Plan lekcji

PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Klasa 1a
Wychowawca: Weronika Słodyńska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_wczesnoszk [WS] [3] e_wczesnoszk [WS] [3] e_wczesnoszk [WS] [3] e_wczesnoszk [WS] [3] e_wczesnoszk [WS] [3]
2 e_wczesnoszk [WS] [3] e_wczesnoszk [WS] [3] e_wczesnoszk [WS] [3] j. angielski [JO] [3] j. angielski [JO] [3]
3 e_wczesnoszk [WS] [3] religia [IC] [3] etyka [A.SZ] j. angielski [JO] [3] e_wczesnoszk [WS] [3] e_wczesnoszk [WS] [3]
4 e_wczesnoszk [WS] [3] j. angielski [JO] [3] zaj. komp. [PM] [8] j. niemiecki [SK] [3] e_wczesnoszk [WS] [3]
5 J. ANGIELSKI [JO] [3] e_wczesnoszk [WS] [3] e_wczesnoszk [WS] [3] WF [JP] [s-gim] WF [JP] [s-gim]
6 OBIAD [WS] [stoł] WF [JP] [basen] OBIAD [WS] [stoł] OBIAD [WS] [stoł] OBIAD [WS] [stoł]
7 J. NIEMIECKI [SK] [3] OBIAD [WS] [stoł] J. NIEMIECKI [SK] [3] religia [IC] [3]etyka [A.SZ] ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ[WS] [3]
8 ZAJĘCIA FITNESS [PP] [3] ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE [Ko] [3] Z. JĘZ. – JAPOŃSKI [PM] [3] Z. TANECZNO-RUCHOWE [WS] [3] ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ [WS]

 

Klasa 1b
Wychowawcy: Katarzyna Chwedoruk, Adrianna Dziuba

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_wczesnoszk [DA] [2] JĘZYK ANGIELSKI [JO] [2] Z. Z WYCHOWAWCĄ [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] JĘZYK ANGIELSKI [JO] [2]
2 j. angielski [JO] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] j. niemiecki [AM] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2]
3 e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2]
4 zaj_komp_1_3 [DA] [2] j. niemiecki [AM] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] wf_1_3 [P.G.] [s-gim]
5 religia [IC] [2] etyka e_wczesnoszk [DA] [2] j. angielski [JO] [2] j. angielski [JO] [2] e_wczesnoszk [DA] [2]
6 OBIAD [DA] [stół] OBIAD [DA] [stół] OBIAD [DA] [stół] OBIAD [KC] [stół] OBIAD [DA] [stół]
7 Z. Z WYCHOWAWCĄ [DA] [2] wf_1_3 [P.G.] [basen] religia [IC] [2]etyka e_wczesnoszk [DA] [2] JĘZYK NIEMIECKI [AM] [2]
8 ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE [WS] [2] OPIEKA WYCHOWAWCY [DA] ZAJĘCIA FITNESS [PP] [2] wf_1_3 [P.G.] [s. gim.] SZACHY [JP] [2]

 

Klasa 2a
Wychowawca: Marta Mech

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_wczesnoszk [MM] [5] e_wczesnoszk [MM] [5] e_wczesnoszk [MM] [5] e_wczesnoszk [MM] [5] wf_1_3 [JP] [s-gim]
2 e_wczesnoszk [MM] [5] zaj_komp_1_3 [PM] [8] j. angielski [OŻ] [5] e_wczesnoszk [MM] [5] e_wczesnoszk [MM] [5]
3 j. angielski [OŻ] [5] e_wczesnoszk [MM] [5] e_wczesnoszk [MM] [5] j. angielski [OŻ] [5] religia [IC] [5]etyka
4 e_wczesnoszk [MM] [5] e_wczesnoszk [MM] [5] wf_1_3 [JP] [s-gim] e_wczesnoszk [MM] [5] e_wczesnoszk [MM] [5]
5 JĘZYK NIEMIECKI [SK] [5] j. angielski [OŻ] [5] e_wczesnoszk [MM] [5] j. niemiecki [SK] [5] e_wczesnoszk [MM] [5]
6 OBIAD [MM] [stół] wf_1_3 [JP] [basen] JĘZYK NIEMIECKI [SK] [5] religia [IC] [5]etyka JĘZYK ANGIELSKI [OŻ] [5]
7 Z. JĘZYKOWE – J. JAPOŃSKI [PM] [5] OBIAD [MM] [stół] OBIAD [MM] [stół] OBIAD [MM] [stół] OBIAD [MM] [stół]
8 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE [Ko] [5] Z.  RUCHOWO-TANECZNE [WS] [5] MATEMATYKA – LEGO [PL] [5] SZACHY [JP] [5] ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ [MM] [5]
9

Klasa 2b
Wychowawca: Agnieszka Witczak

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 e_wczesnoszk [AW] [1] j. angielski [OŻ] [1] e_wczesnoszk [AW] [1] wf_1_3 [JP] [s-gim] JĘZYK NIEMIECKI [AM] [1]
2 zaj_komp_1_3 [PM] [8] religia [IC] [1]etyka e_wczesnoszk [AW] [1] j. niemiecki [AM] [1] e_wczesnoszk [AW] [1]
3 e_wczesnoszk [AW] [1] e_wczesnoszk [AW] [1] e_wczesnoszk [AW] [1] e_wczesnoszk [AW] [1] j. angielski [OŻ] [1]
4 j. niemiecki [AM] [1] e_wczesnoszk [AW] [1] religia [IC] [1]etyka j. angielski [OŻ] [1] e_wczesnoszk [AW] [1]
5 e_wczesnoszk [AW] [1] e_wczesnoszk [AW] [1] wf_1_3 [JP] [s-gim] e_wczesnoszk [AW] [1] e_wczesnoszk [AW] [1]
6 JĘZYK ANGIELSKI [OŻ] [1] wf_1_3 [JP] [basen] JĘZYK ANGIELSKI [OŻ] [1] e_wczesnoszk [AW] [1] ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ [AW] [1]
7 OBIAD [AW] [stół] OBIAD [AW] [stół] OBIAD [Ko] [stół] OBIAD [AW] [stół] OBIAD [AW] [stół]
8 Z. ARTYSTYCZNO-WIKLINIARSKIE [SK] [1] Z. JĘZYKOWE – J. JAPOŃSKI [PM] [1] ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE [Ko] [1] ZAJĘCIA  – FITNESS [PP] [1] ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ [AW] [1]

klasa 2c

wychowawca – Katarzyna Chwedoruk, Adrianna Dziuba

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] Z. Z WYCHOWAWCĄ [DA] [2] JĘZYK ANGIELSKI [JO] [2] JĘZYK NIEMIECKI [AM] [2]
e_wczesnoszk [DA] [2] j. angielski [JO] [2] j. angielski [JO] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2]
e_wczesnoszk [DA] [2] j. niemiecki [AM] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2]
zaj_komp_1_3 [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] wf_1_3 [P.G.] [s-gim]
religia [IC] [2] etyka e_wczesnoszk [DA] [2] j. niemiecki [AM] [2] e_wczesnoszk [DA] [2] j. angielski [JO] [2]
OBIAD [DA] [stół] OBIAD [DA] [stół] OBIAD [DA] [stół] OBIAD [KC] [stół] OBIAD [DA] [stół]
JĘZYK ANGIELSKI [JO] [2] wf_1_3 [P.G.] [basen] religia [IC] [2]etyka e_wczesnoszk [DA] [2] Z. Z WYCHOWAWCĄ [DA] [2]
ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE [WS] [2] OPIEKA WYCHOWAWCY [DA] ZAJĘCIA FITNESS [PP] [2] wf_1_3 [P.G.] [s. gim.] SZACHY [JP] [2]

Klasa 3a
Wychowawca: Małgorzata Bartoszewicz

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. angielski [JO] [3] JĘZYK NIEMIECKI [AM] [3] J. ANGIELSKI[JO] [3] e_wczesnoszk [MB] [3] religia [IC] [3]
2 e_wczesnoszk [MB] [3] e_wczesnoszk [MB] [3] wf_1_3 [JP] [s-gim] e_wczesnoszk [MB] [3] e_wczesnoszk [MB] [3]
3 j. niemiecki [AM] [3] j. angielski [JO] [3] e_wczesnoszk [MB] [3] e_wczesnoszk [MB] [3] e_wczesnoszk [MB] [3]
4 wf_1_3 [JP] [s-gim] e_wczesnoszk [MB] [3] e_wczesnoszk [MB] [3] j. angielski [JO] [3] j. angielski [JO] [3]
5 e_wczesnoszk [MB] [3] e_wczesnoszk [MB] [3] religia [IC] [3] e_wczesnoszk [MB] [3] e_wczesnoszk [MB] [3]
6 ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ [MB] [3] OBIAD [PP] [stół] e_wczesnoszk [MB] [3] zaj_komp_1_3 [PM] [8] JĘZYK NIEMIECKI [AM] [3]
7 OBIAD [PP] [stół] wf_1_3 [JP] [basen] OBIAD [PP] [stół] OBIAD [PP] [stół] OBIAD [MB] [stół]
8 MATEMATYKA LEGO [PL] [3] OPIEKA [PP] ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE [WS] [3] Z. JĘZYKOWE- J. JAPOŃSKI [P.W] [3] ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ [MB] [3]

Klasa 3b
Wychowawca: Katarzyna Chwedoruk

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 JĘZYK ANGIELSKI [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2] ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2]
2 e_wczesnoszk [KC] [2] j. angielski [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2]
3 e_wczesnoszk [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2] j. niemiecki [AM] [2] e_wczesnoszk [KC] [2]
4 zaj_komp_1_3 [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2] wf_1_3 [PG] [s-gim]
5 etyka [E] [Sz] [2]

religia [R] [IC] [2]

j. niemiecki [AM] [2] j. angielski [KC] [2] e_wczesnoszk [KC] [2] JĘZYK ANGIELSKI [KC] [2]
6 OBIAD [DA] [stół] OBIAD [DA] [stół] OBIAD [DA] [stół] OBIAD [KC] [stół] OBIAD [DA] [stół]
7 JĘZYK NIEMIECKI [AM] [2] wf_1_3 [PG] [basen] etyka [E] [Sz] [2]

religia [R] [IC] [2]

język angielski [KC] [2] ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ [KC] [2]
8 ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE [WS] [2] OPIEKA [DA] ZAJĘCIA FITNESS [PP] [2] wf_1_3 [PG] [s-gim] SZACHY [JP] [2]

 

Klasa 4a
Agnieszka Przyszlak

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 JĘZYK NIEMIECKI [SK] [19] wf [PG] [s-gim] j. polski [JZ] [19] religia [IC] [19]etyka [A.SZ.] matemtyka [AP] [19]
2 j. angielski [OŻ] [19] wf [PG] [s-gim] j. polski [JZ] [19] j. niemiecki [SK] [19] j. angielski [OŻ] [19]
3 j. polski [JZ] [19] muzyka [PA] [19] j. angielski [OŻ] [19] wf [PG] [s-gim] j. polski [JZ] [19]
4 matematyka [AP] [19] j. angielski [OŻ] [19] technika [PA] [19] j. polski [JZ] [19] przyroda [MB] [19]
5 zaj. wych. [PA] [19] historia [MC] [19] przyroda [MB] [19] matematyka [AP] [19] j. niemiecki [SK] [19]
6 plastyka [PA] [19] matematyka [AP] [19] matematyka [AP] [19] JĘZYK ANGIELSKI [OŻ] [19] wf [PG] [basen]
7 religia [IC] [19]

etyka [A.SZ.]

informatyka [BH] [19] PRZYRODA [MB] [19]

 

Klasa 4b
Wychowawca: Justyna Zaryczańska

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 JĘZYK ANGIELSKI [OŻ] [16] matematyka [AP] [16] j. angielski [OŻ] [16] JĘZYK ANGIELSKI [OŻ] [16] j. polski [JZ] [16]
2 plastyka [PA] [16] j. polski [JZ] [16] matematyka [AP] [16] matematyka [AP] [16] j. polski [JZ] [16]
3 matematyka [AP] [16] wf [JP] [s-gim] j. polski [JZ] [16] etyka [] [Sz] [9]

religia [] [IC] [16]

historia [M.C] [16]
4 j. niemiecki [SK] [16] muzyka [PA] [16] j. niemiecki [SK] [16] wf [JP] [s-gim] etyka [] [Sz] [9]

religia [] [IC] [16]

5 z. z wych. [JZ] [16] przyroda [MK] [16] z. techniczne [PA] [16]  j. niemiecki [SK] [16] j. angielski [OŻ] [16]
6 j. polski [JZ] [16] j. angielski [OŻ] [16] wf [JP] [s-gim] przyroda [MK] [16] wf [JP] [basen]
7 matematyka [AP] [16] JĘZYK POLSKI [JZ] [16] informatyka [BH] [8]

 

Klasa 4c
Wychowawca: Ewa Pater

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 JĘZYK ANGIELSKI [UH] [14] JĘZYK POLSKI [MP] [14] j. angielski [UH] [14] muzyka [PA] [14] PRZYRODA [EP] [14]
2 j. niemiecki [SK] [9] JĘZYK NIEMIECKI [SK] [9] informatyka [PM] [8] plastyka [PA] [14] j. polski [MP] [14]
3 matematyka [PM] [14] j. polski [MP] [14] przyroda [MK] [14] j. polski [MP] [14] matematyka [PM] [14]
4 j. polski [MP] [14] etyka [] [Sz] [9]

religia [] [IC] [14]

j. polski [MP] [14] j. angielski [UH] [14] j. angielski [UH] [14]
5 z. z wych. [EP] [14] wf [PG] [s-gim] j. niemiecki [SK] [9] matematyka [PM] [14] z. techniczne [PA] [14]
6 przyroda [MK] [14] matematyka [PM] [14] historia [MC] [14] wf [PG] [s-gim] etyka [] [Sz] [9]

religia [] [IC] [14]

7 wf [PG] [s-gim] j. angielski [UH] [14] MATEMATYKA [PM] [14] wf [PG] [basen]

 

Klasa 5a
Wychowawca: Aneta Mróz

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 wf [PG] [17] historia [MC] [17] matematyka [BH] [17] j. niemiecki [AM] [17] matematyka [BH] [17]
2 j. angielski [AM] [17] j. angielski [AM] [17] religia [IC] [17] wf [PG] [17] s-gim. j. niemiecki [AM] [17]
3 religia [IC] [17] j. polski [JZ] [17] wf [PG] [17] historia [MC] [17] muzyka [PA] [17]
4 j. polski [JZ] [17] biologia[MK] [17] j. polski [JZ] [17] geografia [MK] [17] j. angielski [AM] [17]
5 z.  z wych. [AM] [17] plastyka [PA] [17] j. polski [JZ] [17] matematyka [BH] [17] informatyka [BH] [17]
6 JĘZYK NIEMIECKI [AM] [17] matematyka [BH] [17] z.  techniczne [PA] [17] j. angielski [AM] [17] wf [PG] [basen]
7 JĘZYK POLSKI [JZ] [17] matematyka [BH] [17] JĘZYK ANGIELSKI [AM] [17] j. polski [JZ] [17]

 

Klasa 5b
Wychowawca: Ewa Pater

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 JĘZYK NIEMIECKI [SK] [14] JĘZYK NIEMIECKI [SK] [14] PRACA WŁASNA [EP] [14] historia [MC] [14] matematyka [PM] [14]
2 j. angielski [UH] [14] j. polski [MP] [14] j. angielski [UH] [14] plastyka [PA] [14] z. techniczne [PA] [14]
3 matematyka [PM] [14] j. angielski [UH] [14] informatyka [PM] [14] j. angielski [UH] [14] j. angielski [UH] [14]
4 j. polski [MP] [14] religia [R] [IC] [14] matematyka [PM] [14] muzyka [PA] [14] j. polski [MP] [14]
5 z. z wych. [EP] [14] wf [PG] [s-gim] j. niemiecki [SK] [14] j. polski [MP] [14] j. polski [MP] [14]
6 geografia [MK] [14] matematyka [PM] [14] biologia [EP] [14] wf [PG] [s-gim] religia [R] [IC] [14]
7 wf [PG] [s-gim] BIOLOGIA [EP] [14] historia [MC] [14] matematyka [PM] [14] wf [PG] [basen]

 

Klasa 6a
Wychowawca: Magdalena Pałasz

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. polski [MP] [11] JĘZYK ANGIELSKI [JC] [11] JĘZYK NIEMIECKI [SK] [11] j. angielski [JC] [11] historia [MC] [11]
2 wf [PG] [s-gim] matematyka [BH] [11] j. angielski [JC] [11] j. polski [MP] [11] matematyka [BH] [11]
3 wf [PG] [s-gim] j. niemiecki [SK] [11] z. techniczne [PA] [11] plastyka [PA] [11] j. polski [MP] [11]
4 matematyka [BH] [11] wf [PG] [s-gim] matematyka [BH] [11] matematyka [BH] [11] j. angielski [JC] [11]
5 z. z wych. [MP] [11] etyka [E] [Sz] [9]

religia [R] [IC] [11]

informatyka [BH] [8] muzyka [PA] [11] etyka [E] [Sz] [9]

religia [R] [IC] [11]

6 j. angielski [JC] [11] biologia [MK] [11] j. polski [MP] [11] j. niemiecki [SK] [11] geografia [MK] [11]
7 historia [MC] [11] j. polski [MP] [11] JĘZYK POLSKI [MP] [11] wf [PG] [basen]

 

Klasa 7a
Wychowawca: Urszula Durka

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 matematyka [AP] [10] j. angielski [UH] [10] muzyka [PA] [10] chemia [Kn] [10] j. niemiecki [BP] [10]
2 j. polski [MP] [10] chemia [Kn] [10] plastyka [PA] [10] z. z wych. [UH] [10] wf [JP] [s-gim]
3 j. polski [MP] [10] geografia [MK] [10] matematyka [AP] [10] informatyka [BH] [8] wf [JP] [s-gim]
4 j. angielski [UH] [10] j. polski [MP] [10] historia [MC] [10] j. niemiecki [BP] [10] geografia [MK] [10]
5 biologia [MK] [10] matematyka [AP] [10] j. polski [MP] [10] biologia [MK] [10] j. angielski [UH] [10]
6 etyka [E] [Sz] [9]

religia [R] [IC] [10]

etyka [E] [Sz] [9]

religia [R] [IC] [10]

fizyka [PL] [10] matematyka [AP] [10] historia [MC] [10]
7 fizyka [PL] [10] j. angielski [UH] [10] MATEMATYKA [AP] [10] j. polski [MP] [10]
8 wf [JP] [s-gim] wf [JP] [basen]

 

Klasa 7b
Wychowawca: Olga Żerelik

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 chemia [Kn] [18] etyka [E] [Sz] [18]

religia [R] [IC] [18]

MATEMATYKA [AP] [18] matematyka [AP] [18] j. angielski [OŻ] [18]
2 matematyka [AP] [18] j. angielski [OŻ] [18] j. niemiecki [BP] [18] z. z wych. [OŻ] [18] wf [PG] [s-gim]
3 j. niemiecki [BP] [18] informatyka [BH] [8] j. polski [MP] [18] chemia [Kn] [18] wf [PG] [s-gim]
4 fizyka [PL] [18] matematyka [AP] [18] matematyka [AP] [18] etyka [E] [Sz] [18]

religia [R] [IC] [18]

muzyka [PA] [18]
5 historia [MC] [18] j. polski [MP] [18] j. angielski [OŻ] [18] j. angielski [OŻ] [18] geografia [MK] [18]
6 j. polski [MP] [18] j. polski [MP] [18] biologia [MK] [18] j. polski [MP] [18] plastyka [PA] [18]
7 geografia [MK] [18] fizyka [PL] [18] historia [MC] [18] biologia [MK] [18]
8 wf [PG] [s-gim] wf [PG] [basen]

 

Klasa 7c
Wychowawca: Jarosław Paul

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. niemiecki [BP] [7] plastyka [PA] [7] wf [JP] [s-gim] j. polski [JZ] [7] muzyka [PA] [7]
2 j. polski [JZ] [7] matematyka [AP] [7] historia [MC] [7] z. z wych. [JP] [7] etyka [E] [Sz] [9]

religia [R] [IC] [7]

3 fizyka [PL] [7] chemia [Kn] [7] fizyka [PL] [7] matematyka [AP] [7] biologia [EP] [7]
4 geografia [MK] [7] j. angielski [UH] [7] j. angielski [UH] [7] chemia [Kn] [7] j. polski [JZ] [7]
5 wf [JP] [s-gim] j. polski [JZ] [7] matematyka [AP] [7] biologia [EP] [7] j. polski [JZ] [7]
6 wf [JP] [s-gim] historia [MC] [7] etyka [E] [Sz] [9]

religia [R] [IC] [7]

j. angielski [UH] [7] j. angielski [UH] [7]
7 matematyka [AP] [7] geografia [MK] [7] j. niemiecki [BP] [7] informatyka [BH] [8]
8 MATEMATYKA [AP] [7] wf [JP] [basen]

 

Klasa 8a
Wychowawca: Monika Całus

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. polski [JZ] [12] matematyka [BH] [12] j. angielski [JC] [15] matematyka [BH] [12] j. angielski [JC] [12]
2 matematyka [BH] [12] biologia [MK] [12] matematyka [BH] [12] chemia [Kn] [12] geografia [MK] [12]
3 chemia [Kn] [12] z. z wych. [MC] [12] religia [IC] [12]

etyka [E] [Sz] [9]

j. polski [JZ] [12] matematyka [BH] [12]
4 religia [IC] [12]

etyka [E] [Sz] [9]

wos [MC] [12] fizyka [PL] [12] j. angielski [JC] [12] historia [MC] [12]
5 j. angielski [JC] [12] informatyka [BH] [8] j. niemiecki [BP] [12] j. niemiecki [BP] [12] EDB [PG] [12]
6 fizyka [PL] [12] j. angielski [JC] [15] j. polski [JZ] [12] historia [MC] [12] j. polski [JZ] [12]
7 wos [MC] [12] wf [JP] [s-gim] wf [JP] [s-gim] j. polski [JZ] [12]
8 wf [JP] [basen] wf [JP] [s-gim]

 

Klasa 8b
Wychowawca: Paweł Gałczyk

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 matematyka [BH] [15] chemia [Kn] j. polski [ML] [15] j. angielski [UH] [15] EDB[PG] [15]
2 chemia [Kn] [15] j. angielski [UH] [15] j. polski [ML] [15] matematyka [BH] [15] j. polski [ML] [15]
3 j. angielski [UH] [15] z. z wych. [PG] matematyka [BH] [15] geografia [MK] [15] j. niemiecki [BP] [15]
4 wos [MC] [15] matematyka [BH] [15] biologia [EP] [15] historia [MC] [15] matematyka [BH] [15]
5 fizyka [PL] [15] j. niemiecki [BP] [15] fizyka [PL] [15] religia [IC] [15] wos [MC] [15]
6 historia [MC] [15] j. polski [ML] [15] j. angielski [UH] [15] j. polski [ML] [15] informatyka [BH] [8]
7 religia [IC] [15] wf [PG] [s-gim] wf [PG] [s-gim] j. angielski [UH] [15]
8 JĘZYK POLSKI [ML] [15] wf [PG] [basen] wf [PG] [s-gim]