Dyrekcja

mgr Marta Pilecka- Lalewicz

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej

im. Rady Europy w Lubinie

marta.lalewicz@wp.pl

 

mgr Beata Petrykowska

Wicedyrektor dyrektor  Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

petrykowska_zss@op.pl

 

mgr Joanna Chrząstowska – Ekiert

Wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy  w Lubinie

joanna.ekiert@interia.eu