Programy nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY W LUBINIE

Rok szkolny 2022/2023

 

Lp. Nr

w szkolnym

zestawie

Przedmiot NAZWA PROGRAMU AUTOR  

KLASY

 

1. 1/SP/PM/2022 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda” – doświadczam- poznaję-wyjaśniam-tworzę.

Wydawnictwo Nowa Era   .

Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich 1A
2. 5/SP/PM/2021 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda” – doświadczam- poznaję-wyjaśniam-tworzę.

Wydawnictwo Nowa Era   .

Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich 2A
3. 4/SP/PM/2020 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda” – doświadczam- poznaję-wyjaśniam-tworzę.

Wydawnictwo Nowa Era

.

Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich 3A,3B
4. 1/SP/PA/2022 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

1B (M)
5. 3/SP/PA/2021 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

2B (M)
6. 3/SP/PA/2020 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

3C (M)
7. 2/SP/PM/2022 Język polski Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 4A,4B (M)

 

8. 6/SP/PM/2021 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 5A, 5B, 5C (M)

 

9. 5/SP/PM/2020 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 6A, 6B (M)

 

10. 5/SP/PM/2019 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 7A

 

11. 2/SP/PM/2018 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 8A,8B,8C

 

12. 3/SP/PM/2022 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

1A, 1B(M)
13. 7/SP/PM/2021 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z  podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

2A, 2B (M)
14. 7/SP/PM/2020 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z  podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

3A, 3B, 3C (M)
15. 4/SP/PM/2022 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

4A, 4B (M)

 

16. 8/SP/PM/2021 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

5A, 5B, 5C (M)

 

17. 8/SP/PM/2020 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

6A, 6B (M)

 

18. 7/SP/PM/2019 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –

kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

Magdalena Kęłbowska

 

7A

 

19. 4/SP/PM/2018 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

8A, 8B, 8C (M)

 

20. 5/SP/PM/2022 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

1A, 1B (M),

 

21. 9/SP/PM/2021 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

2A, 2B (M),

 

22. 10/SP/PM/2020 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

3A, 3B, 3C (M),

 

23. 6/SP/PM/2022 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska  

 

kl.4A, 4B (M)

 

 

 

24. 7/SP/PM/2022/p Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.2 Aleksandra Kubicka 7A
7/SP/PM/2022/k Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1

 

Bożena Niebrzydowska
25. 10/SP/PM/2021 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 5A, 5B, 5C(M)
26. 11/SP/PM/2021 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 8A, 8B, 8C
27. 11/SP/PM/2020 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 6A, 6B (M)
28. 8/SP/PM/2022 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 4A, 4B (M)

 

29. 12/SP/PM/2021 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 5A, 5B, 5C (M)

 

30. 13/SP/PM/2020 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 6A, 6B (M)

 

31. 12/SP/PM/2019 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik  

 

7A

 

32. 9/SP/PM/2022 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 4A, 4B (M)

 

33. 13/SP/PM/2021 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 5A, 5B, 5C(M)

 

34. 14/SP/PM/2020 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 6A, 6B (M)

 

35. 13/SP/PM/2019 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 7A

 

 

36. 10/SP/PM/2022 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 4A, 4B (M),

7A

 

37. 14/SP/PM/2021 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 5A, 5B,5 C (M)

8A,8B,8C

38. 15/SP/PM/2020 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 6A, 6B (M)

 

39. 11/SP/PM/2022 Wiedza o społeczeństwie Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej Grzegorz Michnowski 8A, 8B,8C

 

40.  

 

12/SP/PM/2022

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

5A,5B(M)
41.  

 

16/SP/PM/2021

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

6A,6B(M)
42.  

 

18/SP/PM/2020

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

7A
43. 17/SP/PM/2019 Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

8A, 8B,8C
44. 13/SP/PM/2022 Przyroda „Tajemnice przyrody”  Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Jolanta Golanko 4A, 4B (M)

 

45. 14/SP/PM/2022 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

5A,5B(M)

 

46. 18/SP/PM/2021 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życiann ” Anna Zdziennicka  

6A,6B(M)

 

47. 22/SP/PM/2020 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

 

7A

 

48. 22/SP/PM/2019 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

8A,8B,8C

 

 

49. 15/SP/PM/2022 Chemia Chemia Nowej Ery- program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

7A

 

50. 19/SP/PM/2021 Chemia Chemia Nowej Ery- program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

8A, 8B, 8C

 

51. 16/SP/PM/2022 Fizyka  

Fizyka. Program nauczania w klasach 7-8.

 

  Małgorzata

Wysocka-Kunisz

7A
52. 20/SP/PM/2021 Fizyka  

Fizyka. Program nauczania w klasach 7-8.

 

  Małgorzata

Wysocka-Kunisz

8A, 8B,8C
53. 17/SP/PM/2022 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

4A, 4B (M)
54. 21/SP/PM/2021 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

5A, 5B,5C (M)
55. 25/SP/PM/2020 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

6A, 6B (M)
56. 24/SP/PM/2019 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

7A
57. 7/SP/PM/2018 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

8A, 8B, 8C
58. 18/SP/PM/2022 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas, Mirosław Wyczółkowski

4A, 4B (M)

 

59. 22/SP/PM/2021 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas, Mirosław Wyczółkowski

5A, 5B, 5C (M)

 

60. 27/SP/PM/2020 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

6A, 6B (M)

 

61. 26/SP/PM/2019 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

7A

 

62. 21/SP/PM/2018 Informatyka Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

8A, 8B, 8C

 

63. 19/SP/PM/2022 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

4A, 4B (M)
64. 23/SP/PM/2021 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

5A, 5B, 5C (M)

 

65. 29/SP/PM/2020 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

6A, 6B (M)
66. 20/SP/PM/2022 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 1A, 1B(M)

 

 

67. 24/SP/PM/2021 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 2A, 2B(M)

 

 

68. 30/SP/PM/2020 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 3A, 3B, 3C (M)

 

69. 28/SP/PM/2019 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 4A, 4B (M)

 

70. 25/SP/PM/2018 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 5A, 5B, 5C (M)

 

71. 31/SP/PM/2020 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 6A, 6B(M)

 

72. 39/SP/PM/2017 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak  7A

8A,8B.,8C

73. 21/SP/PM/2022 Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 8 klasie szkoły podstawowej. Bogusława  Breitkopf

 

 

8A, 8B, 8C

 

 

74. 22/SP/PM/2022 Religia Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem.

Program nauczania religii dla klas I-IV szkoły podstawowej.

 

Autor : Komisja Wychowania Katolickiego (KEP). 1A, 1B (M)

 

75. 1/SP/PM/2021 Religia Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem.

Program nauczania religii dla klas I-IV szkoły podstawowej.

 

Autor : Komisja Wychowania Katolickiego (KEP). 2A, 2B (M)

 

76. 1/SP/PM/2020 Religia W rodzinie dzieci Bożych.

Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

ks.  dr T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

3A, 3B,3C(M)

 

77. 23/SP/PM/2022 Religia  

Odkrywamy tajemnice Bożego Świata.

Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek.

kl.4A, 4B M)
78. 24/SP/PM/2022 Religia  

Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość.

Program nauczania religii realizowany w klasach V-VIII  szkoły podstawowej

 

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek.

kl.5A, 5B, 5C(M)
79. 25/SP/PM/2022 Religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość.

Program nauczania religii realizowany w klasach V-VIII  szkoły podstawowej

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak 7A
80. 3/SP/PM/2021 Religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość.

Program nauczania religii realizowany w klasach V-VIII  szkoły podstawowej

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Kl. 6A, 6B(M)
81. 4/SP/PM/2021 Religia Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

Program nauczania religii realizowany w klasach IV-VIII  szkoły podstawowej

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusłąw Nosek kl.8A, 8B, 8C
82. 4/SP/PA/2022 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

1A,1B(M)
83. 1/SP/PA/2021 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

2A,2B(M)
84. 2/SP/PA/2019 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

kl.5A, 5B, 5C(M)
85. 1/SP/PA/2020 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

3A, 3B, 3C(M)
86. 1/SP/PA/2019 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

4A,4B(M)

 

87. 2/SP/PA/2020 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

6A, 6B(M)
88. 4/SP/PA//2017 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

7-8
89. 26/SP/PM/2022 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej. Teresa Król 4A, 4B,(M)

 

90. 27/SP /PM/2022 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej. Teresa Król 5A,5B, 5C(M)

 

91. 28/SP /PM/2022 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej. Teresa Król 6A, 6B(M)
92. 29/SP /PM/2022 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 6szkoły podstawowej. Teresa Król 7A

 

93. 30/SP /PM/2022 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej. Teresa Król 8A, 8B,8C