Biblioteka

Nauczyciel – bibliotekarz:  Gabriela Dukielska

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Strefa I:                                                            Strefa II                                                                                                              Strefa III

Poniedziałek – 8.00 -12.00                Środa – przerwy:   9.45-10.00, 10.45 – 11.00; 11.45-12.00; 12.45-13.00                        Czwartek – przerwy: 9.45 – 10.00; 10.45 – 11.00; 11.45 – 12.00; 12.45-13.00

Wtorek –        8.00 – 11.00                  Piątek – przerwy: 9.45-10.00; 10.45-11.00                                                                          Piątek – przerwy :    11.45 – 12.00  oraz 12.45 – 13.00

oraz podczas wszystkich lekcji