Kadra pedagogiczna

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PEŁNIONE FUNKCJE
mgr Marta Pilecka- Lalewicz

nauczyciel dyplomowany

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej, pedagogika Montessori, język polski w klasie 7 Montessori
mgr Beata Petrykowska

nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej, nauczyciel języka niemieckiego- klasa 7a, 7b, 8a, 8b
mgr Joanna Chrząstowska – Ekiert

nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej, nauczyciel języka angielskiego klasy 7a, 8a
mgr Małgorzata Bartoszewicz

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy 2a – nauczyciel przyrody w klasie 4a
mgr Monika Całus

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel historii w klasach 4-8 SSP i wiedzy o społeczeństwie w klasach 8a, 8b, wychowawca klasy 7a
mgr Katarzyna Chwedoruk

nauczyciel mianowany

pedagogika Montessori w klasach 1-3 szkoły podstawowej, język angielski w kl. 1-3
mgr Iwona Czudowska

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel religii w klasach 1-8 szkoły podstawowej
mgr Gabriela Dukielska

nauczyciel mianowany

nauczyciel-bibliotekarz, język włoski w klasach 1-3
mgr Urszula Durka

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka angielskiego w klasach 4b, 6a, 6 Montessori, 8a i 8b SSP, wychowawca klasy 6a
mgr Adrianna Dziuba

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający w klasach 1-3 edukacji Montessori
mgr Paweł Gałczyk

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1-8 SPP instruktor gimnastyki korekcyjnej, trener łucznictwa, edukacja dla bezpieczeństwa, ratownik WOPR, wychowawca klasy 7b
mgr inż. Bartosz Holdenmajer

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel informatyki w klasach 4-8 SSP , matematyki w klasach 4a, 5a, 7a, 7b
mgr Tomasz Iwanicki

nauczyciel mianowany

trener pływania
mgr Ewelina Jantos

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3b
mgr Magdalena Konarska-Tulik

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel chemii w klasach 7-8 SSP
mgr Mariola Kotowska
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia artystyczne, logopeda
mgr Sebastian Kuchar
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel j. niemieckiego w klasach 4- 6, zajęcia artystyczno- wikliniarskie w klasach 1-3 SSP
mgr Magda Kunz-Rapczuk

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel biologii w klasach 5 -8, geografii w klasach 5- 8 SSP, wychowawca klasy 8a SSP
mgr Piotr Leśniewski

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel fizyki w klasie 7-8 SSP oraz matematyki z lego w klasach 1-3 SSP
mgr inż. Paweł Majdan
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel informatyki w klasach 1-3 SSP; matematyki w klasie 4 Montessori, język japoński w klasach 1-3, IPN – matematyka
mgr Marta Mech

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,wychowawca klasy 1a, terapia zajęciowa
mgr Aneta Mróz

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka angielskiego w klasie 4a, języka niemieckiego w klasach 1-3 Montessori, 2a, 3a, 3b, wychowawca klasy 4a
mgr Justyna Olejnik

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka angielskiego w klasach 1 Montessori, 2a, 3a, 8b SSP, wychowawca klasy 8b SSP
mgr Magdalena Pałasz

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego w klasach 5 Montessori, 4a, 5a i 5b SSP, wychowawca klasy 5a SSP
mgr Ewa Pater

nauczyciel mianowany

pedagogika Montessori, wychowawca klas 6,7 montessori
mgr Jarosław Paul

nauczyciel mianowany

nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1-8 SPP, technik fizjoterapii, instruktor II Dan aikido, trener łucznictwa, ratownik WOPR
dr Agnieszka Polanowska
nauczyciel mianowany
nauczyciel matematyki w klasach 6a, 6b, 6 Montessori, 8a, 8b SSP
mgr Agnieszka Przyszlak

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć technicznych, artystycznych
mgr Amelia Skawińska

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3b SSP, pedagog szkolny
mgr Aneta Szlama

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel etyki w klasach 1-8 SSP, wychowania do życia w rodzinie kl. 4-8
mgr Agnieszka Witczak

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1b SSP, instruktor zajęć grupowych wg metody INPP
mgr Justyna Zaryczańska
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel języka polskiego w klasach 6a, 7a, 7b, 8a, 8b SSP
mgr Olga Żerelik
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel języka angielskiego w klasach 1a, 1b, 5a, 6b, wychowawca klasy 6b