Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY W LUBINIE
ROK SZKOLNY 2024/2025
Zasady przyjęcia Dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie określa Regulamin Naboru – link -“Dokumenty”.
Zasady rekrutacji do klas I Społecznej Szkoły Podstawowej w Lubinie:
zasady rekrutacji określa Regulamin Naboru Uczniów do SSP, który udostępniony jest w linku DOKUMENTY.
1. Należy złożyć kartę zapisu dziecka do klasy I SSP – link dokumenty.
2. W czasie trwania rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć  diagnozę przedszkolną.
3. Dziecko uczestniczy w badaniu gotowości szkolnej.
4. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
5. W przypadku braku miejsc w poszczególnych klasach Rodzic ma prawo zapisać dziecko na listę oczekujących.

REKRUTACJA DO KLAS 1 SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY W LUBINIE

ROK SZKOLNY 2024/2025

l.p.

 

Działania Termin, godzina
1. Przesyłanie karty zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej.

 

do 29 lutego 2024 r.
2. Dzień Otwarty w SSP

 

 

24 lutego 2024 r. (sobota)
3. Udział dziecka w zabawie kwalifikacyjnej.

 

Zabawa kwalifikacyjna  zostanie zorganizowana w małych grupach z zachowaniem obowiązujących  obostrzeń sanitarnych.

09 marca 2024 r. (sobota)

godzina 9.00

 

 

4. Rozmowy rekrutacyjne z rodzicami od  19   marca 2024 r. do 21 marca 2024 r.

 

w godzinach od 15.00 do 17.30

 

5. Składanie diagnoz przedszkolnych.

 

preferowany termin- do 12 kwietnia 2024 r.

najpóźniej do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00

6. Ogłoszenie wyników rekrutacji/ listy przyjętych 03 czerwca  2024 r. godz. 14.00

 

 

7. Spotkanie z wychowawcami klas.

 

10 czerwca 2024 r. godz. 18.00

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Komisja rekrutacyjna:
Dyrektor SSP: mgr Marta Pilecka – Lalewicz
V-ce dyrektorzy: mgr Beata Petrykowska, mgr Joanna Chrząstowska – Ekiert
nauczyciele:
mgr Małgorzata Bartoszewicz
mgr Marta Mech
mgr Adrianna Stefan
mgr Katarzyna Chwedoruk
mgr Amelia Skawińska
mgr Ewelina Hachuła
mgr Weronika Słodyńska
 

 

PROCES REKRUTACJI

Kroki potrzebne by dziecko rozpoczęło naukę w naszej szkole

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ?

Z chęcią odpowiemy na każde z nich.

Aplikacja

Cieszymy się, że jesteś z nami! Znajdujesz się o krok od tego, by twoje dziecko rozpoczęło naukę w naszej szkole.

Dane dziecka

edukacja klasycznaedukacja Montessori

Twoje dane

Bardzo prosimy o pobranie karty zapisu, wypełnienie formularza oraz dołączenie do formularza. (Maksymalny rozmiar pliku: 1,43 MB).
Kartę zapisu do klas 1-3 znajdą Państwo tutaj: Kliknij , aby pobrać.
Kartę zapisu do klas 4-8 znajdą Państwo tutaj: Kliknij , aby pobrać.

WYJĄTKOWA SZKOŁA

RÓŻNIMY SIĘ OD INNYCH SZKÓŁ

jesteśmy bliżej rodziców i pomagamy im wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny dziecka

nadajemy konkretny sens wartościom personalnym, dziecko jest członkiem wspólnoty, w której wszyscy się znają i wzajemnie wspierają;

uczniowie w testach kompetencji po VI klasie i w gimnazjum osiągają najwyższe wyniki

trzeci język fakultatywnie w formie zajęć dodatkowych – język włoski

poszerzony program zajęć wychowania fizycznego (m.in. gimnastyka korekcyjna, basen, łucznictwo, sztuki walki, baseball)

klasy maksymalnie 20-osobowe w SSP i 18-osobowe w SGJ

NASZA HISTORIA

ALTERNATYWNE MIEJSCE KSZTAŁCENIA

Jako pierwsza ropoczęła działalność Społeczna Szkoła Podstawowa. Miało to miejsce 1 września 1990 roku. Powołanie nowej niesamorządowej placówki było inicjatywą grupy rodziców, pozornie niemających nic wspólnego z profesjonalną oświatą, ale za to mocno zaangażowanych w tworzenie alternatywnego miejsca kształcenia własnych dzieci.

  • Zajęcia dodatkowe
  • Opieka do 16:30
  • Niesamowita atmosfera

Wakacje

Czekamy z niecierpliwością na upragniony odpoczynek...