Plan lekcji

PLAN ZAJĘĆ W KL. 1-3 + KONSULTACJE W KL. 8 –  OBOWIĄZUJE OD DNIA 25.05.2020

KONSULTACJE DLA KLAS 4-7 –  OBOWIĄZUJĄ OD 01.06.2020

LEKCJE W KL. 4-8 – W GODZ. OD 9.00 DO 13.45 PROWADZONE SĄ ZDALNIE

PONIEDZIAŁEK

L.p. KL. 1 a Kl. 2a Kl. 2b Kl. 3a Kl. 1-3m Kl. 4a Kl. 5a Kl. 5b Kl. 5m Kl. 6a Kl. 6m Kl. 7a Kl. 7b Kl. 8a Kl. 8b
8.00 do 8.45 e. w zdalnie

z. kom.

P.M.

zdalnie

z. kom.

P.M.

e. w zdalnie

z. kom.

2m

P.M.

Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
9.00-9.45 zdalnie

j. a

J.O.

e. w.

 

zdalnie

j. n

A.M.

e. w zdalne

j. a

K.Ch.

j. pol.

M.P.

mat.

J. Rz.

inf.

B.H.

biol.

E.P.

geogr.

M. K -R.

 

pl./t.

A.P.

j. a

J.Ch.- E.

Hist.

M.C.

j. p.

J.Z.

EDB

P.G

10.00-10.45 e. w e. w. e. w e. w e. w hist.

M.C.

j. a

U.D.

mat.

J. Rz.

plast.

A.P.

mat.

B.H.

r/e

I. Cz.

A. Sz.

biol.

M.K- R

j. a

J.O.

mat.

A.P.

 

j. p.

J.Z.

11.00- 11.45 e. w zdalnie

j. a

J.O.

e. w. zdalnie

j. a

A.M.

e. w

 

j. a

O.Ż.

inf.

B.H.

plast.

A.P.

mat.

J. Rz.

j. a

J.Ch -E

j. a

U.D.

j. pol.

J.Z.

mat.

A.P.

biol.

M. K- R

hist.

M.C.

12.00-12.45  Obiad – od 12.30 do 13.30 mat.

B.H.

plast.

A.P.

j. n

S.K.

j. p.

M.P.

j. pol.

J.Z.

biol.

E.P.

 

mat.

A.P.

biol.

M. K- R

hist.

M.C.

j. a

U.D.

13.00

13.45

 

Świetlica – opieka

13.00- 15.00

Nauczanie zdalne dla dzieci kl. 1-3 pozostających w domu.

8.00 – 12.00 – zdalne nauczanie j. obcych dla wszystkich uczniów kl. 1-3  -zgodnie z planem .

inf.

B.H.

j. n

S.K.

j. a

O.Ż.

j. a

J.O.

j. n

B.P.

 

mat.

J. Rz.

hist.

M.C.

j. p

J.Z.

j. a

U.D.

biol.

M. K- R

14.00 – 15.30

 

Świetlica – opieka  

 

WTOREK

L.p. KL. 1 a Kl. 2a Kl. 2b Kl. 3a Kl. 1-3m Kl. 4a Kl. 5a Kl. 5b Kl. 5m Kl. 6a Kl. 6m Kl. 7a Kl. 7b Kl. 8a Kl. 8b
8.00 – 8.45 zdalnie

z. kom.

P.M.

e. w e. w e. w zdalnie

z. kom.

1M

P.M.

Konsul. Konsul Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsultacje

matematyka

A. P.

Konsultacje

j. polski

J. Z.

9.00-9.45 zdalnie

j. a

J.O.

e. w zdalnie

j. a

O.Ż.

zdalnie

j. n

A.M.

zdalnie

j. a

K.Ch.

mat.

B.H.

j. p.

M.P.

 

hist.

M.C.

 

GW

E.P.

j. p.

J.Z.

geogr.

M K. -R.

j. a

J. Ch. -E.

r/e

ks. T.

A. Sz.

 

mat.

A. P.

 

j. a

U. D

10.00- 10.45 zdalnie

j. n

A.M.

zdalnie

j. a.

J.O.

 

e. w.

 

e. w.

 

e. w.

 

j. a

O.Ż.

hist.

M.C.

 

W -f

P.G.

j. p

M. P.

 

j. a

J. Ch. -E.

mat.

J. Rz.

geogr.

M. K. -R.

inf.

B.H.

 

j. a

U. D.

mat.

A. P.

 

11.00- 11.45 e. w. e. w.

 

e. w. e. w. zdalnie

j. n

 A.M

j. p.

M.P.

j. a

U. D.

j. a

O. Ż.

j. a

J .O.

mat.

B. H.

j. p.

M. P.-L.

pl./muz.

A. P.

mat.

A. P.

geogr.

M. K. – R.

j. p.

J. Z.

12.00-12.45  

Obiad – od 12.30 do 13.30

j. n

S.K.

mat.

J. Rz.

 

R/e

I.Cz.

A. Sz.

muz.

A. P.

j. n.

B. P.

j. a

U. D.

mat.

A. P.

j. p

J. Z.

EDB

P. G.

geogr.

M. K. -R.

13.00 – 13.45 Świetlica – opieka 13.00- 15.00

Nauczanie zdalne dla dzieci kl. 1-3 pozostających w domu.

8.00 – 12.00 – zdalne nauczanie j. obcych dla wszystkich uczniów kl. 1-3  -zgodnie z planem .

przyr.

M.B.

muz.

A.P.

j. p

M. P.

 

j. n.

S. K.

GW

M. C.

GW

E. P

 

GW

M. K.-R.

 

j. a

J. O.

j. n

B. P.

W -f

P.G.

14.00 – 15.30 Świetlica – opieka

 

 

środa

L.p. KL. 1 a Kl. 2a Kl. 2b Kl. 3a Kl. 1-3m Kl. 4a Kl. 5a Kl. 5b Kl. 5m Kl. 6a Kl. 6m Kl. 7a Kl. 7b Kl. 8a Kl. 8b
8.00 – 8.45 zdalnie

j.n.

A. M.

e. w e. w e. w. e. w. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. K

j. p.

K

mat.

9.00-9.45 e. w zdalnie

j. n

A. M.

e. w.

 

e. w.

 

zdalnie

j. a

K. Ch.

j. a

O. Ż.

j. n

S. K.

j. p.

M.P.

mat.

J. Rz.

biol.

M. K.-R.

j. a

U.D.

inf.

B. H.

 

j. a

J. O.

j. p.

J. Z.

WOS

M.C.

10.00- 10.45 zdalnie

j. a

J. O.

e. w.

 

e. w. e. w. e. w.

 

pl./t.

A.P.

biol.

M. K.-R.

mat.

J. Rz.

j. p.

M.P.

inf.

B. H.

W -f

P.G.

 

j. n.

B. P.

mat.

A. P.

 

WOS

M. C.

 

j. p.

J. Z.

 

11.00- 11.45 e.  w. e. w

 

 

j. a

O. Ż.

j. a

A. M.

e. w. W -f

P.G.

j. p.

M. P.

biol.

M. K. _R.

j. a

J. O.

mat.

B. H.

mat.

J. Rz.

mat.

A. P.

pl./muz.

A. P.

chem.

M. M. -S.

 

G.W.

J.Z.

 

12.00-12.45 Obiad – od 12.30 do 13.30 G.W.

M.P.

j. a

U.D.

muz.

A. P.

W -f

P. G.

 

hist.

M. C.

 

j. p.

M. P.-L.

 

j. a

J.  Ch.- E.

chem.

M. M. -S.

 

inf.

B. H.

mat.

A. P.

 

13.00 – 13.45 13.00- 15.00

Nauczanie zdalne dla dzieci kl. 1-3 pozostających w domu.

8.00 – 12.00 – zdalne nauczanie j. obcych dla wszystkich uczniów kl. 1-3  -zgodnie z planem.

r/e

I. Cz.

A. Sz.

geogr.

M. K.-R.

j. a

O. Ż.

hist.

M. C.

E. P.

j. p.

J. Z.

j. n.

S. K.

chem.

M. M. – S.

 

W -f

J. P.

 

mat.

A. P.

 

 

j. a

U.D.

14.00 – 15.30 Świetlica    

 

 

 

 

czwartek

L.p. KL. 1 a Kl. 2a Kl. 2b Kl. 3a Kl. 1-3m Kl. 4a Kl. 5a Kl. 5b Kl. 5m Kl. 6a Kl. 6m Kl. 7a Kl. 7b Kl. 8a Kl. 8b
8.00 – 8.45 e. w e. w zdalnie

J. a

O. Ż.

zdalnie

j. a

A. M.

e. w. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul.

j. a

Konsul.

mat.

9.00-9.45 e. w. e. w.

 

e. w . e. w.

 

zdalne

j. n

A. M.

mat.

B. H.

r./e.

ks. T.

A. Sz.

hist.

M. C.

mat.

J. Rz.

W -f

J. P.

muz.

A. P.

mat.

A.P.

j. a

J. O.

j. n

B. P.

j. a

U. D.

10.00- 10.45 zdalnie

j. a

J. O.

e. w.

 

e. w. zdalnie

j. n

A.M.

 

e. w. j. p.

M.P.

mat.

J. Rz.

 

W -f

P.G.

 

R/e

I.Cz.

A. Sz.

 

 

j. n

B. P.

j. p.

M. P.-L.

j. a

J. Ch. -E.

geogr.

M. K.-R.

j. p.

J. Z.

fiz.

P.L.

11.00- 11.45 e.  w.

 

zdalnie

j.  a

J.O.

e. w. e. w. j. a

 

 

j. n

S. K.

W -f

J.P.

mat.

J. Rz.

Inf.

B. H.

j. p.

J. Z.

hist.

M. C.

j.n.

B. P.

mat.

A. P.

R/e

Ks. T.

A. Sz.

 

R

I. Cz.

12.00-12.45  

Obiad – od 12.30 do 13.30

W -f

P.G.

hist.

M. C.

geogr.

M. K.-R.

j. a

J.O.

mat.

B. H.

mat.

J. Rz.

 

j. p.

J. Z.

j. n

B. P.

j. a

U. D.

mat.

A. P.

13.00 – 13.45 Świetlica – opieka 13.00- 15.00

Nauczanie zdalne dla dzieci kl. 1-3 pozostających w domu.

8.00 – 12.00 – zdalne nauczanie j. obcych dla wszystkich uczniów kl. 1-3  -zgodnie z planem.

przyr.

M. B.

 

GW

U.D.

j. n

S. K.

j. p.

M.P.

 

j. a

J. Ch.-E.

inf.

B. H.

geogr.

M. K.-R.

j. p.

J. Z.

fiz.

P.L.

j. n

B. P.

 

14.00 – 15.30

Świetlica – opieka

 

 

piątek

L.p. KL. 1 a Kl. 2a Kl. 2b Kl. 3a Kl. 1-3m Kl. 4a Kl. 5a Kl. 5b Kl. 5m Kl. 6a Kl. 6m Kl. 7a Kl. 7b Kl. 8a Kl. 8b
8.00 – 8ff.45 e. w zdalnie

j. a

J.O.

zdalnie

j. a

O. Ż.

e. w e. w Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul.

mat.

Konsul.

j. a

9.00-9.45 e.  w.

 

zdalnie

j. n

A. M.

e. w e. w. e. w muz.

A.P.

 

Inf.

B. H.

j. a

O. Ż.

j. p.

M. P.

hist.

M.C.

 

j. n

S. K.

R/e

I. Cz.

A. Sz.

fiz.

P. L.

W -f

J. P.

j. p.

J. Z.

 

10.00- 10.45 e.  w.

 

e. w. e. w. zdalnie

j. a

A. M.

zdalnie

j. a

K. Ch.

r/e

I. Cz.

A. Sz.

j. a

U.D.

mat.

J. Rz.

hist.

M. C.

E. P.

pl./t.

A. P.

j. p.

M.P.-L.

W -f

P.G.

GW

J. O.

j. p.

j. Z.

 

mat.

A. P.

 

11.00- 11.45 e.w e. w zdalnie

j. n.

A. M.

zdalnie

z.kom.

P.M.

zdalnie

z.kom.

3M

P.M.

 

mat.

B. H.

j. p.

M.P.

j. n.

S. K.

W -f

P.G.

 

j. a

J. Ch. -E.

hist.

M.C.

fiz.

P.L.

geogr.

M. K.-R

 

 

mat.

A. P.

 

chem.

M. M.-S.

12.00-12.45  

Obiad – od 12.30 do 13.30

j. a

O. Ż.

mat.

J. Rz.

j. p.

M. P.

geogr.

M. K.-R

 

w- f

J.P.

W -f

P.G.

hist.

M.C.

 

j. n.

B. P.

j. a

U.D.

 

inf.

B. H.

13.00 – 13.45  

Świetlica – opieka

13.00- 15.00

Nauczanie zdalne dla dzieci kl. 1-3 pozostających w domu.

8.00 – 12.00 – zdalne nauczanie j. obcych dla wszystkich uczniów kl. 1-3  -zgodnie z planem.

j. p.

M.P.

W -f

J. P.

G.W.

O. Ż.

mat.

J. Rz.

R

I Cz.

j. a

U. D.

j. p.

J.Z.

hist.

M.C.

GW

A.P.

j. n

B.P.

 

14.00-15.30

 

Świetlica – opieka