Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI UWAGI
I.     Zebrania ogólne z rodzicami 01 września 2022, godz. 17.00:

klasy 4-8

05 września 2022, godz. 17.00:

klasy 1-3

22 września 2022, godz. 17.00:

klasy 8

 

12 grudnia 2022, godz. 17.00

13 marca 2023, godz. 17.00

05 czerwca 2023, godz. 17.00

 

 

Zebranie ogólne

Zebranie ogólne

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie I trymestru

Podsumowanie II  trymestru

Podsumowanie III trymestru i roku szkolnego

terminy zebrań mogą ulec modyfikacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej

dopuszcza się zdalną formę zebrań i konsultacji

II. Konsultacje z nauczycielami 21 listopada 2022, godz. 16.00 – 19.00

08 maja 2023, godz. 16.00 – 19.00

Spotkania indywidualne

dopuszcza się zdalną formę konsultacji

III. Przerwy trymestralne: 30 listopada 2022 I trymestr
21 marca 2023 II trymestr
01 czerwca 2023 III trymestr
Rady klasyfikacyjne 01 grudnia 2022

23 marca 2023

14 czerwca 2023

I trymestr

II trymestr

III trymestr

– egzamin po klasie 8

 

 

wyniki egzaminu

23 maja  2023 (wtorek)

24 maja 2023 (środa)

25 maja 2023 (czwartek)

03 lipca 2023

06 lipca 2023

Język polski

Matematyka

Język obcy

wyniki

zaświadczenie

V. Dni wolne 31 października 2022 (poniedziałek)

1 listopada 2022 (wtorek)

11 listopada 2022 (piątek)

23 grudnia 2022 – 31 stycznia 2022

06 stycznia 2023 (piątek)

13 lutego  – 24lutego 2023

06- 11 kwietnia 2023

01 maja 2023 (poniedziałek)

02 maja 2023 (wtorek)

3 maja 2023 (środa)

08 czerwca 2023 (czwartek)

09 czerwca 2023 (piątek)

decyzja organu prowadzącego

Wszystkich Świętych

Święto Niepodległości

Zimowa przerwa świąteczna

Trzech Króli

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Święto Pracy

decyzją organu prowadzącego

Święto Narodowe 3 maja

Boże Ciało

decyzja organu prowadzącego

VI. Rozpoczęcie roku szkolnego według harmonogramu podanego w aktualnościach – strona szkoły Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, sala gimnastyczna
VII. Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2023, godz. 16.00

– klasy 1-3  SSP

23 czerwca 2023

godz. 9.00 – klasy IV -VIII SSP

 

SSP – sala gimnastyczna

Forma organizacji zakończenia roku szkolnego może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną

VIII. Propozycje ocen za I i II trymestr i rocznej 21 listopada 2022

13 marca 2023

05 czerwca 2023

propozycje ocen omawiane są z rodzicami na spotkaniach indywidualnych z nauczycielami
IX. Oceny trymestralne wystawianie ocen trymestralnych:

do 29 listopada 2022 r.

do 20 marca 2023 r.

do 13 czerwca 2023 r

 

I trymestr

II trymestr

III trymestr

X. Wycieczki integracyjne wycieczka edukacyjno-rekreacyjna do Radkowa

Kl. 1-3 Przemków

 od 05.09.2022 do 09.09.2022 – klasy IV – VIII

07-09.10.2022 – klasy 1 i 2a

21 – 23.10. 2022 – kl. 3 i 1-3 Montessori

XI. Imprezy i wydarzenia Dolnośląski Festiwal Nauki

Kiermasz Świąteczny

Jasełka

Pasowanie na ucznia kl.1

 

 

wrzesień/ październik 2022

12.12.2022

22.12.2022

(dokładna forma realizacji oraz termin zostanie podany do wiadomości rodzicom przez wychowawców)