Religia na etyce i etyka na religii

Zespół autorski: Iwona Czudowska, Aneta Szlama

W naszej szkole uczniowie uczęszczają zarówno na zajęcia religii jak również etyki. Innowacja pedagogiczna, która została przez nas napisana ma na celu ukazać, że treści realizowane na lekcjach etyki i religii są ze sobą powiązane a nawet mogą się wzajemnie uzupełniać. Pokazuje to, że nie możemy nazywać etyki „antykatechezą” a takie stwierdzenie panuje w społeczeństwie, co wydaje się być krzywdzące dla uczniów uczęszczających na ten przedmiot. Wskazane przez nas tematy zajęć to tylko część tych zagadnień, które omawiane są na lekcjach religii i etyki. W przyszłym roku planujemy rozszerzyć te listę o kolejne.

,,Religia na etyce i etyka na religii” jest to innowacja programowo – organizacyjna, która dotyczy korelacji między przedmiotowej  religii i etyki, ma na celu ukazanie treści, które łączą te dwa przedmioty.

Przeznaczona jest dla uczniów klasy 4b naszej szkoły; udział w niej jest obowiązkowy  gdyż zadanie będą realizowane w ramach zajęć edukacyjnych tej klasy.

Realizacja zadań rozpocznie się w terminie od 01.10.2023 roku i potrwa do ok. 31 maja 2024 roku  z możliwością kontynuowania w roku kolejnym.

Tematy realizowane w zakresie innowacji:

  1. Kocham moją Ojczyznę – czas realizacji październik – listopad.
  2. Drogowskazy do dobrego życia, szacunek do siebie – czas realizacji luty
  3. Rola mamy wczoraj i dziś. Dzień Mamy – czas realizacji maj.