O nas

0
Kochających Nauczycieli
0
Lekcji Angielskiego
0
Aktywności Sportowych
0
Ołówków Szkolnych

Szkoła Społeczna

Pragniemy by dzieci w naszej szkole były mądre, odpowiedzialne i uczciwe

NASZA HISTORIA

ALTERNATYWNE MIEJSCE KSZTAŁCENIA

Jako pierwsza ropoczęła działalność Społeczna Szkoła Podstawowa. Miało to miejsce 1 września 1990 roku. Powołanie nowej niesamorządowej placówki było inicjatywą grupy rodziców, pozornie niemających nic wspólnego z profesjonalną oświatą, ale za to mocno zaangażowanych w tworzenie alternatywnego miejsca kształcenia własnych dzieci.

Dziesięć lat później, w 2000 roku, utworzono Gimnazjum Społeczne, dzięki któremu młodzież otrzymała szansę kontynuacji kształcenia na poziomie zgodnym z oczekiwaniami jej rodziców.

1 września 2004 roku przyjęliśmy pierwszych uczniów do I klasy Gimnazjum Językowego, w którym drugim jezykiem wykładowym jest angielski.
W 2010 roku minęło 20 lat istnienia Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie. Znakomite wyniki nauczania potwierdzają słuszność decyzji jego twórców i założycieli.
W roku 2011 rozpoczęliśmy rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną, część przedszkolną i część szkolną. Inwestycję zakończono 20 września 2012 roku.

NASZA BAZA

 • 16 sal lekcyjnych;
 • 1 sala komputerowa;
 • 11 tablic interaktywnych;
 • boisko szkolne do siatko-nogi
 • stołówka szkolna z domowymi obiadami, również dla dzieci z dietą bezglutenową.

OD WRZEŚNIA 2012 ROKU BAZA SZKOLNA, ZE WZGLĘDU NA ROZBUDOWĘ POWIĘKSZYŁA SIĘ O:

 • blok sportowy (salę gimnastyczną, szatnie dla dziewcząt i chłopców, łazienki z natryskami);
 • 6 nowych sal lekcyjnych;
 • blok przedszkolny ( trzy sale lekcyjne, szatnia, łazienki, gabinety specjalistyczne).

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DYDAKTYCZNE:

 • klasy I-III szkoła podstawowa - od godz. 8.00 do 13.00;
 • klasy IV - VIII szkoła podstawowa - od godz. 8.00 do 14.45;
 • Od godziny 14.45 odbywają się zajęcia pozalekcyjne m.in. redagowanie gazetki szkolnej, klub sportowy, zajęcia teatralne, artystyczne, taneczne, szachy.

KILKA SŁÓW O NAS

RÓŻNIMY SIĘ OD INNYCH SZKÓŁ, PONIEWAŻ:

 • jesteśmy bliżej dziecka, znamy doskonale jego mocne i słabe strony;
 • stosujemy indywidualizację nauczania;
 • wprowadzamy indywidualny tok/program nauczania dla dzieci wybitnie zdolnych;
 • przyznajemy uczniom za wybitne osiągnięcia stypendia naukowe i sportowe;
 • jesteśmy bliżej rodziców i pomagamy im wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny dziecka;
 • lepiej uczymy pracy w zespole i solidarności;
 • znacznie silniej kształtujemy pozytywny stosunek dziecka do otoczenia i świata przyrody;
 • uczymy niezależności i pomysłowości;
 • nadajemy konkretny sens wartościom personalnym, dziecko jest członkiem wspólnoty, w której wszyscy się znają i wzajemnie wspierają;
 • wprowadzamy nowe techniki kształcenia;
 • zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga i logopedy;
 • uczniowie w testach kompetencji po VIII;
 • można do nas przyjść, w każdej chwili zobaczyć i ocenić, jak pracujemy;
 • szkoła jest bezpieczna i wolna od używek.

NASZE ATUTY:

 • klasy maksymalnie 20-osobowe;
 • brak anonimowości uczniów;
 • nauka języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej (5 godzin tygodniowo);
 • język niemiecki od klasy I szkoły podstawowej (2 godziny tygodniowo);
 • trzeci język fakultatywnie w formie zajęć dodatkowych - język japoński;
 • zwiększona liczba godzin matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych;
 • zapewniona opieka od godz. 6.30 do 16.00;
 • dostęp do Internetu bez ograniczeń;
 • wykorzystanie podczas zajęć lekcyjnych tablic interaktywnych, laptopów;
 • wykorzystanie na zajęciach fizyczno - chemicznych dygestorium;
 • poszerzony program zajęć wychowania fizycznego (m.in. gimnastyka korekcyjna, basen, łucznictwo, sztuki walki, baseball);
 • realizacja projektów międzyprzedmiotowych i międzynarodowych;
 • wymiany międzynarodowe;
 • zdrowa kuchnia.

ZBLIŻAJĄCE SIĘ WYDARZENIA

My wykonujemy pracę, ty widzisz efekty

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BARDZO CHĘTNIE ODPOWIEMY NA KAŻDE PYTANIE

REKRUTACJA

Kroki potrzebne by dziecko rozpoczęło naukę w naszej szkole

Chcesz być na bieżąco?