Monthly Archives: listopad 2019

Chcieliśmy przypomnieć pieśni, piosenki i wiersze , które śpiewano, recytowano niegdyś w polskich domach. Pieśni,  które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. Przez pieśni i wiersze zachęciliśmy do wskrzeszenia i kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie rodzinnym i towarzyskim, […]