Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI UWAGI
I.     Zebrania ogólne z rodzicami 04września 2023, godz. 11.00 – klasy 1

05września 2023, godz. 17.00:

klasy 4-8

 

 

11 grudnia 2023, godz. 17.00

 

10 czerwca 2024, godz. 17.00

 

 

Zebranie ogólne

Zebranie ogólne

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie I trymestru

Podsumowanie II  trymestru

Podsumowanie III trymestru i roku szkolnego

terminy zebrań mogą ulec modyfikacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej

dopuszcza się zdalną formę zebrań i konsultacji

II. Konsultacje z nauczycielami 20 listopada 2023, godz. 16.00 – 19.00

11 marca 2024, godz. 16.00-19.00

Spotkania indywidualne

dopuszcza się zdalną formę konsultacji

III. Przerwy trymestralne: 30 listopada 2023 I trymestr
21 marca 2024 II trymestr
25 maja 2024(sobota – Dzień Rodziny) III trymestr
Rady klasyfikacyjne 28 listopada 2023

18 marca 2024

14 czerwca 2024

I trymestr

II trymestr

III trymestr

– egzamin po klasie 8

 

 

wyniki egzaminu

14 maja  2024 (wtorek)

15 maja 2024 (środa)

16 maja 2024 (czwartek)

03 lipca 2024

06 lipca 2024

Język polski

Matematyka

Język obcy

wyniki

zaświadczenie

V. Dni wolne  

1 listopada 2023 (środa)

 

25 grudnia 2023 – 01 stycznia 2024

 

15 stycznia  – 26 stycznia 2024

28 marca 2024 do 02 kwietnia 2024

01 maja 2024 (środa)

02 maja 2024 (czwartek)

3 maja 2024 (piątek)

30 maja 2024 (czwartek)

31 maja 2024 (piątek)

 

Wszystkich Świętych

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Święto Pracy

decyzją organu prowadzącego

Święto Narodowe 3 maja

Boże Ciało

decyzja organu prowadzącego

VI. Rozpoczęcie roku szkolnego według harmonogramu podanego w aktualnościach – strona szkoły Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, sala gimnastyczna
VII. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2023

godziny według harmonogramu podanego w aktualnościach – strona szkoły

 

SSP – sala gimnastyczna

Forma organizacji zakończenia roku szkolnego może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną

VIII. Propozycje ocen za I i II trymestr i rocznej 20 listopada 2023

11 marca 2024

10 czerwca 2024

propozycje ocen omawiane są z rodzicami na spotkaniach indywidualnych z nauczycielami
IX. Oceny trymestralne wystawianie ocen trymestralnych:

do 24 listopada 2023 r.

do 15 marca 2024 r.

do 13 czerwca 2024 r

 

I trymestr

II trymestr

III trymestr

X. Wycieczki integracyjne wycieczka edukacyjno-rekreacyjna do Radkowa

Kl. 1-3

 od 11.09.2023 do 08.09.2023 – klasy IV – VIII

13-15.09.10.2023

20 – 22.09. 2023

XI. Imprezy i wydarzenia Dolnośląski Festiwal Nauki

Kiermasz Świąteczny

Jasełka

Pasowanie na ucznia kl.1

 

 

wrzesień/ październik 2022

11.12.2023

04.09.2023