Monthly Archives: maj 2023

Najważniejsze informacje dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty w 2023 r. Przebieg egzaminu ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty odbywa się 23, 24, 25, maja 2023. Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.15. Obowiązuje strój galowy. Należy mieć przy sobie legitymację szkolną. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w […]