Inwestycje w oświacie

Samodzielne Koło Terenowe

Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 59 w Lubinie

uzyskało dotację celową z budżetu państwa z programu

 Ministerstwa Edukacji i Nauki

„Inwestycje w oświacie”

na

 sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z

 dostosowaniem obiektów niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek pn. „ Dostosowanie terenów zielonych wokół szkoły i przedszkola w Lubinie”

 

Inwestycja polegającej na budowie boiska szkolnego do siatko-nogi przy Społecznej Szkole Podstawowej w Lubinie, wraz z zagospodarowaniem terenu – infrastrukturą towarzyszącą i placem przedszkolnym zgodnie z dokumentacją projektową i koncepcją zagospodarowania terenu

Wartość dofinansowania: 437.570,04 zł

Wartość całkowita zadania: 437.570,04 zł