Programy nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. RADY EUROPY W LUBINIE

Rok szkolny 2020/2021

 

Lp. Nr

w szkolnym

zestawie

Przedmiot NAZWA PROGRAMU AUTOR KLASY

 

1. 1/SP/PM/2020 Religia W rodzinie dzieci Bożych.

Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

ks.  dr T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

1A, 1B, 1C (M)

 

2. 1/SP/PM/2019 Religia W rodzinie dzieci Bożych.

Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

ks.  dr T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

2A, 2B(M)

 

3. 22/SP/PM/2018 Religia W rodzinie dzieci Bożych

Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

ks.  dr T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

3A, 3B, 3C (M)

 

4. 2/SP/PM/2020 Religia Odkrywamy tajemnice Bożego Świata.

Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

4A, 4B(M)
5. 2/SP/PM/2019 Religia Odkrywamy tajemnice Bożego Świata.

Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

5A
6. 23/SP/PM/2018 Religia Odkrywam tajemnice Bożego świata.

Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

6A, 6B, 6C (M)

 

7. 3/SP/PM/2020 Religia Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

Program nauczania religii realizowany w klasach VII i VIII  szkoły podstawowej

ks. Prof. Jan Szpet,

E. Kondrak,

ks. Dr Waldemar Janiga

7A,7B

 

8. 3/SP/PM/2019 Religia Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

Program nauczania religii realizowany w klasach VII i VIII  szkoły podstawowej

ks. Prof. Jan Szpet,

E. Kondrak,

ks. Dr Waldemar Janiga

8A,8B

 

9. 1/SP/PA/2020 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

1A, 1B1C(M)
10. 1/SP/PA/2019 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

2A, 2B(M)

 

11. 2/SP/PA//2018 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

3A, 3B , 3C (M)

 

12. 2/SP/PA/2020 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

4A, 4B(M)
13. 4/SP/PA//2017 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

5-8
14. 4/SP/PM/2020 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda”- doświadczam- poznaję-wyjaśniam-tworzę .

Wydawnictwo Nowa Era

.

Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich 1A, 1B
15. 4/SP/PM/2019 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej „Oto ja” Karina Mucha

Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

2A
16. 1/SP/PM/2018 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej „Oto ja” Karina Mucha

Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

3A, 3B, 3C (M)
17. 3/SP/PA/2020 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy  Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

1C (M)
18. 2/SP/PA/2019 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy  Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

2B (M)
19. 1/SP/PA/2018 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy  Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

3C (M)
20. 5/SP/PM/2020 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 4A, 4B(M)

 

21. 6/SP/PM/2020 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz  

7A,7B

22. 5/SP/PM/2019 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 5A

8A,8B

23. 2/SP/PM/2018 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 6A, 6B, 6C(M)

 

24. 7/SP/PM/2020 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z  podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

1A, 1B, 1C(M)
25. 6/SP/PM/2019 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z  podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

2A, 2B(M)

 

26. 3/SP/PM/2018 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z  podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

3A, 3B, 3C(M)
27. 8/SP/PM/2020 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

4A, 4B(M)

 

28. 9/SP/PM/2020 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –

kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

7A, 7B

 

29. 7/SP/PM/2019 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –

kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

5A

 

30. 8/SP/PM/2019 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –

kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

Magdalena Kęłbowska

 

8A, 8B

 

31. 4/SP/PM/2018 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

6A, 6B, 6C (M)

 

32. 10/SP/PM/2020 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

1A, 1B, 1C (M),

 

33. 9/SP/PM/2019 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

 

2A, 2B(M)

 

 

34. 5/SP/PM/2018 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

3A, 3B, 3C (M),

6A, 6B, 6 (M)

 

35. 11/SP/PM/2020 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 4A, 4B (M)
36. 12/SP/PM/2020 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 7A, 7B
37. 10/SP/PM/2019 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

5A
38. 11/SP/PM/2019/z Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 8A,8B
39. 13/SP/PM/2020 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 4A, 4B (M)

 

40. 12/SP/PM/2019 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik  

 

 

5A

 

 

 

 

 

41. 19/SP/PM/2018 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 6A, 6B, 6C (M),

 

42. 28/SP/PM/2017 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji) Teresa Wójcik 7A, 7B

 

43. 14/SP/PM/2020 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 4A, 4B (M)

 

44. 13/SP/PM/2019 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 5A

 

 

45. 18/SP/PM/2018 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 6A, 6B, 6C(M)

 

 

46. 26/SP/PM/2017 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 7A, 7B (M)

 

47. 15/SP/PM/2020 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 4A, 4B (M)
48. 16/SP/PM/2020 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 7A, 7B (M)
49. 14/SP/PM/2019 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8. „Wczoraj i dzisiaj” dr  Tomasz Maćkowski 5A

 

50. 15/SP/PM/2019 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8. „Wczoraj i dzisiaj” dr  Tomasz Maćkowski 8A, 8B
51. 15/SP/PM/2018 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8. „Wczoraj i dzisiaj” dr  Tomasz Maćkowski 6A, 6B, 6C (M)

 

52. 17/SP/PM/2020 Wiedza o społeczeństwie Program nauczania ogólnego „Dziś i jutro” wiedzy o

społeczeństwie w szkole podstawowej

Barbara Furman 8A, 8B

 

53.  

18/SP/PM/2020

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

5A
54.  

19/SP/PM/2020

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

7A, 7B
55. 17/SP/PM/2019 Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

6A, 6B, 6C(M)
56. 18/SP/PM/2019 Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

8A, 8B
57. 20/SP/PM/2020 Przyroda „Tajemnice przyrody”  Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Jolanta Golanko 4A, 4B (M)
58. 21/SP/PM/2020 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

5A

 

 

59. 22/SP/PM/2020 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

 

7A, 7B

 

 

 

60. 22/SP/PM/2019 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

6A, 6B, 6C(M)

 

 

61. 21/SP/PM/2019 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

8A, 8B

 

 

62. 23/SP/PM/2020 Chemia Chemia Nowej Ery- program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

7A, 7B

 

63. 22/SP/PM/2019 Chemia Chemia Nowej Ery- program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

8A,8B

 

64. 24/SP/PM/2020 Fizyka Spotkania z fizyką – program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik

7A, 7B
65. 22/SP/PM/2019 Fizyka Spotkania z fizyką – program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik

8A, 8B
66. 25/SP/PM/2020 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

4A, 4B (M)
67. 26/SP/PM/2020 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

7A, 7B
68. 24/SP/PM/2019 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

5A
69. 25/SP/PM/2019 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

8A, 8B
70. 7/SP/PM/2018 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

6A, 6B, 6C (M)
71. 27/SP/PM/2020 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

4A, 4B (M)

 

72. 28/SP/PM/2020 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

7A, 7B
73. 26/SP/PM/2019 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

5A,

8A, 8B

74. 21/SP/PM/2018 Informatyka Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

6A, 6B, 6C (M)

 

75. 29/SP/PM/2020 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

4A, 4B (M)
76. 27/SP/PM/2019 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

5A
77. 20/SP/PM/2018 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

6A, 6B, 6C (M),

 

78. 30/SP/PM/2020 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 1A, 1B, 1C (M)

(2020-2028)

 

79. 28/SP/PM/2019 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 2A, 2B (M)

 

80. 25/SP/PM/2018 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 3A, 3B, 3C (M)

 

81. 31/SP/PM/2020 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 4A, 4B(M)

 

82. 32/SP/PM/2020 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 7A, 7B

 

83. 39/SP/PM/2017 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak KL. 5, 6, 8
84. 33/SP/PM/2020 Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 8 klasie szkoły podstawowej. Bogusława  Breitkopf

 

 

8A, 8B

 

 

85. 34/SP/PM/2020 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej. Teresa Król 4A, 4B (M)

 

86. 35/SP /PM/2020 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej. Teresa Król 5A

 

87. 36/SP /PM/2020 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 6szkoły podstawowej. Teresa Król 6A, 6B, 6C(M)

 

88. 37/SP /PM/2020 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej. Teresa Król 7A, 7B, (M)

 

89. 38/SP /PM/2020 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej. Teresa Król 8A, 8B