Kadra pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

Marta Pilecka- Lalewicz Dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego w klasie 5a
Joanna Chrząstowska Ekiert Wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego w klasach 6b,8a
Beata Petrykowska Wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego w klasach 7a, 8a, 8b, 8c

 

Kadra pedagogiczna

Małgorzata Bartoszewicz Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1a
Paulina Bekisz Nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1a, 4a,
Agata Betlej Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Monika Całus Nauczyciel historii w klasach 4-8, wiedzy o społeczeństwie w klasach 8a, 8b, 8c
Katarzyna Chwedoruk Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klas 1-3 edukacji Montessori, język angielski w klasie 1b (M)
Iwona Czudowska Nauczyciel religii w klasach 1-8
Urszula Durka Nauczyciel języka angielskiego w klasach w klasach 4-6 edukacji Montessori, 8a, 8c, wychowawca klasy 8a
Adrianna Dziuba Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 edukacji Montessori
Paweł Gałczyk Nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1-8, Edukacji dla bezpieczeństwa w klasach 8a, 8b, 8c
Bartosz Holdenmajer Nauczyciel matematyki w klasach 6a, 7a, informatyki w klasach 4-8
Tomasz Iwanicki Nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1-3
Ewelina Jantos Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- nauczyciel wspomagający
Magdalena Konarska-Tulik Nauczyciel chemii w klasach 7a, 8a, 8b,8c
Magda Kunz-Rapczuk Nauczyciel przyrody w klasach 4a, 4b, biologii w klasach 4-7, 8a,8b i geografii w klasach 4-8
Natalia Lenar Psycholog szkolny
Paweł Majdan Nauczyciel informatyki w klasach 1-3, fizyki w klasach 7a, 8a,8b,8c
Marta Mech Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3a
Aneta Mróz Nauczyciel języka niemieckiego w klasach 1-3 edukacji Montessori, 5a, 5b,6a, nauczyciel języka angielskiego w klasie 6a, wychowawca klasy 6a
Justyna Olejnik Nauczyciel języka angielskiego w klasach 2a, 2-3 edukacji Montessori, 4a, wychowawca klasy 4a
Magdalena Pałasz Nauczyciel języka polskiego w klasach 4-6 edukacji Montessori, 7a, 8a, 8b, wychowawca klasy 7a
Ewa Pater Nauczyciel i wychowawca w klasach 4-6 edukacji Montessori,biologii w klasie 8c
Jarosław Paul Nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1-8, wychowawca klasy 8c
Olga Pazdro Nauczyciel języka angielskiego w klasach 3a, 3b, 5a,8b, wychowawca klasy 8b
Agnieszka Polanowska Nauczyciel matematyki w klasach 5a, 5b, 8a, 8b
Barbara Pyrtak Nauczyciel języka niemieckiego w klasach 1a,2a,3a,3b,4a,4-6 edukacja Montessori
Agnieszka Przyszlak Nauczyciel muzyki, plastyki w klasach 4-7, techniki 4-6, wychowawca klasy 5a
Justyna Rzemień Nauczyciel matematyki w klasach 4a, 4-6 edukacji Montessori, 8c
Weronika Słodyńska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2a, nauczyciel języka angielskiego w klasie 1a
Aneta Szlama Nauczyciel etyki w klasach 1-8
Agnieszka Witczak Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3b
Justyna Zaryczańska Nauczyciel języka polskiego w klasach 5a, 5b, 6a, 8c, wychowawca klasy 5b

 

Specjaliści

Agata Betlej Pedagog szkolny w klasach 1-3, pedagog specjalny, WDŻ
Mariola Kiaszewicz Logopeda
Natalia Lenar Psycholog szkolny
Amelia Skawińska Pedagog szkolny w klasach 4-8, doradztwo zawodowe

 

Biblioteka szkolna

Gabriela Dukielska Nauczyciel bibliotekarz