STO

Organem założycielskim i prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową im. Rady Europy w Lubinie jest Samodzielne Koło Terenowe nr 59 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Lubinie. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i jest instytucją non profit posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezesem Samodzielnego Koła Terenowego nr 59 STO w Lubinie jest Pani Marzena Kosydor.

Główna siedziba Społecznego Towarzystwa Oświatowego mieści się w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 39. Prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest Pan Zygmunt Puchalski,

Ekspert z zakresu awansu zawodowego nauczycieli. Edukator, uczestnik wielu ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz szkoleń na temat zarządzania oświatą i projektowania pracy szkoły. Przewodniczący Forum Dyrektorów Oświaty Niepublicznej m. st. Warszawy.

Z STO związany od 1989 roku. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO (1991-2018). Przewodniczący GKR STO (1995-1998), członek Zarządu Głównego STO (2004-2016), następnie prezes STO (w 2019 r. wybrany na drugą kadencję).