Inne projekty

 

Czas realizacji

2023/2024

 

 

 

 

 

 

od 2023

 

 

 

 

 

od 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021

Nazwa programu

“Laboratoria przyszłości”– program edukacyjno-technologiczny Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoła otrzymał od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

“Odyseja Umysłu”  – Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.

 

 

 

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Emocja

Ministerstwo Edukacji i Nauki

koordynator:

p. Agnieszka Przyszlak

 

 

 

 

Minister Edukacji Narodowej

koordynatorzy;

p. Ewa Pater

p. Justyna Olejnik

p. Agnieszka Przyszlak

p. Katarzyna Chwedoruk

 

 

Autorzy projektu:

p. Marzena Dziadkowiec

p. Krystyna Grzegrzółka

Integrative Saturday School in Bristol

Koordynatorzy  realizujący projekt w szkole:

p. A. Dziuba, p. K. Chwedoruk

Tematyka:

 • rozwijanie kompetencji technologicznych
 • kreatywne myślenie
 • rozwój innowacyjności
 • praca zespołowa
 • wzrost innowacyjności w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

 

 

 

 • działania w duchu innowacji
 • kreatywne i krytyczne myślenie
 • twórcze rozwiązywanie problemów rozbieżnych
 • praca w grupie
 • kształcenie inicjatorów, ryzykantów i pomysłodawców

 

 

 • kształtowanie postaw społecznych u dzieci;
 • rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości;
 • wychowanie do wartości, jakim jest empatia, wrażliwość, szacunek;
 • eliminowanie zachowań agresywnych;
 • dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
2019/2020 Międzynarodowy Projekt eTwinning:

1.„ÖkologischeWeihnachtsgeschenke” 

2. Stay at home, learn at home

3. “Thoughts for Australia”

4. Korespondencja ze szkołą Montessori w USA

Koordynatorzy:

p. B. Petrykowska

p. J. Chrząstowska-Ekiert

p. J. Zaryczańska

p. A. Przyszlak

 

 • uzmysłowienie młodym ludziom, że własnoręcznie wykonany, pomysłowy prezent może sprawić obdarowywanej osobie/obdarowywanym osobom więcej radości niż bezrefleksyjnie zakupiony prezent;
 • dbałość o środowisko naturalne;
 • aktywowanie kreatywności uczniów;
 • współpraca w grupie oraz nauka języka niemieckiego, języka angielskiego
 • zapewnienie uczniom ciekawej i rozwijającej nauki zdalnej;
 • umożliwienie zdobycia nowych umiejętności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań;
 • kształtowanie współpracy on-line pomiędzy uczniami i nauczycielami w szkole i w środowisku międzynarodowym.
2019/2020 Ogólnopolski Program “MegaMisja” Program edukacji cyfrowej – Fundacja ORANGE

koordynatorzy:

p. A. Dziuba

p. B. Holdenmajer

Program przeznaczony dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej:

 • poznanie zasad fotografii
 • nauka tworzenia dźwiękowego przewodnika
 • poznanie sposobów budowania opowieści obrazkowych
 • obróbka graficzna
 • cyfrowe zasoby muzealne i pojęcia digitalizacji.

 

2019/2020 PAH – “Godziny wychowawcze ze światem” Polska Akcja Humanitarna

koordynator:

p. A. Przyszlak

Program edukacji globalnej:

 • tydzień edukacji globalnej
 • zasoby naturalne a elektronika
 • wyzysk – ukryty składnik czekolady
 • międzynarodowy dzień wody
 • wirtualna woda w naszych ubraniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugim trymestrze przeprowadzamy magnetyczne eksperymenty.

Czas realizacji Nazwa programu Partnerzy Tematyka
20.04- 26.04.2018 Wir Jugendliche aus den Nachbarnländern kennen uns immer besser.  

 

Nicolaus-August- Otto-Schule (IGS) w Nastätten

Dofinansowanie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kwota dofinansowania 4.320,00 PLN

Koordynator: Robert Kozibroda

Osoby wspierające: Beata Petrykowska, Agnieszka Przyszlak

Celem projektu jest poznanie się młodzieży z obu krajów, komunikowanie się ze sobą w językach obcych, wzajemne poznawanie kultury i dnia powszedniego goszczących rodzin poprzez współne spędzanie czasu, warsztaty, pracę w grupie, rozmowy i wycieczki.

 

 

13.10.2017 – 28.02.2018 Deutsch hat Klasse/Niemiecki ma klasę. Instytut Goethego w Warszawie

Patronat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Minsiterstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Dofinansowanie projektu:

Zarząd Główny Społecznego  Towarzystwa Oświatowego w Warszawie: 300,00 PL

Volkswagen Motor Polska

Sp. z o.o siedzibą w Polkowicach: 1000,00 PLN

Zaaranżowanie optymalnej sali lekcyjnej do nauki języka niemieckiego i wprowadzenie takich  zmian, które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel czuć się będą komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi im naukę.

Nauka współpracy, wspóldziałąnia i współodpowiedzialności.

 

04.05.2017 – 10.05.2017 Gotujemy i majsterkujemy. Nicolaus-August- Otto-Schule (IGS) w Nastätten

Dofinansowanie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kwota dofinansowania kosztów podróży: 2619,00 PLN

Celem projektu jest poznanie codziennego życia rówieśników w rodzinie i szkole, kultury, tradycji,  historii kraju związkowego Nadrenia-Pakatynat oraz Niemiec, doskonalenie komunikowania się w językach obcych.

W realizacji celów pomocne będą gry i zabawy integracyjne, wspólne warsztaty kulinarne i wspólne majsterkowanie oraz wycieczki.

 

 

01.09.2016 – 01.02.2017 mPotega

“Kobe Idalgo” szyfrołamacz matematyczny

Fundacja mBank

Fundacja Dobra Sieć

koordynatorzy – mgr Sylwia Murawska-Wojtyna, mgr Katarzyna Wróblewska

Propagowanie przedmiotów ścisłych wśród dzieci i młodzieży
01.09.2016 – 31.05.2017 Read on British Council, Ambasada Wielkiej Brytanii w Rzymie

koordynator – mgr Justyna Olejnik

Projekt propagujący czytelnictwo w szkole wśród dzieci od najmłodszych lat.
01.09.2016 – 31.05.2017 IV edycja projektu  Qualitatsiegel – Schule im Wandel- Odznaka Jakości Zmieniająca się szkoła” Instytut Goethego Kraków

ORE

15 szkół z całej Polski

koordynator- mgr Beata Petrykowska

Rozwój szkół i ich kompetencji.
05.09.2016 -31.05-2016 III edycja projektu “Qualitatsiegel – Schule im Wandel”  / Odznaka jakości – Zmieniająca się szkoła” Instytut Goethego w Krakowie,

ORE i łącznie 15 szkół  z całęj Polski

Koordynator: mgr  Beata Petrykowska

Celem projektu „Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła” jest stworzenie polskim szkołom możliwości rozwoju w następujących obszarach:  aktywizujące metody pracy z uczniem,  kształcenie kompetencji kluczowych,  wspieranie wielojęzyczności,  kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych,  przejmowanie przez uczniów inicjatywy,  otwarcie szkoły na zewnątrz  demokratyzacja życia w szkole.
21.04.2016 – 27.04.2016 10 lat partnerstwa szkół N-A-O-Schule (IGS) Nastätten

Dofinansowanie: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kwota dofinsowania: 3.200,00 PLN

Koordynator: mgr Beata Petrykowska

 

07.09.15 – 31.06.15 II edycja projektu

“Qualitätssiegel – Schule im Wandel”

“Odznaka jakośći / Zmieniająca się szkoła”

Instytut Goethego w Krakowie

+ 10 szkół z całej Polski

Koordynator: mgr Beata Petrykowska

–  stosowanie aktywizujących metod pracy z uczniem – LdL, CLIL

–  kształcenie kompetencji kluczowych, 

wspieranie wielojęzyczności, 

kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych, 

przejmowanie przez uczniów inicjatywy, 

otwarcie szkoły na zewnątrz  demokratyzacja życia w szkole.

11.06.15  – 15.06.15 dzień.de | der-tag.pl.  

Perspektywy zawodowe

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży,

N-A-O-Schule Nastatten

Koordynator:  mgr Beata Petrykowska

Szkoły, organizacje młodzieżowe, instytucje, firmy, partnerstwa polsko-niemieckie  przygotowują projekt na temat przyszłości zawodowej młodzieży.
13.04.2015 – 31.05.2015 II edycji Dolnośląskiego Projektu “Podróż po Europie – kierunek Wiedeń” SP:Bielawa, Bierutów, Lubin 1 i 9, Oława 1 i 8, Radwanice, Trzebnica

Koordynator: mgr Beata Petrykowska

Interaktywny projekt miedzyprzedmiotowy dla szkół podstawowych.

Organizator: SP 9 Lubin

10.06.-16.06.2015 “Rękodzieło” (Handwerk)

Wymiana uczniowska

N-A-O-Schule Nastätten

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

Dofinasowanie projektu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

w kwocie: 2610,00 PLN

Celem projektu będzie lepsze poznanie się młodzieży z obu szkół, komunikowanie się w językach obcych, poznawanie klutury i zabytków Nadrenii-Palatynatu. Pomocne w realizacji tych celów będą wspólna praca oraz gry i zabawy
Lata 2014-2020 Ogólnopolski Projekt “Mały Mistrz” Koordynatorzy:

mgr Agnieszka Witczak

mgr Ewa Pater

mgr Paweł Gałczyk

mgr Jarosław Paul

Propagowanie aktywnej postawy. Program oparty na 6 blokach sportowych.
6-10.10.2014 Discover Lower Silesia Primary School 2014 Komitet Lokalny AIESEC Wrocław i Politechnika Wrocławska Poznawanie innych kultur i zachęcanie uczniów do nauki języka angielskiego
Rok szkolny 2014/2015 Qualitätssiegel-Schule im Wandel

Odznaka jakości – Zmieniająca się szkoła 

http://www.sto.org.pl/szkola/64/lubin-odznaka-jakosci-schule-im-wandel-zmieniajaca-sie-szkola-dla-zss-sto

Instytut Goethego w Krakowie we współpracy z ORE i pod patronatem Ambasady Republiki Niemiec

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

Wspieranie i certyfikowanie szkół, które chcą rozwijać określony aspekty nauczania:

aktywizujące metody pracy z uczniem,

kształcenie kompetencji kluczowych,

wspieranie wielojęzyczności

kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych,

przejmowanie przez uczniów inicjatywy

otwarcie szkoły na zewnątrz

demokratyzacja życia w szkole

od 2015 W-F z klasą Ogólnopolski Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej

Koordynaror- mgr Jarosław Paul

Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród uczniów, zwrost uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych
od 01.09.2014 r. Entuzjaści edukacji- akcja “Narzędzia w działaniu” Instytut Badań Edukacyjnych (projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

koordynatorzy- mgr Marta Pilecka-Lalewicz, mgr Joanna Chrząstowska- Ekiert

Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. Wymiana doświadczeń, tworzenie nowoczesnych metod nauczania. W projekcie uczestniczą 34 kraje z całego świata.
6/7 06.2014 Dzień Wolności.de/Tag der Freiheit.de

Projekt: 

Droga do Wolności -Nocny Maraton Filmowy

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

Przybliżenie młodzieży gimnazjalnej tematyki Okrągłego Stołu i upadku Muru Berlińskiego dzięki filmom. grom i zabawom
27.01.2014 Deutsch-Wagen-Tour

Ogólnopolski program promocji języka niemieckiego

 

Patronat

Instytut Goethego

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec

Patronat honorowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

Celem projektu jest motywowanie uczniów i inspirowanie nauczycieli dzięki niekonwencjonalnym metodom oraz nauce poprzez  zabawę i śmiech.
15.03.2014- 20.03.2014 Nasz czas wolny, nasze hobby /Unsere Freizeit und Hobby/ N-A-O-Schule

Nastätten

Dofinansowanie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży 2.999,00 PLN

Koordynator:mgr  Beata Petrykowska

Celem projektu jest porównanie jak uczniowie ze szkół partnerskich spędzają wolny czas, jakie mają zainteresowania. Gry, zabawy, wycieczki,  czas spędzony z rodzinami goszczącymi  będą okazją do komunikacji w języku obcym, poznawania blasków i cieni życia codziennego.
od XI 2013 r. do V 2014 r. Ogólnopolska Akcja MEN “Ćwiczyć każdy może” w ramach Roku Szkoły w Ruchu  MEN

Ośrodek Rozwoju Edukacji

koordynator- mgr Paweł Gałczyk

Rozwijanie zainteresowań sportowych, zbogacenie oferty zajęć sportowych dla uczniów. Promocja zdrowia. Szkoła ubiega się o tytuł Szkoła w Ruchu.
od X 2013 r. do VI  2020r. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

 

MEN, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

koordynator – mgr  Marta Pilecka- Lalewicz

Celem projektu jest wsparcie szkół we wzmocnieniu współpracy Nauczycieli, Uczniów i Rodziców.

Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS.

od 2011 r. Owoce w szkole Agencja Rynku Rolnego Program UE, którego głównym celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych
02.09.2013 Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła na widelcu MEN, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja “Szkoła na widelcu”

koordynator- mgr Agnieszka Przyszlak

Ogólnopolskie Projektu Zdrowotne i Edukacyjne – profilaktyka, zdrowy tryb życia.
od 02.09.2013 Szkoła Odkrywców Talentów MEN, Ośrodek Rozwoju Edukacji Ogólnopolski projekt promujący pracę z uczniem zdolnym
od 02.09. do 31.10.2013 Narysuj zdrowego Medicuska Medicus Lubin Program profilaktyczny – bądź zdrowym uczniem.
02.09.2013 do 20.06.2014 Śniadaniowa klasa Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z.o.o Edukacja zdrowotna. Przyznanie  tytułu Złotej, Srebrnej i Brązowej Śniadaniowej Klasy.
od 2012r. do 2014 r. “Śniadanie daje moc” Partnerstwo dla zdrowia Ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania.
od 2011 r. Trzymaj formę SANEPID

Koordynator: mgr Jarosław Paul

Program edukacyjny promujący zdrowy, sportowy tryb życia.
01.10.2013- 15.06.2014 Zdrowo jem, więcej wiem. Fundacja BOŚ Projekt o tematyce zdrowego żywienia
02.09.2013 – 15.06.2014 Smok Mądragon daje radę Stowarzyszenie Laboratorium Troski projekt profilaktyczny realizowany w klasach I-III SSP na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i zmniejszenia wypadków z ich udziałem.
15.06.2013 – 20.06.2013 Nastätten Ruch drogowy – porównanie zasad ruchu drogowego, oznakowania, natężenia ruchu, sieci dróg itp. w obu krajach ZSS iN-A-O-Schule w Nastätten, dofinasowanie Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży Celem projektu jest poprzez gry i zabawy językowe, pracę w grupach dwustronnych oraz zwiedzanie okolicy porównanie jak funkcjonuje ruch drogowy w obu krajach. Natomiast wspólne spędzanie czasu wraz z rodzinami goszczącymi pozwoli przełamać ewentualne bariery językowe i poznać codzienne życie i problemy Niemców
od 19.05 do 25.05.2012 Sport nicht nur für Profis uczniowie ZSS i

N-A-O-Schule w Nastätten
projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Celem projektu jest poprzez gry i zabawy językowe, warsztaty zapoznanie uczniów z obu szkół z formami spedzania wolnego, z funkcjonowaniem organizmu ludzkiego oraz atrakcjami naszego miasta i Dolnego Śląska.
Koordynator projektu: Beata Petrykowska
04.12.2011 – 15.02.2012 Zmieniająca się szkoła – praca metodą projektu Instytut Goethego Kraków

Koordynator: mgr Beata Petrykowska

Wdrażanie się młodzieży i nauczycieli do pracy metodą projektu oraz do posługiwania się platformą edukacyjną
lipiec 2009 – lipiec 2013 Dolnośląska e- Szkoła- projekt realizowany ze środków UE

koordynator -mgr  Gabriela Krzepkowska

DODNUrząd Marszałkowski Program rozwoju Społecznego Gimnazjum Językowego wspierany technologią informacyjno- komunikacyjną.
od 01.09.2011 do 30.06.2013 Szkoła bez przemocy Fundacja Orange

dzienniki regionalne

Program społeczny służący przeciwdziałaniu przemocy w szkole.
21.05.2011 – 27.05.2011 Federalna Wystawa Kwiatów w Koblencji – Bogactwo roślin

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

uczniowie ZSS i

N-A-O-Schule w Nastätten
projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współracę Młodzieży

 

Projekt realizowany w ramach wymian międzynarodowych.

Celem projektu jest poznanie mieszkańców i kultury sąsiadów, usuwanie barier i uprzedzeń, komunikacja w j. obcym

06.06.2010 – 13.06.2010 Wizyta uczniów z N-A-O-Schule z Nastatten i realizacja projektu “Odkrywamy Dolny Śląsk”

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

uczniowie ZSS i

N-A-O-Realschule
w Nastätten, projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Projekt realizowany w ramach wymian międzynarodowych.

Celem projektu jest poznanie zabytków, symboli Dolnego Śląska i miasta Lubina, komunikacja w j. obcych

od 01.09.2010 Ratujemy i uczymy ratować MEN, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Program Ogólnopolski organizujący kursy szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów z udzielania pierwszej pomocy.
 

 

27.11.2009 – 05.12.2009

“Zwyczaje Świąteczne

w Polsce i Niemczech”
realizowany w Nastätten.

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

uczniowie ZSS i

N-A-O-Realschule
w Nastätten, projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Projekt realizowany w ramach wymian międzynarodowych.

Celem projektu jest poznanie zwyczajów świątecznych, komunikacja w j. obcych

 

 

 

 

28.03.2009 – 30.03.2009

 

 

 

 

 

“Międzynarodowe Twórcze Spotkania Młodzieży w Lubinie”

Koordynator:

mgr Beata Petrykowska

 

 

 

 

 

 

N-A-O-Realschule
w NastättenStowarzyszenie CIVIS EUROPAETMZLGwarkowieprojekt dotowany przez Starostwo Powiatowe w Lubinie
Projekt realizowany w ramach wymian międzynarodowych. Celem projektu jest wymiana doswiadczeń, prezentacja talentów tanecznych, aktorskich uczniów.

 

 

 

 

 

 

01.09.2008- 19.06.2009

Prawa człowieka”

Koordynatorzy:

mgr M. Całus

mgr G. Krzepkowska

mgr  A. Gębka

Samorząd Uczniowski Diagnoza znajomości praw człowieka przez uczniów ZSS w Lubinie. Realizacja podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowywaniem w kontekście praw człowieka.
 

 

 

 

15.11.2008 – 19.06.2009

“Parlament Szkolny” w ramach programu “W szkolnych samorzadach rosną obywatele”

Koordynatorzy:

mgr Anna Gębka

mgr Paweł Gałczyk

Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie Zwiększenie znaczenia samorządu szkolnego i organizacji młodzieżowych w życiu szkoły. Aktywizacja obywatelska uczniów. Budowanie pozytywnego obrazu samych siebie przez uczniów szkół STO w oparciu o nabywane kompetencje społeczne.
01.09.2008 – 23.12.2008 Międzynarodowy Szlak Tolerancji”

Koordynator:

mgr M.Pilecka-Lalewicz

Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE

projekt współfinansowany przez Rządowy program FIO 2008 i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Rozwijanie poszanowania praw mniejszości religijnych, narodowych i społecznych wsród młodzieży polsko-niemieckiej, poprzez działania o charakterze artystycznym, medialnym, wydawniczym i edukacyjnym.
15.03.15.12.2008

Wymiany:

 

 

09.06-5.06.08
pobyt uczniów ZSS w Nastätten

22.09-9.09.08

rewizyta uczniów z Nastätten

„Na kulinarnym
polsko niemieckim szlaku”
Koordynator:mgr Beata Petrykowska
N-A-O-Realschule
w Nastätten,Sowarzyszenie CIVIS EUROPAE w LubinieProjekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Lubinie i Polsko-Niemiecką Współracę Młodzieży
Projekt multime-dialny, realizowany w ramach partnerstwa Powiatów Lubin i Rhein –Lahn. Celem jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez bezpośredni kontakt z rówieśnikami /wymiany uczniowskie/ kształtowanie świado-mości interkulturowej, przekraczanie barier osobistych i kulturowych oraz usuwanie uprzedzeń wobec innych ludzi, poszukiwanie wspólnej europejskiej tożsamości młodych ludzi z partnerskich powiatów Lubin i Rhein – Lahn poprzez działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym i dokumentacyjnym.
22-29 października 2007

 

 

Partnerstwo szkół.
Koordynator:mgr Beata Petrykowska
Nicolaus-August-Otto Realschule w Nastätten

Niemcy

Przyjazd do Lubina 15-osobowej grupy uczniów z Nicolaus-August-Otto Realschule w Nastätten.

 

 

 

09.2001- 06.2004 Program UE ” Comenius”

Projekt “Iceberg”

Trekronergade Freineskole – Kopenhaga (DK)

Tatjanos Goloskovos Uzsienio Kalby mokyla Visaginas (LV)

Vihannin Ylaaste Ja Lukio Vihanti (F)

Szkolny koordynator:

mgr Beata Petrykowska

Motywowanie uczniów do nauki j. obcych, kształtowanie świadomości interkulturowej, dostarczanie nauczycielom inspiracji i nowych narzędzi dydaktycznych, przekraczanie barier kulturowych i osobistych, usuwanie uprzedzeń wovbec innych ludzi