Rada Rodziców

Rok szkolny 2021/2022

Nr konta – 10 8669 0001 2031 0314 1908 0001

Prezydium:

Przewodniczący- Pan Maciej Koński

Zastępca przewodniczącego- Pan Jan Młynarczyk

Skarbnik- Pani Marzena Krauz – Borys

Sekretarz – Pani Marta Kosydor

Członek- Pani Adriana Tamioła-Szymańska

Członek – Pani Marta Maślanka- Kuzian

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący- Pan Roman Elmerych

Zastępca przewodniczącego- Pani Edyta Preobrażeńska

Członek- Pani Nina Stawiska

Posiedzenia Rady Rodziców w 2021/2022 roku:

 1. Walne posiedzenie Rady Rodziców odbyło się w dniu 28 września 2021 r.

Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr 1/09/2021 z dnia 28.09.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RR za rok szkolny 2020/2021.
 2. Uchwała nr 2/09/2021 z dnia 28.09.2021 w sprawie powołania nowego składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
 3. Uchwała nr 3/09/2021 z dnia 28.09.2021 w sprawie zatwierdzenia Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2021/2022.

Rok szkolny 2020/2021

Nr konta – 10 8669 0001 2031 0314 1908 0001

Prezydium:

Przewodniczący- Pan Roman Elmerych

Zastępca przewodniczącego- Pan Artur Turbiński

Skarbnik- Pani Marzena Krauz – Borys

Sekretarz – Pani Agata Otto

Członek- Pan Maciej Koński

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący- Pani Edyta Preobrażeńska

Zastępca przewodniczącego- Pani Monika Max

Członek- Pani Anna Osadczuk

Posiedzenia Rady Rodziców w 2020/2021 roku:

 1. Walne posiedzenie Rady Rodziców odbyło się w dniu 10 września 2020 r.
 2. Posiedzenie zdalne – 29.09.2020 r.
 3. Posiedzenie – 22 grudnia 2020 r.
 4. Posiedzenie – 02 czerwca 2021 r.
 5. Posiedzenie – 28 czerwca 2021 r.

Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr 1/09/2020 z dnia 10.09.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RR za rok szkolny 2019/2020.
 2. Uchwała nr 2/09/2020 z dnia 10.09.2020 w sprawie powołania nowego składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
 3. Uchwała nr 3/09/2020 z dnia 10.09.2020 w sprawie zatwierdzenia opłat na Radę Rodziców.
 4. Uchwała nr 4/09/2020 z dnia 10.09.2020 w sprawie zatwierdzenia preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.
 5. Uchwała nr 5/09/2020 z dnia 10.09.2020 w sprawie zatwierdzenia Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 6 tys. zł.
 6. Uchwała nr 6/09/2020 z dnia 10.09.2020 w sprawie zatwierdzenia Programu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.
 7. Uchwała nr 7/09/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie zatwierdzenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021.

Rok szkolny 2019/2020

Nr konta – 10 8669 0001 2031 0314 1908 0001

Prezydium:

Przewodniczący- Pan Roman Elmerych

Zastępca przewodniczącego- Pan  Marcin Wojdyła

Skarbnik- Pani Agnieszka Kubacka

Sekretarz – Pan Marta Kosydor

Członek- Pani Ewa Aksamit

Członek – Pani Monika Fijołek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący- Pan Tomasz Jastrzębski

Zastępca przewodniczącego- Pani Małgorzata Davis

Członek- Pan Paweł Kurzydło

Walne posiedzenie Rady Rodziców odbyło się w dniu 03 września 2019 r.

Podjęte uchwały:

1.Uchwała nr 1/09/2019 z dnia 03.09.2019 r. w sprawie powołania nowego składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

2. Uchwała nr 2/09/2019 z dnia 03.09. 2019  r. w sprawie zatwierdzenia Programu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

Porządek posiedzenia RR w dniu 26 września 2019 roku:

– Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Rodziców i zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców.

– Przedstawienie projektu Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 – wystąpienie p. Amelii Skawińskiej.

– Zaopiniowanie i zatwierdzenie Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020.

– Przedstawienie  sprawozdania finansowego RR za rok szkolny 2018/2019.

– Przedstawienie i zatwierdzenie preliminarza RR na rok szkolny 2019/2020.

– Uchwalenie Funduszu Stypendialnego.

– Sprawy różne.

3. Uchwała nr 3/09/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców.

4. Uchwała nr 4/09/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenie Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020.

5. Uchwała nr 5/09/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

6. Uchwała nr 6/09/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2019/2020.

Rok szkolny 2018/2019

Nr konta – 10 8669 0001 2031 0314 1908 0001

Prezydium:

Przewodniczący- Pani Edyta Banaś

Zastępca przewodniczącego- Pan  Roman Elmerych

Skarbnik- Pani Marta Kosydor

Sekretarz – Pan Marcin Wojdyła

Członek- Pani Agnieszka Kubacka

Członek- Pani Ewelina Wróbel

Członek – Pan Jan Młynarczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący- Pani Justyna Wiesiołek

Zastępca przewodniczącego- Pani Ewa Aksamit

Członek- Pani Katarzyna Kurek-Brzezicka

Walne posiedzenie Rady Rodziców odbyło się w dniu 05 września 2018 r.

POSIEDZENIA RADY RODZICÓW PRZY SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY W LUBINIE:

Porządek Walnego Posiedzenia RR:

1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum.

3. Walne wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

4. Zatwierdzenie Programu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.

5. Przedstawienie i omówienie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019.

6. Sprawy różne.

6. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania i zamknięcie obrad.

Podjęte uchwały:

1.Uchwała nr 1/09/2018 z dnia 05.09.2018 r. w sprawie powołania nowego składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

2. Uchwała nr 2/09/2018 z dnia 05.09. 2018  r. w sprawie zatwierdzenia Programu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.

Porządek posiedzenia Rady Rodziców  w dniu 25 września 2018 r.

1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji zmian w statucie szkoły.

4. Sprawy różne.

5. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania i zamknięcie obrad.

Podjęte uchwały:

1.Uchwała nr 3/09/2018 z dnia 25.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019.