UKS Społeczniak

Zespół WF,-

Paweł Gałczyk, Jarosław Paul

 

ROK SZKOLNY 2019/2020