Podręczniki

Szkolny wykaz podręczników

w Społecznej Szkole Podstawowej   im. Rady Europy w Lubinie

na rok szkolny 2021/2022

 

Klasy pierwsze

Przedmiot Tytuł  podręcznika  

Wydawnictwo

Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

 

Poznaję Boży świat

 

 

Jedność Kielce

Ks. Dr Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak

 

AZ-11-01/18-KI-4/20

Podręcznik  do zakupu
 

Edukacja

wczesnoszkolna

Wielka przygoda – doświadczam-przeżywam-poznaję-wyjaśniam-tworzę  

Nowa Era

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

 

 

1088/1/2020

 
 

Język  angielski

English Quest 1 Macmillan Jeannette Corbett, Rosin

O’ Farrell, Magdalena Kondro

 

825/1/2017

 

 

 

 

Język  niemiecki

 

ABC Deutsch neu 1

 

PWN

Marta Kazubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło  

789/1/2017

Materiały ćwiczeniowe – ABC Deutsch neu 1

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

 

 Klasy drugie

 

Przedmiot

Tytuł  podręcznika Wydawnictwo Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Odkrywam królestwo Boże

 

Jedność Kielce

 

Ks. Dr Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak

 

wkrótce

 

Podręcznik  do zakupu

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

Wielka przygoda – doświadczam-przeżywam-poznaję-wyjaśniam-tworzę  

Nowa Era

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

 

 

1088/3/2021

 
 

Język  angielski

English Quest 2 Macmillan Jeannette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro  

825/2/2017

 
 

Język  niemiecki

 

ABC Deutsch neu 2

 

 

PWN

 

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

 

789/2/2018

Materiały  ćwiczeniowe- ABC Deutsch neu 2

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

                

Klasy trzecie

 

Przedmiot

Tytuł  podręcznika Wydawnictwo Autor Numer dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Jezus jest z nami

 

Jedność Kielce

 

ks. Dr Jarosław Czerkawski,

Elżbieta Kondrak

 

AZ-13-01/12- KI-4/13

Zeszyt ćwiczeń

Jezus jest z nami

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

Edukacja

wczesno-

szkolna

Oto ja 3

Podręcznik humanistyczno – społeczny i

matematyczno – przyrodniczy

 

Mac Edukacja

 

Karina Mucha, Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

 

803/3/2019

 
 

 

Język  angielski

English Quest 3 Macmillan Jeannette Corbett, Rosin

O’ Farrell, Magdalena Kondro

 

825/3/2019

 

 

 

Język  niemiecki

 

ABC Deutsch neu 3

 

PWN

 

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

 

798/3/2019

Materiały ćwiczeniowe–

ABC Deutsch neu 3

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy czwarte

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika Wydawnictwo Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Miejsca pełne

BOGActw

 

 

Jedność Kielce

Ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Bogusław Nosek

 

AZ-21-02/12-KI-1/12

Zeszyt ćwiczeń – Miejsca pełne BOGActw

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

J. polski

 

Nowe słowa

na start!  4

 

Nowa Era

 

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz,

 

907/1/2017

 
 

Język  angielski

 

 

Flash 4

 

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/1/2017

 
 

Język  niemiecki

 

Wir smart 1

 

Lektor Klett

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka  

827/1/2017

Wir smart 1. Smartbuch.

Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do zakupu

 

Muzyka

 

Muzyka 4

 

Mac Edukacja

 

Teresa Wójcik

 

909/1/2017

 
 

Plastyka

 

Plastyka 4

 

 

Mac Edukacja

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/1/2017

 
 

Historia

Historia.

Podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowej

 

Mac Edukacja

 

Szymon Ciechanowski

 

 

891/1/2017

 
 

Przyroda

 

Tajemnice przyrody  4

 

 

Nowa Era

Maria Marko- Worłowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

 

863/2019/z1

 
 

Matematyka

 

Matematyka z

plusem 4

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin .Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

780/1/2017

 
 

Informatyka

 

Informatyka  4

 

 

WSiP

Wanda Jochemczyk,

Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas,  Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

 

807/1/2020/z1

 
 

Technika

 

Jak to działa? 4

 

 

Nowa Era

 

Lech  Łabecki,

Marta Łabecka

 

295/1/2017

 

 

                 

            Klasy piąte

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika Wydawnictwo Autor Nr dopuszczenia Uwagi
 

Religia

 

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

 

Jedność Kielce

 

Ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

 

AZ-21-01/20-KI-2/20 Zeszyt ćwiczeń – Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

Język polski

 

Nowe Słowa

na start! 5

 

 

Nowa Era

 

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

 

907/2/2018

 
 

Język  angielski

 

 

Flash 5

 

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/2/2018

 
 

Język  niemiecki

 

Wir smart 2

 

Lektor Klett

 

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa,  Aleksandra Kubicka

 

 

827/2/2018

Wir smart 2. Smartbuch.

Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

do zakupu

 

Muzyka

 

Muzyka 5

 

Mac Edukacja

 

Teresa Wójcik

 

909/2/2018

 

 
 

Plastyka

 

Plastyka 5

 

 

Mac Edukacja

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/2/2018

 
 

Historia

Historia.

Podręcznik dla kl. 5 szkoły podstawowej

 

Mac Edukacja

 

Szymon Ciechanowski

 

 

891/2/2018

 

 

 

Geografia

 

Planeta Nowa 5

 

Nowa Era

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz

Tomasz Rachwał, Roman Malarz

 

 

906/1/2018

 

 

 

Biologia

 

Puls życia 5

 

 

Nowa Era

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

 

844/1/2018

 
 

Matematyka

 

Matematyka z

plusem 5

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz, Marcin .Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

780/2/2018

 
 

Informatyka

 

Informatyka  5

 

 

WSiP

Wanda Jochemczyk,

Iwona Krajewska -Kranas,

Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

 

807/2/2017

 
 

Technika

 

Jak to działa? 5

 

Nowa Era

Lech  Łabecki,

Marta Łabecka

 

295/2/2018

 

 

Klasa  szósta

 

Przedmiot

 

 

Tytuł podręcznika

 

Wydawnictwo

 

Autor

 

Nr dopuszczenia

 

Uwagi

 

Religia

 

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

 

Jedność Kielce

 

Ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

 

 

wkrótce

Zeszyt ćwiczeń –

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do zakupu

 

Język polski

 

Nowe słowa

na start! 6

 

 

Nowa Era

 

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

 

 

907/3/2019

 
 

Język  angielski

 

 

Flash 6

 

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/3/2019

 
 

Język  niemiecki

 

Wir smart 3

 

 

Lektor Klett

 

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa,  Aleksandra Kubicka

 

 

828/3/2019

Wir smart 3. Smartbook.

Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do zakupu

 

Muzyka

 

Muzyka 6

 

 

Mac Edukacja

 

Teresa Wójcik

 

909/3/2019

 
 

Plastyka

 

Plastyka 6

 

 

Mac Edukacja

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/3/2019

 
 

Historia

 

Wczoraj i dziś.  6

 

Nowa Era

Bogumiła Olszewska,

Wisława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

 

877/3/2019

 

 

Geografia

 

 

Planeta Nowa 6

 

Nowa Era

Tomasz Rachwał,

Roman Malarz

Dawid Szczypiński

 

906/2/2019

 
 

Biologia

 

 

Puls życia  6

 

Nowa Era

 

Joanna Stawarz

 

844/2/2019

 
 

Matematyka

 

 

Matematyka

z plusem 6

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

780/3/2019

 
 

Informatyka

 

 

Informatyka 6

 

WSiP

Wanda Jochemczyk,

Iwona Krajewska -Kranas,

Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

 

807/3/2019

 
 

Technika

 

Jak to działa? 6

 

Nowa Era

 

Lech  Łabecki, Marta Łabecka

 

295/3/2019

 

                 Klasy siódme

 

Przedmiot

 

Tytuł podręcznika

 

Wydawnictwo

 

Autor

 

Nr dopuszczenia

 

Uwagi

 

 

Religia

 

Błogosławieni, którzy

szukają Jezusa

 

Jedność Kielce

 

ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina Parszewska

 

 

AZ-31-01/13-KI-3/13

 

Podręcznik do zakupu

 

Język polski

 

Nowe słowa na start!  7

 

 

 

Nowa Era

Joanna Kościerzyńska,

Joanna Ginter,Katarzyna Łęka,

Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska

 

907/4/2020

 
 

Język  angielski

 

 

Flash 7

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/4/2017

 
 

Język  niemiecki

 

 

Wir smart 4

 

LektorKlett

 

Giorgio Motta

 

828/4/2017

 

 

 

Muzyka

 

 

Muzyka  7

 

 

Mac Edukacja

 

Teresa Wójcik

 

909/4/2020/z1

 

 

 

Plastyka

 

Plastyka  7

 

 

Mac Edukacja

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

 

898/4/2020/z1

 
 

Historia

 

 

Historia 7

 

Mac Edukacja

 

Szymon Ciechanowski

 

891/4/2020

 
 

Geografia

 

 

Planeta Nowa 7

 

 

Nowa Era

Roman Malarz,

Tomasz Rachwał,

Mariusz Szubert

 

906/3/2019/z1

 
 

Biologia

 

Puls życia 7

 

 

Nowa Era

 

Małgorzata Jefimow

 

 

844/3/2020/z1

 
 

Chemia

 

Chemia Nowej Ery 7

 

 

Nowa Era

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

Maria Litwin

 

785/1/2017

 
 

Fizyka

 

Fizyka klasa 7

 

MAC Edukacja

Małgorzata Wysocka-Kunisz, Leszek Krupiński, Grażyna Barna, Ryszard Dusza, Jolanta Fornalska  

1108/1/2020

 

Materiał edukacyjny

 

Matematyka

 

Matematyka z plusem 7

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,  Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

780/4/2017

 
 

Informatyka

 

Informatyka  7

 

 

WSiP

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski  

807/4/2020/z1

 

         Klasy ósme

 

Przedmiot

 

Tytuł podręcznika

 

Wydawnictwo

 

Autor

 

Nr dopuszczenia

 

Uwagi

 

 

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi Wydawnictwo Jedność Kielce ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina  Parszewska

 

 

AZ-31-01/13-KI-4/14

 

Podręcznik do zakupu

 

 

Język polski

 

Nowe słowa na start!  8

 

 

Nowa Era

Joanna Kościerzyńska,

Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

 

907/5/2018

 
 

Język  angielski

 

 

Flash 8

 

Express Publishing

 

Jenny Dooley

 

866/5/2018

 
 

Język  niemiecki

 

 

Wir smart 5

 

LektorKlett

 

Giorgio Motta

 

828/5/2018

 

 

 

Historia

 

 

Historia 8

 

Mac Edukacja

Szymon Ciechanowski

Dawid Lasociński

 

wkrótce

 
 

Wiedza o

społeczeństwie

 

 

Wiedza o

społeczeństwie 8

 

Mac Edukacja

Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Itrich-Drabarek, Izabela Malinowska,

Ewa Marciniak,Tomasz Słomka,

Ewa Stasiak-Jazukiewicz

Jarosław Szczepański, Piotr Tosiek, Jacek Wojnicki

 

1122/2021

 
 

Geografia

 

 

Planeta Nowa 8

 

 

Nowa Era

 

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

 

906/4/2018

 
 

Biologia

 

Puls życia 8

 

 

Nowa Era

 

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski

Marcin Sęktas

 

844/3/2018

 
 

Chemia

 

Chemia Nowej Ery 8

 

 

Nowa Era

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

Maria Litwin

 

785/2/2018

 
 

Fizyka

 

 

Fizyka klasa 8

 

MAC Edukacja

Małgorzata Wysocka-Kunisz, Leszek Krupiński, Grażyna Barna, Ryszard Dusza, Jolanta Fornalska  

1108/2/2021

 

Materiał edukacyjny

 

Matematyka

 

Matematyka z plusem 8

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,  Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki, Zofia Bolałek, Jacek Lech, Adam Lech, Krystyna Zarzycka

 

780/5/2018

 
 

Informatyka

 

Informatyka  8

 

 

WSiP

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski  

807/5/2018

 

Małgorzata Wysocka-Kunisz Leszek Krupiński Grażyna Barna Ryszard Dusza Jolanta Fornalska