Matematyka czas na TIK-a.

Dnia 15 października 2019 roku klasa 6b – Montessori wzięła udział w realizacji projektu matematyczno-informatycznego „Matematyka czas na TIK-a”, finansowanego ze środków Fundacji KGHM Polska. Na lekcji geografii uczniowie brali udział w biegu patrolowym, po pobliskich ulicach szkoły, w czasie którego odnajdywali skrytki z zadaniami z matematyki. Otrzymali także mapę, na której zaznaczone były ukryte zadania. Uczniowie posługiwali się także GPS, który pomógł zlokalizować współrzędne geograficzne skrytek. Każda drużyna odnajdywała kolejne skrytki w dowolnej kolejności, po czym starali się, jak najszybciej wykonać znalezione zadania, które były związane z matematyką i liczeniem. Motywem przewodnim tego zadania była dodatkowo lektura “Hobbit”.

Niniejsze zadania zostały zrealizowane przez Panią Ewę Pater, nauczycielkę edukacji Montessori, biologii oraz Panią Magdę Kunz – Rapczuk, nauczycielkę biologii, geografii.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ:

  1. FUNDACJĘ KGHM POLSKA MIEDŹ

       2.SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 59 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W LUBINIE

Szkoła, wspierana przede wszystkim przez Rodziców, często związanych zawodowo z KGHM, stara się jak najbardziej efektywnie rozwijać pasje i zainteresowania naukowe Uczniów.

Przygotować uczniów do życia i funkcjonowania w nowoczesnym świecie, w którym na co dzień – w życiu prywatnym i zawodowym – wykorzystuje się komputery, telefony komórkowe, tablety, w którym trudno funkcjonować bez Internetu,  to wyzwanie, gdyż wiemy co jest dziś, lecz nie znamy jutra. Projekt „Matematyka czas na TIK-a” jest projektem matematyczno-informatycznym. Założeniem projektu jest, aby uczniowie ery informacyjnej postrzegali szkołę jako miejsce twórczej i fascynującej pracy. Jego głównym zadaniem jest zachęcić uczniów do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia, poznawania oraz utrwalania wiadomości i umiejętności. Uczniowie będą odkrywać wzajemne zależności pomiędzy przedmiotami oraz możliwości wykorzystywania ich w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Projekt ma ich również zachęcić do wspólnego działania i wzajemnej pomocy poszukując rozwiązania problemów, z którymi mogą się spotkać w sytuacjach pozaszkolnych, a wykorzystanie nowoczesnych technologii ma im pomóc polubić, poznać i zrozumieć matematykę. Projekt, który będziemy realizować w roku szkolnym 2019/2020 ma poszerzać wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno-informatycznych oraz ukazywać ich zastosowanie w życiu. Uczestnikami projektu a zarazem jego współtwórcami będą uczniowie klas IV- VI, odbiorcami uczniowie klas I-III. Będzie on realizowany na zajęciach edukacyjnych, zajęciach dodatkowych, w ramach konkursów oraz prac domowych. Zdobywając wiedzę i umiejętności w tym projekcie, uczniowie będą mieli możliwość dostrzec w matematyce i informatyce coś ciekawego, co zachęci ich do nauki, do starań, aby więcej wiedzieć i umieć. Głównym celem projektu jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauce matematyki i rozwijanie atrakcyjnych sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego.