Read On

Czym jest program „Read on”?

Projekt READ ON powstał z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat. Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Uczniowie z klasy przystępującej do projektu otrzymują do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na odpowiednim poziomie językowym (zgodnym z założeniami podstawy programowej dla klas 4-6 oraz nieco poniżej i powyżej wymagań). Dzięki temu uczniowie czytają książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i rozwijają kompetencje czytelnicze zgodnie ze swoim aktualnym poziomem znajomości języka.

Projekt READ ON w Polsce został przygotowany w oparciu o doświadczenia z Włoch, gdzie podobny projekt jest prowadzony pod patronatem British Council i Ambasady Wielkiej Brytanii w Rzymie. W tym roku był nominowany do prestiżowej nagrody ELTons 2016 w kategorii local innovation. Do tej pory wzięło w nim udział 1300 nauczycieli i 40000 uczniów.

W naszej szkole do projektu przystąpili wszyscy uczniowie klas 4-6. Dzięki wsparciu sponsorów udało nam się zakupić 2 biblioteczki, które znajdują się w pracowniach języka angielskiego. Codziennie pod koniec lekcji czytamy wspólnie wybraną lekturę, uczniowie mogą też wypożyczać książki do domu.

Zapraszamy do śledzenia działań w ramach naszego projektu!