresa Wójcik

 

909/4/2017

 

 

Plastyka

 

Plastyka. Lubię tworzyć 7

 

 

Grupa MAC S.A

 

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/4/2017

 

Zeszyt ćwiczeń- Lubię tworzyć 7

 

Historia

 

Wczoraj i dziś 7

 

 

Nowa Era

Jarosław Kłaczkow,

Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

 

 

877/4/2017

 

 

Geografia

 

 

Planeta Nowa 7

 

 

Nowa Era

Roman Malarz, Tomasz Rachwał,

Mariusz Szubert

 

906/3/2017

 

Zeszyt ćwiczeń- Planeta Nowa7

 

Biologia

 

Puls życia 7

 

 

Nowa Era

 

Małgorzata Jefimow

 

 

844/4/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – Puls życia 7

 

Chemia

 

Chemia Nowej Ery 7

 

 

Nowa Era

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

Maria Litwin

 

785/1/2017

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
 

Fizyka

 

 

Spotkania z fizyką 7

 

Nowa Era

Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska

 

885/1/2017

 

Zeszyt ćwiczeń – Spotkania z fizyką 7

 

Matematyka

 

Matematyka z plusem 7

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

780/4/2017

Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem, ćwiczenia podstawowe

 

 

Informatyka

 

Informatyka  7

 

 

WSiP

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski  

807/4/2017

 

 

Klasa 8A, 8B

 

Przedmiot

 

Tytuł podręcznika

 

Wydawnictwo

 

Autor

 

Nr dopuszczenia

 

Uwagi

 

 

Religia

 

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

Wydawnictwo Jedność Kielce ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina  Parszewska

 

 

AZ-31-01/13-KI-4/14

 

Podręcznik do zakupu

 

 

Język polski

 

Nowe słowa na start!  8

 

 

Nowa Era

Joanna Kościerzyńska,

Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

 

907/5/2018

Zeszyt ćwiczeń –

Nowe słowa na start!  8

 

 

Język  angielski

 

 

Flash 8

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/5/2018

 

Zeszyt ćwiczeń – Flash 8

 

Język  niemiecki

 

 

Aktion Deutsch 3

 

WSiP

 

Anna Potapowicz

 

 

Materiał edukacyjny

 

Historia

 

Wczoraj i dziś 8

 

 

Nowa Era

Robert Śniegocki,

Agnieszka Zielińska

 

 

877/5/2018

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

Dziś i jutro 8

 

Nowa Era

 

Iwona Janicka, Aleksandea Kucia- Maćkowska, Tomasz Maćkowski

 

874/2017

 

 

Geografia

 

 

Planeta Nowa 8

 

 

Nowa Era

 

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

 

906/4/2018

 

Zeszyt ćwiczeń –  Nowa Era 8

 

Biologia

 

Puls życia 8

 

 

Nowa Era

 

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski

Marcin Sęktas

 

844/3/2018

 

Zeszyt ćwiczeń – Puls życia 8

 

Chemia

 

Chemia Nowej Ery 8

 

 

Nowa Era

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

Maria Litwin

 

785/2/2018

 

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej  szkoły podstawowej

 

 

Fizyka

 

 

Spotkania z fizyką 8

 

Nowa Era

Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska

 

885/2/2018

 

Zeszyt ćwiczeń –

Spotkania z fizyką 8

 

Matematyka

 

Matematyka z plusem8

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

780/5/2018 Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem, ćwiczenia podstawowe

 

 

Informatyka

 

Informatyka  8

 

 

WSiP

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski  

807/5/2018