Kadra pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

Marta Pilecka- Lalewicz Dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego w klasie 5a
Joanna Chrząstowska – Ekiert Wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego w klasach 6b,8a
Beata Petrykowska Wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego w klasach 6c(M), 7a, 7b i  8a grupy kontynuujące.

Kadra pedagogiczna

Małgorzata Bartoszewicz Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy 2a
Monika Całus Nauczyciel historii w klasach 4-8, wiedzy o społeczeństwie w klasie 8a,

Wychowawczyni klasy 4b

Katarzyna Chwedoruk Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klas 1-3 edukacji Montessori, język angielski w klasie 2b (M)
Iwona Czudowska Nauczyciel religii w klasach 1-8
Urszula Durka Nauczyciel języka angielskiego w klasach 4-6 Montessori, 7b
Monika Falkowska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Paweł Gałczyk Nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1-8, Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie 8a, wychowawca klasy 7b
Bartosz Holdenmajer Nauczyciel matematyki w klasach 5a, 6c(M), 7a, 8a, informatyki w klasach 5-8
Tomasz Iwanicki  Nauczyciel wychowania fizycznego klasy 1-8
Ewelina Jantos Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy 3a
Magdalena Konarska-Tulik Nauczyciel chemii w klasach 7a, 7b, 8a
Magda Kunz-Rapczuk Nauczyciel przyrody w klasach 4a, 4b, biologii i geografii klasach 5-8, wychowawczyni klasy 4a
Paweł Majdan Nauczyciel edukacji informatycznej w klasach 1-3, informatyki w klasach 4a,4b
Marta Mech Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy 1b
Aneta Mróz Nauczyciel języka niemieckiego w klasach 1-3, nauczyciel języka angielskiego w klasie 7a,7b, 8a grupy początkujące, wychowawczyni klasy 7a
Justyna Olejnik Nauczyciel języka angielskiego w klasach 3a, 3 edukacji Montessori, 5a, wychowawczyni klasy 5a
Magdalena Pałasz Nauczyciel języka polskiego w klasach 4a, 4-6 edukacji Montessori, 7b, 8a, wychowawczyni klasy 8a
Ewa Pater Nauczyciel i wychowawczyni w klasach 4-6 edukacji Montessori
Jarosław Paul Nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1-8
Olga Pazdro Nauczyciel języka angielskiego w klasach 1a, 4a, 4b, 6a,
Agnieszka Polanowska Nauczyciel matematyki w klasach 4a,4b,6a, 6b,7b
Barbara Pyrtak Nauczyciel języka niemieckiego w klasach 4a,4b,5a, 6a,6b, 4-5 edukacja Montessori
Agnieszka Przyszlak Nauczyciel muzyki, plastyki w klasach 4-7, techniki 4-6, wychowawczyni klasy 6a
Amelia Skawińska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1a
Weronika Słodyńska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego w klasie 1a,2a
Adrianna Stefan Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 edukacji Montessori
Aneta Szlama Nauczyciel etyki w klasach 1-6 i 7-8, Wychowania do życia w rodzinie klasy 4-8
Anna Wojciechowicz Nauczyciel fizyki klasy 7-8
Justyna Zaryczańska Nauczyciel języka polskiego w klasach 4b, 6a, 6b, 7a, wychowawczyni klasy 6b

Specjaliści

Agata Betlej Logopeda, zajęcia rewalidacyjne
Gabriela Dukielska Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych
Monika Falkiewicz Pedagog specjalny
Natalia Lenar Psycholog szkolny
Amelia Skawińska Pedagog szkolny i specjalny

 

Biblioteka szkolna

Gabriela Dukielska Nauczyciel bibliotekarz