Plan lekcji

PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

FORMA STACJONARNA

KLASA 1 A

wychowawczyni – mgr  Marta Mech

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. e.  wczesnoszkolna j. niemiecki e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna j. angielski
2. j. niemiecki e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3. e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna j. angielski e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna
4. j. angielski e. wczesnoszkolna z. komputerowe j. angielski e.  wczesnoszkolna
5. religia j. angielski e.  wczesnoszkolna w -f w -f
6. obiad basen obiad obiad obiad
7. z. artystyczne obiad religia j. niemiecki odrabianie zadań domowych
8. j. włoski z. wikliniarskie z. artystyczne j. japoński szachy

KLASA 1B

wychowawczyni – mgr  Agnieszka Witczak

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. e. wczesnoszkolna j. angielski e.  wczesnoszkolna j. angielski j. niemiecki
2. religia z. komputerowe e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3. j. angielski e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. niemiecki e. wczesnoszkolna
4. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna w- f w – f j. angielski
5. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna
6. obiad obiad obiad obiad obiad
7. z. wikliniarskie basen j. niemiecki odrabianie zadań domowych religia
8. matematyka lego opieka wychowawcy j. japoński z. artystyczne j. włoski

 

KLASA 1C (Montessori)

wychowawczyni – mgr  Adrianna Dziuba, mgr Katarzyna Chwedoruk

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. angielski e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
2. e.  wczesnoszkolna j. angielski e. wczesnoszkolna j. angielski e. wczesnoszkolna
3. j. niemiecki e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna religia/etyka j. niemiecki
4. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski e. wczesnoszkolna w -f
5. e. wczesnoszkolna Religia/etyka z. komputerowe e. wczesnoszkolna j. angielski
6. obiad obiad obiad obiad obiad
7. praca własna basen j. niemiecki w – f z. artystyczne
8. j. japoński opieka wychowawcy praca własna z. matematyczne matematyka lego

 

KLASA 2 A

wychowawczyni – mgr Małgorzata Bartoszewicz

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. niemiecki religia w – f j. niemiecki w -f
2. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski religia
4. j. angielski j. angielski e.  wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna
5. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna  j. niemiecki e. wczesnoszkolna z. komputerowe
6. z. z wychowawcą basen e. wczesnoszkolna odrabianie zadań domowych j. angielski
7. obiad obiad obiad obiad obiad
8. z. wikliniarskie opieka wychowawcy j. włoski szachy z. artystyczne

 

KLASA 2B (Montessori)

wychowawczyni – mgr Katarzyna Chwedoruk, mgr Adrianna Dziuba

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1.

 

praca własna e. wczesnoszkolna

 

e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
2.

 

e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3.

 

e. wczesnoszkolna j. angielski/

j. niemiecki

j. angielski religia e. wczesnoszkolna
4.

 

e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. niemiecki j. angielski w-f
5.

 

j. angielski religia/etyka  z. komputerowe e. wczesnoszkolna j. angielski
6.

 

obiad obiad obiad obiad

 

obiad
7.

 

j. niemiecki basen praca własna w- f z. artystyczne
8.

 

j. japoński opieka wychowawcy praca własna z. matematyczne matematyka lego

 

KLASA 3A

wychowawczyni – mgr Amelia Skawińska

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. w -f j. niemiecki j. angielski j. angielski j. niemiecki
2. j. angielski e. wczesnoszkolna w-f e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski
4. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. niemiecki e. wczesnoszkolna
5. e. wczesnoszkolna j. angielski  religia e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
6. z. komputerowe basen z. z wychowawcą religia

 

odrabianie zadań domowych
7. obiad obiad obiad obiad obiad
8. z. matematyczne z. artystyczne matematyka lego z. wikliniarskie z. matematyczne

KLASA 3B

wychowawczyni – mgr Ewelina Jantos

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. angielski e. wczesnoszkolna Religia/etyka w-f e. wczesnoszkolna
2. e. wczesnoszkolna j. angielski j. angielski j. angielski religia
3. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
4. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. niemiecki
5. j. niemiecki j. niemiecki w-f e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
6. z. z wychowawcą basen j. japoński z. komputerowe j. angielski
7. obiad obiad obiad obiad obiad
8. z. artystyczne z. z wychowawcą z. wikliniarskie j. włoski odrabianie zadań domowych

 

KLASA 3C (Montessori)

wychowawczyni – mgr Katarzyna Chwedoruk, mgr Adrianna Dziuba

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna

 

e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski
2. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3. e. wczesnoszkolna j. angielski/

j. niemiecki

e. wczesnoszkolna religia e. wczesnoszkolna
4. j. angielski e. wczesnoszkolna j. niemiecki j. angielski w-f
5. e. wczesnoszkolna religia/etyka  z. komputerowe e. wczesnoszkolna j. niemiecki
6. obiad obiad obiad obiad

 

obiad
7. praca własna basen praca własna w- f z. artystyczne
8. j. japoński opieka wych. praca własna z. matematyczne matematyka lego

 

KLASA 4 A

wychowawczyni – mgr Aneta Mróz

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. plastyka w -f matematyka religia historia
2. j. angielski j. angielski j. polski j. niemiecki j. angielski
3. j. polski matematyka j. niemiecki w -f przyroda
4. matematyka muzyka technika  j. polski j. polski
5. w -f j. polski  przyroda zajęcia z wychowawcą matematyka
6. j. niemiecki informatyka j. angielski j. angielski w-f
7. religia

KLASA 4 B (Montessori)

wychowawczyni – mgr Ewa Pater

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1.  j. niemiecki technika j. polski praca własna  praca własna
2. j. polski przyroda j. angielski j. polski j. polski
3. religia/etyka j. angielski matematyka plastyka matematyka
4. j. angielski j. polski historia j. niemiecki Religia/etyka
5. matematyka w -f muzyka przyroda j. angielski
6. w -f matematyka j. niemiecki j. angielski z. z wychowawcą
7. w -f praca własna informatyka matematyka basen

KLASA 5A

wychowawczyni – mgr Magdalena Pałasz

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. matematyka historia

 

j. angielski j. niemiecki matematyka
2. j. angielski w-f religia/etyka w -f j. niemiecki
3. biologia j. polski w-f historia muzyka
4. j. polski religia/etyka j. polski geografia j. polski
5. z. z wychowawcą plastyka  j. polski matematyka j. angielski
6. j. niemiecki j. angielski matematyka j. angielski basen
7. informatyka technika muzyka

 

KLASA 6A

wychowawczyni – mgr Urszula Durka

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. polski j. angielski j. niemiecki informatyka  MATEMATYKA
2. w-f matematyka biologia j. niemiecki historia
3. w-f j. niemiecki muzyka j. angielski j. polski
4. matematyka w-f matematyka religia/etyka j. angielski
5. z. z wychowawcą j. polski historia matematyka religia/etyka
6. j. angielski technika j. polski j. polski basen
7. geografia j. angielski plastyka

 

KLASA 6B

wychowawczyni – mgr Olga Żerelik

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. religia/etyka matematyka matematyka j. polski  plastyka
2. historia religia/etyka j. niemiecki geografia matematyka
3. j. niemiecki w-f j. polski j. angielski j. angielski
4. w-f j. angielski j. angielski matematyka muzyka
5. z. z wychowawcą biologia informatyka historia j. polski
6. j. angielski j. polski w-f j. niemiecki j. polski
7. technika MATEMATYKA basen

KLASA 6 C  (Montessori)

wychowawczyni – mgr Ewa Pater

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. angielski j. polski praca własna praca własna   j. polski
2. plastyka technika j. polski j. angielski j. angielski
3. religia/etyka matematyka historia j. polski geografia
4. j. niemiecki j. angielski j. angielski j. polski religia/etyka
5. matematyka w-f j. niemiecki muzyka historia
6. w-f j. niemiecki matematyka matematyka z. z wychowawcą
7. w-f praca własna biologia informatyka basen

KLASA 7A

wychowawczyni – mgr Monika Całus

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. polski j. angielski muzyka j. angielski   j. polski
2. j. polski geografia plastyka z. z wychowawcą w-f
3. matematyka j. polski matematyka informatyka  w -f
4. religia j. niemiecki j. angielski matematyka geografia
5. j. niemiecki matematyka  j. polski biologia j. angielski
6. biologia religia fizyka chemia historia
7. fizyka OBIAD historia chemia
8. w-f basen

KLASA 7B

wychowawczyni – mgr Paweł Gałczyk

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. historia informatyka historia z. z wychowawcą   j. angielski
2. chemia j. angielski matematyka j. niemiecki w -f
3. plastyka religia/etyka geografia biologia  w -f
4. fizyka matematyka j. niemiecki j. angielski matematyka
5. matematyka j. polski  j. angielski religia/etyka j. polski
6. j. polski j. polski muzyka j. polski chemia
7. geografia OBIAD fizyka biologia
8. w-f basen

KLASA 8 A

wychowawczyni – mgr Magda Kunz-Rapczuk

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. chemia j. niemiecki j. angielski MATEMATYKA   j. angielski
2. biologia j. angielski matematyka matematyka informatyka
3. matematyka z. z wychowawcą religia/etyka j. angielski  historia
4. j. angielski polski fizyka EDB j. niemiecki
5. fizyka matematyka  geografia chemia j. polski
6. religia/etyka WOS j. polski w-f j. polski
7. j. polski OBIAD w-f historia WOS
8. basen w-f

KLASA 8 B

wychowawczyni – mgr Justyna Olejnik (w zastępstwie mgr Jarosław Paul)

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. MATEMATYKA j. polski j. niemiecki historia   j. niemiecki
2. matematyka j. polski WOS j. polski biologia
3. j. angielski z. z wychowawcą j. angielski matematyka  matematyka
4. j. polski matematyka j. polski j. angielski WOS
5. geografia historia fizyka EDB chemia
6. fizyka j. angielski religia/etyka w-f informatyka
7. religia/etyka OBIAD w-f chemia j. angielski
8. basen w-f

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ W KL. 1-3 + KONSULTACJE W KL. 8 –  OBOWIĄZUJE OD DNIA 25.05.2020

KONSULTACJE DLA KLAS 4-7 –  OBOWIĄZUJĄ OD 01.06.2020

LEKCJE W KL. 4-8 – W GODZ. OD 9.00 DO 13.45 PROWADZONE SĄ ZDALNIE

PONIEDZIAŁEK

L.p. KL. 1 a Kl. 2a Kl. 2b Kl. 3a Kl. 1-3m Kl. 4a Kl. 5a Kl. 5b Kl. 5m Kl. 6a Kl. 6m Kl. 7a Kl. 7b Kl. 8a Kl. 8b
8.00 do 8.45 e. w zdalnie

z. kom.

P.M.

zdalnie

z. kom.

P.M.

e. w zdalnie

z. kom.

2m

P.M.

Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
Konsul-
tacje
9.00-9.45 zdalnie

j. a

J.O.

e. w.

 

zdalnie

j. n

A.M.

e. w zdalne

j. a

K.Ch.

j. pol.

M.P.

mat.

J. Rz.

inf.

B.H.

biol.

E.P.

geogr.

M. K -R.

 

pl./t.

A.P.

j. a

J.Ch.- E.

Hist.

M.C.

j. p.

J.Z.

EDB

P.G

10.00-10.45 e. w e. w. e. w e. w e. w hist.

M.C.

j. a

U.D.

mat.

J. Rz.

plast.

A.P.

mat.

B.H.

r/e

I. Cz.

A. Sz.

biol.

M.K- R

j. a

J.O.

mat.

A.P.

 

j. p.

J.Z.

11.00- 11.45 e. w zdalnie

j. a

J.O.

e. w. zdalnie

j. a

A.M.

e. w

 

j. a

O.Ż.

inf.

B.H.

plast.

A.P.

mat.

J. Rz.

j. a

J.Ch -E

j. a

U.D.

j. pol.

J.Z.

mat.

A.P.

biol.

M. K- R

hist.

M.C.

12.00-12.45  Obiad – od 12.30 do 13.30 mat.

B.H.

plast.

A.P.

j. n

S.K.

j. p.

M.P.

j. pol.

J.Z.

biol.

E.P.

 

mat.

A.P.

biol.

M. K- R

hist.

M.C.

j. a

U.D.

13.00

13.45

 

Świetlica – opieka

13.00- 15.00

Nauczanie zdalne dla dzieci kl. 1-3 pozostających w domu.

8.00 – 12.00 – zdalne nauczanie j. obcych dla wszystkich uczniów kl. 1-3  -zgodnie z planem .

inf.

B.H.

j. n

S.K.

j. a

O.Ż.

j. a

J.O.

j. n

B.P.

 

mat.

J. Rz.

hist.

M.C.

j. p

J.Z.

j. a

U.D.

biol.

M. K- R

14.00 – 15.30

 

Świetlica – opieka  

 

WTOREK

L.p. KL. 1 a Kl. 2a Kl. 2b Kl. 3a Kl. 1-3m Kl. 4a Kl. 5a Kl. 5b Kl. 5m Kl. 6a Kl. 6m Kl. 7a Kl. 7b Kl. 8a Kl. 8b
8.00 – 8.45 zdalnie

z. kom.

P.M.

e. w e. w e. w zdalnie

z. kom.

1M

P.M.

Konsul. Konsul Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsultacje

matematyka

A. P.

Konsultacje

j. polski

J. Z.

9.00-9.45 zdalnie

j. a

J.O.

e. w zdalnie

j. a

O.Ż.

zdalnie

j. n

A.M.

zdalnie

j. a

K.Ch.

mat.

B.H.

j. p.

M.P.

 

hist.

M.C.

 

GW

E.P.

j. p.

J.Z.

geogr.

M K. -R.

j. a

J. Ch. -E.

r/e

ks. T.

A. Sz.

 

mat.

A. P.

 

j. a

U. D

10.00- 10.45 zdalnie

j. n

A.M.

zdalnie

j. a.

J.O.

 

e. w.

 

e. w.

 

e. w.

 

j. a

O.Ż.

hist.

M.C.

 

W -f

P.G.

j. p

M. P.

 

j. a

J. Ch. -E.

mat.

J. Rz.

geogr.

M. K. -R.

inf.

B.H.

 

j. a

U. D.

mat.

A. P.

 

11.00- 11.45 e. w. e. w.

 

e. w. e. w. zdalnie

j. n

 A.M

j. p.

M.P.

j. a

U. D.

j. a

O. Ż.

j. a

J .O.

mat.

B. H.

j. p.

M. P.-L.

pl./muz.

A. P.

mat.

A. P.

geogr.

M. K. – R.

j. p.

J. Z.

12.00-12.45  

Obiad – od 12.30 do 13.30

j. n

S.K.

mat.

J. Rz.

 

R/e

I.Cz.

A. Sz.

muz.

A. P.

j. n.

B. P.

j. a

U. D.

mat.

A. P.

j. p

J. Z.

EDB

P. G.

geogr.

M. K. -R.

13.00 – 13.45 Świetlica – opieka 13.00- 15.00

Nauczanie zdalne dla dzieci kl. 1-3 pozostających w domu.

8.00 – 12.00 – zdalne nauczanie j. obcych dla wszystkich uczniów kl. 1-3  -zgodnie z planem .

przyr.

M.B.

muz.

A.P.

j. p

M. P.

 

j. n.

S. K.

GW

M. C.

GW

E. P

 

GW

M. K.-R.

 

j. a

J. O.

j. n

B. P.

W -f

P.G.

14.00 – 15.30 Świetlica – opieka

 

 

środa

L.p. KL. 1 a Kl. 2a Kl. 2b Kl. 3a Kl. 1-3m Kl. 4a Kl. 5a Kl. 5b Kl. 5m Kl. 6a Kl. 6m Kl. 7a Kl. 7b Kl. 8a Kl. 8b
8.00 – 8.45 zdalnie

j.n.

A. M.

e. w e. w e. w. e. w. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. K

j. p.

K

mat.

9.00-9.45 e. w zdalnie

j. n

A. M.

e. w.

 

e. w.

 

zdalnie

j. a

K. Ch.

j. a

O. Ż.

j. n

S. K.

j. p.

M.P.

mat.

J. Rz.

biol.

M. K.-R.

j. a

U.D.

inf.

B. H.

 

j. a

J. O.

j. p.

J. Z.

WOS

M.C.

10.00- 10.45 zdalnie

j. a

J. O.

e. w.

 

e. w. e. w. e. w.

 

pl./t.

A.P.

biol.

M. K.-R.

mat.

J. Rz.

j. p.

M.P.

inf.

B. H.

W -f

P.G.

 

j. n.

B. P.

mat.

A. P.

 

WOS

M. C.

 

j. p.

J. Z.

 

11.00- 11.45 e.  w. e. w

 

 

j. a

O. Ż.

j. a

A. M.

e. w. W -f

P.G.

j. p.

M. P.

biol.

M. K. _R.

j. a

J. O.

mat.

B. H.

mat.

J. Rz.

mat.

A. P.

pl./muz.

A. P.

chem.

M. M. -S.

 

G.W.

J.Z.

 

12.00-12.45 Obiad – od 12.30 do 13.30 G.W.

M.P.

j. a

U.D.

muz.

A. P.

W -f

P. G.

 

hist.

M. C.

 

j. p.

M. P.-L.

 

j. a

J.  Ch.- E.

chem.

M. M. -S.

 

inf.

B. H.

mat.

A. P.

 

13.00 – 13.45 13.00- 15.00

Nauczanie zdalne dla dzieci kl. 1-3 pozostających w domu.

8.00 – 12.00 – zdalne nauczanie j. obcych dla wszystkich uczniów kl. 1-3  -zgodnie z planem.

r/e

I. Cz.

A. Sz.

geogr.

M. K.-R.

j. a

O. Ż.

hist.

M. C.

E. P.

j. p.

J. Z.

j. n.

S. K.

chem.

M. M. – S.

 

W -f

J. P.

 

mat.

A. P.

 

 

j. a

U.D.

14.00 – 15.30 Świetlica    

 

 

 

 

czwartek

L.p. KL. 1 a Kl. 2a Kl. 2b Kl. 3a Kl. 1-3m Kl. 4a Kl. 5a Kl. 5b Kl. 5m Kl. 6a Kl. 6m Kl. 7a Kl. 7b Kl. 8a Kl. 8b
8.00 – 8.45 e. w e. w zdalnie

J. a

O. Ż.

zdalnie

j. a

A. M.

e. w. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul.

j. a

Konsul.

mat.

9.00-9.45 e. w. e. w.

 

e. w . e. w.

 

zdalne

j. n

A. M.

mat.

B. H.

r./e.

ks. T.

A. Sz.

hist.

M. C.

mat.

J. Rz.

W -f

J. P.

muz.

A. P.

mat.

A.P.

j. a

J. O.

j. n

B. P.

j. a

U. D.

10.00- 10.45 zdalnie

j. a

J. O.

e. w.

 

e. w. zdalnie

j. n

A.M.

 

e. w. j. p.

M.P.

mat.

J. Rz.

 

W -f

P.G.

 

R/e

I.Cz.

A. Sz.

 

 

j. n

B. P.

j. p.

M. P.-L.

j. a

J. Ch. -E.

geogr.

M. K.-R.

j. p.

J. Z.

fiz.

P.L.

11.00- 11.45 e.  w.

 

zdalnie

j.  a

J.O.

e. w. e. w. j. a

 

 

j. n

S. K.

W -f

J.P.

mat.

J. Rz.

Inf.

B. H.

j. p.

J. Z.

hist.

M. C.

j.n.

B. P.

mat.

A. P.

R/e

Ks. T.

A. Sz.

 

R

I. Cz.

12.00-12.45  

Obiad – od 12.30 do 13.30

W -f

P.G.

hist.

M. C.

geogr.

M. K.-R.

j. a

J.O.

mat.

B. H.

mat.

J. Rz.

 

j. p.

J. Z.

j. n

B. P.

j. a

U. D.

mat.

A. P.

13.00 – 13.45 Świetlica – opieka 13.00- 15.00

Nauczanie zdalne dla dzieci kl. 1-3 pozostających w domu.

8.00 – 12.00 – zdalne nauczanie j. obcych dla wszystkich uczniów kl. 1-3  -zgodnie z planem.

przyr.

M. B.

 

GW

U.D.

j. n

S. K.

j. p.

M.P.

 

j. a

J. Ch.-E.

inf.

B. H.

geogr.

M. K.-R.

j. p.

J. Z.

fiz.

P.L.

j. n

B. P.

 

14.00 – 15.30

Świetlica – opieka

 

 

piątek

L.p. KL. 1 a Kl. 2a Kl. 2b Kl. 3a Kl. 1-3m Kl. 4a Kl. 5a Kl. 5b Kl. 5m Kl. 6a Kl. 6m Kl. 7a Kl. 7b Kl. 8a Kl. 8b
8.00 – 8ff.45 e. w zdalnie

j. a

J.O.

zdalnie

j. a

O. Ż.

e. w e. w Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul. Konsul.

mat.

Konsul.

j. a

9.00-9.45 e.  w.

 

zdalnie

j. n

A. M.

e. w e. w. e. w muz.

A.P.

 

Inf.

B. H.

j. a

O. Ż.

j. p.

M. P.

hist.

M.C.

 

j. n

S. K.

R/e

I. Cz.

A. Sz.

fiz.

P. L.

W -f

J. P.

j. p.

J. Z.

 

10.00- 10.45 e.  w.

 

e. w. e. w. zdalnie

j. a

A. M.

zdalnie

j. a

K. Ch.

r/e

I. Cz.

A. Sz.

j. a

U.D.

mat.

J. Rz.

hist.

M. C.

E. P.

pl./t.

A. P.

j. p.

M.P.-L.

W -f

P.G.

GW

J. O.

j. p.

j. Z.

 

mat.

A. P.

 

11.00- 11.45 e.w e. w zdalnie

j. n.

A. M.

zdalnie

z.kom.

P.M.

zdalnie

z.kom.

3M

P.M.

 

mat.

B. H.

j. p.

M.P.

j. n.

S. K.

W -f

P.G.

 

j. a

J. Ch. -E.

hist.

M.C.

fiz.

P.L.

geogr.

M. K.-R

 

 

mat.

A. P.

 

chem.

M. M.-S.

12.00-12.45  

Obiad – od 12.30 do 13.30

j. a

O. Ż.

mat.

J. Rz.

j. p.

M. P.

geogr.

M. K.-R

 

w- f

J.P.

W -f

P.G.

hist.

M.C.

 

j. n.

B. P.

j. a

U.D.

 

inf.

B. H.

13.00 – 13.45  

Świetlica – opieka

13.00- 15.00

Nauczanie zdalne dla dzieci kl. 1-3 pozostających w domu.

8.00 – 12.00 – zdalne nauczanie j. obcych dla wszystkich uczniów kl. 1-3  -zgodnie z planem.

j. p.

M.P.

W -f

J. P.

G.W.

O. Ż.

mat.

J. Rz.

R

I Cz.

j. a

U. D.

j. p.

J.Z.

hist.

M.C.

GW

A.P.

j. n

B.P.

 

14.00-15.30

 

Świetlica – opieka