Kadra pedagogiczna

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PEŁNIONE FUNKCJE
mgr Marta Pilecka- Lalewicz

nauczyciel dyplomowany

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej, pedagogika Montessori, język polski w klasie 6 Montessori
mgr Beata Petrykowska

nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej, nauczyciel języka niemieckiego- klasa 6a, 7a, 7b, 8a, 8b
mgr Joanna Chrząstowska – Ekiert

nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej, nauczyciel języka angielskiego klasy 6a, 7a
mgr Małgorzata Bartoszewicz

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy 1a – nauczyciel przyrody w klasie 4a
mgr Monika Całus

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel historii w klasach 4-8 SSP i  wiedzy o społeczeństwie w klasach 8a, 8b
mgr Katarzyna Chwedoruk

nauczyciel kontraktowy

pedagogika Montessori w klasach 1-3 szkoły podstawowej
mgr Iwona Czudowska

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel religii w klasach 1-8  szkoły podstawowej
mgr Gabriela Dukielska

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel-bibliotekarz,  język włoski w klasach 1-3
mgr Adrianna Dziuba

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający w klasach 1-3 edukacji Montessori
mgr Paweł Gałczyk

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1-8 SPP  instruktor gimnastyki korekcyjnej, trener łucznictwa, edukacja dla bezpieczeństwa, ratownik WOPR
mgr inż. Bartosz Holdenmajer

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel informatyki w klasach 4-8 SSP , matematyki w klasach 4a i  6a
mgr Urszula Hołdonowicz

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka angielskiego w klasach 5a, 6 Montessori, 8a i 8b SSP, wychowawca klasy 5a
mgr Tomasz Iwanicki

nauczyciel mianowany

trener pływania
mgr Ewelina Jantos

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2b
mgr Mariola Kotowska
nauczyciel stażysta
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia artystyczne
mgr Magda Kunz-Rapczuk

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel  biologii  w klasach 5 -8, geografii  w klasach 5- 8 SSP,  wychowawca klasy 7a SSP
mgr Piotr Leśniewski

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel fizyki w klasie 7, 8  SSP oraz matematyki z lego w klasach 1-3 SSP
mgr Sebastian Kuchar
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel j. niemieckiego w klasach 4- 5 oraz 6 Montessori, zajęcia artystyczno- wikliniarskie w klasach 1-3 SSP
mgr Marta Mech

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspierający w klasie 3a, terapia zajęciowa
mgr inż. Małgorzata Morawska-Sołtysiak

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel chemii w klasach  7-8 SSP
mgr Aneta Mróz

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka  niemieckiego w klasach 1-3 SSP, języka angielskiego w klasie 3a
mgr inż. Paweł Majdan
nauczyciel stażysta
nauczyciel informatyki w klasach 1-3 SSP; język japoński w klasach 1-3,  IPN – matematyka
mgr Aneta Szlama

nauczyciel stażysta

nauczyciel etyki w klasach 1-8 SSP
mgr Justyna Olejnik

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka angielskiego w klasach 1a, 2a, 5 Montessori, 7b  SSP, wychowawca klasy 7b SSP
 dr Agnieszka Polanowska
 nauczyciel mianowany
nauczyciel matematyki w klasach 7a, 7b, 8a, 8b SSP
mgr Magdalena Pałasz

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego w klasach 5 Montessori, 4a, 5a i 5b SSP,  wychowawca klasy 4a SSP
mgr Jarosław Paul

nauczyciel mianowany

nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1-8 SPP, technik fizjoterapii, instruktor II Dan aikido, trener łucznictwa, ratownik WOPR
mgr Agata Popiel

nauczyciel mianowany

pedagog SSP, logopeda, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Przyszlak

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć technicznych, artystycznych, wychowawca klasy 8a SSP
mgr Justyna Rzemień

nauczyciel kontraktowy

pedagogika Montessori w klasie 4-6, nauczyciel matematyki w klasie 5 a, 5b, 5-6 Montessori
mgr Amelia Skawińska

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2b SSP,  pedagog szkolny
ksiądz diakon mgr Łukasz Toporek nauczyciel religii w klasach 5a, 7b, 8a
mgr Agnieszka Witczak

nauczyciel mianowany

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3a SSP, instruktor zajęć grupowych wg metody INPP
mgr Justyna Zaryczańska
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel języka polskiego w klasach 6a, 7a, 7b, 8a, 8b  SSP, wychowawca klasy 8b SSP
mgr Olga Żerelik
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel języka angielskiego w klasach 2b, 4a, 5b,   wychowawca klasy 5b