Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI UWAGI
I.     Zebrania ogólne z rodzicami 03 września 2019; godz. 16.00 klasy 1-3 SSP; godz. 17.00 klasy 4-8 SSP
09 grudnia 2019 godz. 17.00 – spotkanie świąteczne po I trymestrze
09 marca 2020 godz. 17.00 – II trymestr
08 czerwca 2020 godz. 17.00 – III trymestr + podsumowanie roku szkolnego
Zebranie ogólne

Zebranie ogólne

Podsumowanie I trymestru

Podsumowanie II  trymestru

Podsumowanie III trymestru i roku szkolnego

II. Konsultacje z nauczycielami 18 listopada 2019, godz. 16.00 – 19.00

11 maja 2020, godz. 16.00 – 19.00

Spotkania indywidualne

poniedziałki

III. Przerwy trymestralne:

29 listopada 2019

Klasy 1-3 SP – 29 listopada

Klasy 4-8  – termin do wyboru, propozycja nauczycieli w uzgodnieniu z wychowawcą.

I trymestr
20 marca 2020 Termin do wyboru, propozycja nauczycieli w uzgodnieniu z wychowawcą II trymestr
01 czerwca 2020 01 czerwca 2020 (poniedziałek)

edukacja zdalna

w kl. 1-3 – zajęcia wychowawczo-edukacyjne

III trymestr
Rady klasyfikacyjne 28 listopada 2019

18 marca 2020

19 czerwca 2020

I trymestr

II trymestr

III trymestr

– egzamin po klasie 8 zmiana terminu

16 czerwca  2020 (wtorek)

17 czerwca 2020 (środa)

18  czerwca 2020 (czwartek)

Język polski

Matematyka

Język obcy

V. Dni wolne 1 listopada 2019 (piątek)

23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020

06 stycznia 2020

10 lutego – 21 lutego 2020

09-14 kwietnia 2020

1 maja 2020 (piątek)

11 czerwca 2020

12 czerwca 2020

Wszystkich Świętych

Zimowa przerwa świąteczna i Nowy Rok

Trzech Króli

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja

Boże Ciało

decyzja organu prowadzącego

VI. Rozpoczęcie roku szkolnego 02 września 2019, godz. 09.00 klasy 1-3 SSP; godz. 10.00 klasy 4-8 SSP Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, sala gimnastyczna
VII. Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020

Zgodnie z harmonogramem godzin – aktualności

Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, sala gimnastyczna

 

VIII. Propozycje ocen za I i II trymestr i rocznej Za I trymestr:

do 18 listopada 2019

Za II trymestr:

do 09 marca 2020

roczne: do 08 czerwca 2020

propozycje ocen omawiane są z rodzicami na spotkaniach indywidualnych z nauczycielami, podczas połączeń zdalnych na zoom-ie, z uczniami podczas konsultacji, połączenia na zoom-ie
IX. Oceny za I i II trymestr i roczne Za I trymestr:

do 22 Listopada 2019

Za II trymestr:

do 13 marca 2020

roczne: do 18 czerwca 2020

oceny zatwierdzane są drogą uchwały podczas posiedzeń rad pedagogicznych
X. Wycieczki integracyjne Radków:

09-13 września (klasy 4-8)

Stronie Śląskie:

11-13 września (klasy 1-3)

koordynator – mgr Beata Petrykowska

koordynator – mgr Marta Mech, mgr Agnieszka Witczak

XI. Imprezy i wydarzenia Pasowanie na ucznia:

17 października 2019

Festiwal nauki:

10-11 października 2019

Jasełka i wigilie klasowe:

20 grudnia 2019