Biblioteka

Nauczyciel – bibliotekarz:  Gabriela Dukielska

Godziny pracy biblioteki szkolnej

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 12.30

 

 

9.55 – 14.45 9.55 – 14.45 8.00 – 12.30 9.55 – 14.45