niepodległość

Chcieliśmy przypomnieć pieśni, piosenki i wiersze , które śpiewano, recytowano niegdyś w polskich domach. Pieśni,  które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. Przez pieśni i wiersze zachęciliśmy do wskrzeszenia i kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie rodzinnym i towarzyskim, […]
Społeczna Szkoła Podstawowa świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości: Uczniowie klas: 8a i 8b przygotowali i przedstawili prezentacje multimedialne pt.„Solidarność a niepodległość” dla klas młodszych. Prezentacje zwierały informacje na temat postaw i działań naszych rodaków, które przyczyniły się do odzyskania przez […]