Rekrutacja

PROCES REKRUTACJI

Kroki potrzebne by dziecko rozpoczęło naukę w naszej szkole

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ?

Z chęcią odpowiemy na każde z nich.

Aplikacja

Cieszymy się, że jesteś z nami! Znajdujesz się o krok od tego, by twoje dziecko rozpoczęło naukę w naszej szkole.

Dane dziecka

edukacja klasycznaedukacja Montessori

Twoje dane

Bardzo prosimy o pobranie karty zapisu, wypełnienie formularza oraz dołączenie do formularza. (Maksymalny rozmiar pliku: 1,43 MB).
Kartę zapisu do klas 1-3 znajdą Państwo tutaj: Kliknij , aby pobrać.
Kartę zapisu do klas 4-8 znajdą Państwo tutaj: Kliknij , aby pobrać.

WYJĄTKOWA SZKOŁA

RÓŻNIMY SIĘ OD INNYCH SZKÓŁ

jesteśmy bliżej rodziców i pomagamy im wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny dziecka

nadajemy konkretny sens wartościom personalnym, dziecko jest członkiem wspólnoty, w której wszyscy się znają i wzajemnie wspierają;

uczniowie w testach kompetencji po VI klasie i w gimnazjum osiągają najwyższe wyniki

trzeci język fakultatywnie w formie zajęć dodatkowych – język włoski

poszerzony program zajęć wychowania fizycznego (m.in. gimnastyka korekcyjna, basen, łucznictwo, sztuki walki, baseball)

klasy maksymalnie 20-osobowe w SSP i 18-osobowe w SGJ

NASZA HISTORIA

ALTERNATYWNE MIEJSCE KSZTAŁCENIA

Jako pierwsza ropoczęła działalność Społeczna Szkoła Podstawowa. Miało to miejsce 1 września 1990 roku. Powołanie nowej niesamorządowej placówki było inicjatywą grupy rodziców, pozornie niemających nic wspólnego z profesjonalną oświatą, ale za to mocno zaangażowanych w tworzenie alternatywnego miejsca kształcenia własnych dzieci.

  • Zajęcia dodatkowe
  • Opieka do 16:30
  • Niesamowita atmosfera

Wakacje

Czekamy z niecierpliwością na upragniony odpoczynek...