Programy nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. RADY EUROPY W LUBINIE

Rok szkolny 2019/2020

 

Lp. Nr

w szkolnym

zestawie

Przedmiot NAZWA PROGRAMU AUTOR KLASY

 

1. 1/SP/PM/2019 Religia W rodzinie dzieci Bożych.

Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

ks.  dr T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

1A, 1 (M)

 

2. 22/SP/PM/2018 Religia W rodzinie dzieci Bożych

Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

ks.  dr T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

2A, 2B,2C (M)

 

3. 34/SP/PM/2017 Religia W rodzinie dzieci Bożych

Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

ks.  dr T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

3A, 3B (M),

 

4. 2/SP/PM/2019 Religia Odkrywamy tajemnice Bożego Świata.

Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

4A, 4B (M)
5. 23/SP/PM/2018 Religia Odkrywam tajemnice Bożego świata.

Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

5A, 5B, 5C (M)

 

6. 36/SP/PM/2017 Religia Odkrywam tajemnice Bożego świata

Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

6A, 6B(M)
7. 3/SP/PM/2019 Religia Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

Program nauczania religii realizowany w klasach VII i VIII  szkoły podstawowej

ks. Prof. Jan Szpet,

E. Kondrak,

ks. Dr Waldemar Janiga

7A,7B

 

8. 24/SP/PM/2018 Religia Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.

Program nauczania religii realizowany w klasach VII i VIII  szkoły podstawowej

ks. Prof. Jan Szpet,

E. Kondrak,

ks. Dr Waldemar Janiga

8A,8B

 

9. 1/SP/PA/2019 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

1A, 1B (M)

 

10. 2/SP/PA//2018 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

2A, 2B ,2C (M)

 

11. 4/SP/PA//2017 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

3-8
12. 4/SP/PM/2019 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej „Oto ja” Karina Mucha

Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

1A
13. 1/SP/PM/2018 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej „Oto ja” Karina Mucha

Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

2A, 2B
14. 1/SP/PM/2017 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej „Oto ja” Karina Mucha

Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

3A
15. 2/SP/PA/2019 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy  Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

1B (M)
16. 1/SP/PA/2018 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy  Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

2 C (M)
17. 1/SP/PA/2017 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy  Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

3 B (M)
18. 5/SP/PM/2019 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 4A,

7A,7B

19. 2/SP/PM/2018 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 5A, 5B,5C(M)

8A,8B

20. 5/SP/PM/2017 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 6A,6B(M)

 

21. 6/SP/PM/2019 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z  podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikoska

1A, 1B(M)
22. 3/SP/PM/2018 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z  podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

2A, 2B, 3C(M)
23. 7/SP/PM/2017 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z  podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

3A, 3B (M),
24. 7/SP/PM/2019 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

4A

 

25. 8/SP/PM/2019 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

7A, 7B

 

26. 4/SP/PM/2018 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

5A, 5B, 5C (M)

8A, 8B

 

27.   / 9/SP/PM/2017 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

6A, 6B (M)

 

28. 9/SP/PM/2019 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

1A, 1B (M),

 

29. 10/SP/PM/2019 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

4A
30. 5/SP/PM/2018 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

2A, 2B, 2C (M),

5A, 5B, 5C (M)

31. 10/SP/PM/2017 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

3A, 3B (M)

 

32. 11/SP/PM/2019/z Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 7A,7 B
33. 6/SP/PM/2018/z Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 8A,8 B
34. 14/SP/PM/2017 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

 

kl. 6A, 6B (M)

 

35. 12/SP/PM/2019 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji) Teresa Wójcik 4A,

7A, 7B

 

36. 19/SP/PM/2018 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji) Teresa Wójcik 5A, 5B, 5C (M),

 

37. 28/SP/PM/2017 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji) Teresa Wójcik 6A, 6B (M),

 

38. 13/SP/PM/2019 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 4A,

7A, 7B

 

39. 18/SP/PM/2018 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 5A, 5B ,5C(M)

 

 

40. 26/SP/PM/2017 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 6A, 6B (M)

 

41. 14/SP/PM/2019 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8. „Wczoraj i dzisiaj” dr  Tomasz Maćkowski 4A

 

42. 15/SP/PM/2019 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8. „Wczoraj i dzisiaj” dr  Tomasz Maćkowski 7A, 7B
43. 15/SP/PM/2018 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8. „Wczoraj i dzisiaj” dr  Tomasz Maćkowski 5A, 5B, 5C (M)

 

44. 16/SP/PM/2018 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8. „Wczoraj i dzisiaj” dr  Tomasz Maćkowski 8A, 8B
45. 24/SP/PM/2017 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8. „Wczoraj i dzisiaj” dr  Tomasz Maćkowski 6A, 6B (M),

 

46. 16/SP/PM/2019 Wiedza o społeczeństwie Program nauczania ogólnego „Dziś i jutro” wiedzy o

społeczeństwie w szkole podstawowej

Barbara Furman 8A, 8B

 

47. 17/SP/PM/2019 Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

5A, 5B (M)
48. 13/SP/PM/2018 Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

6A, 6B (M)
49. 18/SP/PM/2019 Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

7A, 7B
50. 14/SP/PM/2018 Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

8A, 8B
51. 19SP/PM/2019 Przyroda „Tajemnice przyrody”  Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Jolanta Golanko 4A
52. 20/SP/PM/2019 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka 5A, 5B (M)

 

 

53. 21/SP/PM/2019 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

7A, 7B

 

 

54. 10/SP/PM/2018 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka 6A, 6B (M)

8A, 8B

 

55. 22/SP/PM/2019 Chemia Chemia Nowej Ery- program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

7A, 7B

 

56. 11/SP/PM/2018 Chemia Chemia Nowej Ery- program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

8A,8B

 

57. 23/SP/PM/2019 Fizyka Spotkania z fizyką – program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik

7A, 7B
58. 12/SP/PM/2018 Fizyka Spotkania z fizyką – program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik

8A, 8B
59. 24/SP/PM/2019 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

4A
60. 25/SP/PM/2019 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

7A, 7B
61. 7/SP/PM/2018 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

5A, 5B, 5C (M)
62. 8/SP/PM/2018 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

8A, 8B

 

63. 16/SP/PM/2017 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

6A, 6B (M),

 

64. 26/SP/PM/2019 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

4A,

7A, 7B

65. 21/SP/PM/2018 Informatyka Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

5A, 5B, 5C (M)

8A, 8B

66. 32/SP/PM/2017 Informatyka Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

6A, 6B (M),

 

67. 27/SP/PM/2019 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

4A
68. 20/SP/PM/2018 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

5A, 5B, 5C (M)
69. 30/SP/PM/2017 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

6A, 6B (M),

 

70. 28/SP/PM/2019 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 1A, 1B (M)

 

71. 25/SP/PM/2018 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 2A, 2B, 2C (M)

 

72. 39/SP/PM/2017 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 3-8
73. 29/SP/PM/2019 Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 8 klasie szkoły podstawowej. Bogusława  Breitkopf

 

 

8A, 8B

 

 

74. 30/SP /PM/2019 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej. Teresa Król 4A

 

75. 31/SP /PM/2019 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej. Teresa Król 5A, 5B,5C(M)

 

76. 32/SP /PM/2019 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 6 szkoły podstawowej. Teresa Król 6A, 6B, (M)

 

77. 33/SP /PM/2019 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej. Teresa Król 7A, 7B
78. 34/SP /PM/2019 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej. Teresa Król 8A, 8B

 

79.     3/SP/PA/2017 Język włoski Język włoski w półinternacie

PA/01/SSP/2013

Gabriela Dukielska Kl. 2-3