Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI UWAGI
I.     Zebrania ogólne z rodzicami 01 września 2020; godz. 12.30 klasy 1 a,1b,1-3 Montessori

02 września 2020 godz. 17.00 – kl. 2a, 3a, 3b, 4a, 6a

03 września 2020 godz. 17.00 – kl. 5a, 6b, 4-6 Montessori, 7a, 7b, 8a, 8b

07 grudnia 2020 godz. 17 – zebrania świąteczne

08 marca 2021 godz. 17.00

07 czerwca 2021 godz. 17.00

Zebranie ogólne

Zebranie ogólne

 

 

 

Podsumowanie I trymestru

Podsumowanie II  trymestru

Podsumowanie III trymestru i roku szkolnego

terminy zebrań mogą ulec modyfikacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej

dopuszcza się zdalną formę zebrań i konsultacji

II. Konsultacje z nauczycielami 16 listopada 2020, godz. 16.00 – 19.00

10 maja 2021, godz. 16.00 – 19.00

Spotkania indywidualne

dopuszcza się zdalną formę konsultacji

III. Przerwy trymestralne: 27 listopada 2020 I trymestr

 

19 marca 2021 II trymestr
02 czerwca 2021 III trymestr
Rady klasyfikacyjne 26 listopada 2020

18 marca 2021

18 czerwca 2021

I trymestr

II trymestr

III trymestr

– egzamin po klasie 8 25 maja  2021 (wtorek)

26 maja 2021 (środa)

27 maja 2021 (czwartek)

Język polski

Matematyka

Język obcy

V. Dni wolne 11 listopada 2020 (środa)

23 grudnia 2020 – 1 stycznia 2021

06 stycznia 2021 (środa)

4 stycznia – 17 stycznia 2021

01-06 kwietnia 2021

3 maja 2021 (poniedziałek)

03 czerwca 2021

04 czerwca 2021

Wszystkich Świętych

Zimowa przerwa świąteczna i Nowy Rok

Trzech Króli

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Święto Narodowe 3 maja

Boże Ciało

decyzja organu prowadzącego

VI. Rozpoczęcie roku szkolnego według harmonogramu podanego w aktualnościach – strona szkoły Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, sala gimnastyczna
VII. Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021, godz. 9.00 – klasy 4-8 SSP

24 czerwca 2021, godz. 17.00 – klasy I-III SSP

CK MUZA – duża sala

 

SSP – sala gimnastyczna

Forma organizacji zakończenia roku szkolnego może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną

VIII. Propozycje ocen za I i II trymestr i rocznej 16 listopada 2020

8 marca 2021

7 czerwca 2021

propozycje ocen omawiane są z rodzicami na spotkaniach indywidualnych z nauczycielami, podczas połączeń zdalnych na zoom-ie, z uczniami podczas konsultacji, połączenia na zoom-ie
IX. Oceny trymestralne wystawianie ocen trymestralnych:

do 20 listopada 2020 r.

do 12 marca 2021 r.

do 17 czerwca 2021 r

 

I trymestr

II trymestr

III trymestr

X. Wycieczki integracyjne wstępna propozycja:

wycieczka edukacyjno-rekreacyjna do Radkowa w ramach wiosennej szkoły

kwiecień 2021
XI. Imprezy i wydarzenia KEN

Festiwal Nauki

Jasełka

Pasowanie na ucznia kl.1

 

14.10.2020

21.10 -22.10.2020

18.12.2020

październik 2020 (dokładna data i forma realizacji zostanie podania do wiadomości rodzicom przez wychowawców)