Płatności

Obiady płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

Opłata za obiady, czerwiec 2024, klasy 1-3: 112,00 zł

Opłata za obiady, czerwiec 2024, klasy 4-8: 112,00 zł

  • Ewidencja obiadów i odpisów ( odwołanie obiadu do godziny 9.00) – Sekretarz szkoły Małgorzata Wujtak, nr telefonu: 76 846-37-71, 509-526-049
  • Ewidencja wpłat, rozliczenie nadpłat i niedopłat, ustalenie stanu konta płatności – Księgowa szkoły Iwona Idczak, nr telefonu: 507-782-140