Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI UWAGI
I.     Zebrania ogólne z rodzicami 01 września 2021:

godz. 16.30 klasy 4a, 4b, 5a

godz. 17.00 klasy 4-5 Montessori, 6a, 7c

godz. 17.30 klasy 7a, 7b, 8a, 8b

02 września 2021:

godz. 16.30 – klasy 1a, 1-3 Montessori

godz. 17.00 – klasy 2a, 2b, 3a

13 grudnia 2021

7 marca 2022

06 czerwca 2021

 

 

Zebranie ogólne

Zebranie ogólne

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie I trymestru

Podsumowanie II  trymestru

Podsumowanie III trymestru i roku szkolnego

terminy zebrań mogą ulec modyfikacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej

dopuszcza się zdalną formę zebrań i konsultacji

II. Konsultacje z nauczycielami 15 listopada 2021, godz. 16.00 – 19.00

09 maja 2022, godz. 16.00 – 19.00

Spotkania indywidualne

dopuszcza się zdalną formę konsultacji

III. Przerwy trymestralne: 30 listopada 2021 I trymestr
21 marca 2022 II trymestr
01 czerwca 2022 III trymestr
Rady klasyfikacyjne 25 listopada 2021

17 marca 2022

15 czerwca 2022

I trymestr

II trymestr

III trymestr

– egzamin po klasie 8 24 maja  2022 (wtorek)

25 maja 2022 (środa)

26 maja 2022 (czwartek)

Język polski

Matematyka

Język obcy

V. Dni wolne 1 listopada 2021 (poniedziałek)

11 listopada 2021 (czwartek)

12 listopada 2021 (piątek)

23 grudnia 2021 – 1 stycznia 2022

06 stycznia 2022 (czwartek)

07 stycznia 2022

31 stycznia  – 11 lutego 2022

14- 19 kwietnia 2022

2 maja 2022 (poniedziałek)

3 maja 2022 (wtorek)

16 czerwca 2022 (czwartek)

17 czerwca 2021 (piątek)

Wszystkich Świętych

Święto Niepodległości

decyzja organu prowadzącego

Zimowa przerwa świąteczna i Nowy Rok

Trzech Króli

decyzja organu prowadzącego

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

decyzja organu prowadzącego

Święto Narodowe 3 maja

Boże Ciało

decyzja organu prowadzącego

VI. Rozpoczęcie roku szkolnego według harmonogramu podanego w aktualnościach – strona szkoły Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, sala gimnastyczna
VII. Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2022, godz. 16.00

– klasy 1-3  SSP

24 czerwca 2022

godz. 9.00 – klasy IV -VIII SSP

 

SSP – sala gimnastyczna

Forma organizacji zakończenia roku szkolnego może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną

VIII. Propozycje ocen za I i II trymestr i rocznej 15 listopada 2021

07 marca 2022

06 czerwca 2022

propozycje ocen omawiane są z rodzicami na spotkaniach indywidualnych z nauczycielami, podczas połączeń zdalnych na zoom-ie, jeżeli wymagać tego będzie sytuacja pandemiczna w kraju), z uczniami podczas konsultacji,
IX. Oceny trymestralne wystawianie ocen trymestralnych:

do 23 listopada 2021 r.

do 15 marca 2022 r.

do 14 czerwca 2022 r

 

I trymestr

II trymestr

III trymestr

X. Wycieczki integracyjne wycieczka edukacyjno-rekreacyjna do Radkowa  od 06.09.2021 do 10.09.2021 – klasy IV – VIII

20-22.09.2021 – klasy I-III

XI. Imprezy i wydarzenia Dolnośląski Festiwal Nauki

Kiermasz Świąteczny

Jasełka

Pasowanie na ucznia kl.1

 

 

październik 2021

13.12.2021

17.12.2021

14.10.2021

(dokładna forma realizacji zostanie podania do wiadomości rodzicom przez wychowawców)