Ewaluacja

Raport dot. ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 2021
Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.
Raport dot. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego


Raport z diagnozy dotyczącej poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów – maj 2021.

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.
Raport z diagnozy poczucia bezpieczeństwa
Wyniki ankiety


Raport z diagnozy dotyczącej poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów ze szczególnym uwzględnieniem przemocy i agresji rówieśniczej oraz relacji między uczniami a nauczycielami w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.
Raport z diagnozy poczucia bezpieczeństwa
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Raport dot. ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 2020
Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.
Raport dot. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego


Raport z ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 2019
Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.
Raport z ewaluacji wewnętrznej


Ewaluacji wewnętrzna
wymagania 8 „Promowana jest wartość edukacji”

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.
Raport z ewaluacji wewnętrznej


Streszczenie raportu z ewaluacji wewnętrznej
obszaru  III funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
wymaganie 10 – wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.
Raport z ewaluacji wewnętrznej


 

Raport z ewaluacji wewnętrznej
obszarów 3.2 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
i 3.4. Rodzice są partnerami szkoły

 

 

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej


Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 2.4 
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania
nauczycieliw Zespole Szkół Społecznych w Lubinie
            Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie przez Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, który został powołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego uchwałą Rady Pedagogicznej ZSS w Lubinie z dnia 11 października 2010 nr 3/10/2010-2011 .

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej


Raport
z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.2 uczniowie
nabywają wiadomości i umiejętności
Prezentowany raport jest wynikiem badania (ewaluacji wewnętrznej), przeprowadzonego w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie przez zespół ewaluacyjny, powołany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego uchwałą Rady Pedagogicznej ZSS w Lubinie z dnia 6 października 2011 roku nr 2/10/2011-2012

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej


 

Raport z ewaluacji
wewnętrznej obszaru 2.3
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 

Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie przez Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, który został powołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego Uchwałą Rady Pedagogicznej ZSS w Lubinie z dnia 20 stycznia 2011  nr 7/01/2010-2011 .

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej


Raport z ewaluacji wewnętrznej
obszaru 1.4 Respektowane są normy społeczne
w Zespole Szkół Społecznych
w Lubinie
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie przez  zespół ds. ewaluacji wewnętrznej  powołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego, uchwałą nr 12/III/2009-2010 z dnia 29.03.2010 Rady Pedagogicznej ZSS w Lubinie. Zadaniem zespołu było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej (badania) obszaru „1.4 Respektowane są normy społeczne” , która polegała na zaplanowanym i podporządkowanym pewnym rygorom metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. ….

Kliknij na link poniżej, aby zapoznać się z treścią raportu.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej