Nasza misja

Szkoła opiera się na trzech wartościach:

  •  odpowiedzialności,
  •  mądrości,
  •  uczciwości.

Wraz z rodzicami wspieramy wszechstronny rozwój dziecka. Ucząc rozróżniać dobro i zło, przygotowujemy je do odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Przez konsekwentne działanie oferujemy naszym wychowankom praktyczną i rzetelną wiedzę. Kształtujemy osobę, która w oparciu o nasze wartości i zdobytą wiedzą potrafi zaistnieć w rodzinie, środowisku i świecie.

Szkoła stawia wysokie wymagania, ale otacza opieką i pomocą wszystkich uczniów, zarówno zdolnych, jak i tych, którzy mają trudności.