Monthly Archives: grudzień 2021

1) Od dnia 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (i innych)- szkoły przechodzą na zdalne nauczanie. 2) Od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych […]