Koła zainteresowań

ROK SZKOLNY 2022/2023:

I. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE PASJE, KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

  1. Gazetka szkolna “Express Społeczniaka” – opiekun –  p. Justyna Zaryczańska
  2. Odyseja Umysłu – opiekun – p. Ewa Pater
  3. Koło Teatralne – opiekun  – p. Magdalena Pałasz
  4.  Szkolny Wolontariat – opiekun – p. Justyna Olejnik

III. ZAJĘCIA DODATKOWE:

  •   KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:  3 godziny języka niemieckiego, 3 godziny języka angielskiego.
  •   KLASY 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:  klasa 4 – 3 godziny języka niemieckiego, 2 godziny języka angielskiego, 1 godzina matematyki, 1 godzina przyrody;  klasa 5 – 3 godziny języka niemieckiego, 2 godziny języka angielskiego, 1 godzina matematyki, 1 godzina języka polskiego; klasa 6 – 3 godziny języka niemieckiego, 2 godziny języka angielskiego, 1 godzina matematyki, klasa 7 – 1 godzina języka angielskiego, 1 godzina matematyki; klasa 8 – 2 godziny języka angielskiego, 1 godzina matematyki, 1 godzina języka polskiego.

III. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

1.   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – opiekun – p. Amelia Skawińska

2.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – opiekun – p. Agnieszka Polanowska

3.  Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – opiekun – p. Aneta Szlama

4. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – opiekun – p. Gabriela Dukielska

5. Logopedia – opiekun – p. Mariola Kotowska

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego – opiekun – p. Aneta Mróz

7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – opiekun p. Paweł Majdan

8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – opiekun p. Magdalena Pałasz

9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – opiekun p. Justyna Zaryczańska