Programy nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. RADY EUROPY W LUBINIE

Rok szkolny 2021/2022

 

Lp. Nr

w szkolnym

zestawie

Przedmiot NAZWA PROGRAMU AUTOR  

KLASY

 

1. 1/SP/PM/2021 Religia Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem.

Program nauczania religii dla klas I-IV szkoły podstawowej.

 

Autor : Komisja Wychowania Katolickiego (KEP). 1A, 1B (M)

 

2. 2/SP/PM/2021 Religia  

Odkrywamy tajemnice Bożego Świata.

Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek.

kl.4A, 4B, 4C(M)
3. 3/SP/PM/2021 Religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość.

Program nauczania religii realizowany w klasach V-VIII  szkoły podstawowej

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Kl. 5A, 5B(M)
4. 4/SP/PM/2021 Religia Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

Program nauczania religii realizowany w klasach IV-VIII  szkoły podstawowej

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusłąw Nosek kl.7A, 7B, 7C
5. 1/SP/PM/2020 Religia W rodzinie dzieci Bożych.

Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

ks.  dr T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

2A, 2B,,2C(M)

 

6. 1/SP/PM/2019 Religia W rodzinie dzieci Bożych.

Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

ks.  dr T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

3A, 3B(M)

 

7. 2/SP/PM/2019 Religia Odkrywamy tajemnice Bożego Świata.

Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

6A
8. 3/SP/PM/2020 Religia Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

Program nauczania religii realizowany w klasach VII i VIII  szkoły podstawowej

ks. Prof. Jan Szpet,

E. Kondrak,

ks. Dr Waldemar Janiga

8A,8B

 

9. 1/SP/PA/2021 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

1A,1B(M)
10. 2/SP/PA/2019 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

kl.4A, 4B, 4C(M)
11. 1/SP/PA/2020 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

2A, 2B, 2C(M)
12. 1/SP/PA/2019 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

3A,3B(M)

 

13. 2/SP/PA/2020 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

5A, 5B(M)
14. 4/SP/PA//2017 Etyka Autorski program  nauczania etyki  w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

6-8
15. 5/SP/PM/2021 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda”- doświadczam- poznaję-wyjaśniam-tworzę .

Wydawnictwo Nowa Era   .

Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich 1A
16. 4/SP/PM/2020 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda”- doświadczam- poznaję-wyjaśniam-tworzę .

Wydawnictwo Nowa Era

.

Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich 2A, 2B
17. 4/SP/PM/2019 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej „Oto ja” Karina Mucha

Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

3A
18. 3/SP/PA/2021 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy  Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

1B (M)
19. 3/SP/PA/2020 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy  Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

2C (M)
20. 2/SP/PA/2019 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy  Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

3B (M)
21. 6/SP/PM/2021 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 4A, 4B, 4C(M)

 

22. 5/SP/PM/2020 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 5A, 5B(M)

 

23. 6/SP/PM/2020 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 8A,8B
24. 5/SP/PM/2019 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 6A

 

25. 2/SP/PM/2018 Język polski Nowe słowa na start!. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 7A,7B,7C

 

26. 7/SP/PM/2021 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z  podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

1A, 1B(M)
27. 7/SP/PM/2020 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z  podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

2A, 2B, 2C(M)
28. 6/SP/PM/2019 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z  podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

3A, 3B(M)

 

29. 8/SP/PM/2021 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kębłowska

 

4A, 4B, 4C(M)

 

30. 8/SP/PM/2020 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kębłowska

 

5A, 5B(M)

 

31. 9/SP/PM/2020 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –

kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kębłowska

 

8A, 8B

 

32. 7/SP/PM/2019 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –

kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

Magdalena Kębłowska

 

6A

 

33. 4/SP/PM/2018 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –  kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kębłowska

 

7A, 7B, 7C (M)

 

34. 9/SP/PM/2021 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

1A, 1B (M),

 

35. 10/SP/PM/2020 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

2A, 2B, 2C (M),

 

36. 9/SP/PM/2019 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

 

3A, 3B(M)

 

37. 10/SP/PM/2021 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl.4A, 4B, 4C(M)
38. 11/SP/PM/2021 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 7A,7b,7C
39. 11/SP/PM/2020 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 5A, 5B (M)
40. 12/SP/PM/2020 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 8A, 8B,
41. 10/SP/PM/2019 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

6A
42. 12/SP/PM/2021 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 4A, 4B, 4C (M)

 

43. 13/SP/PM/2020 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 5A, 5B (M)

 

44. 12/SP/PM/2019 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik  

 

6A

 

45. 19/SP/PM/2018 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 7A, 7B, 7C

 

46. 13/SP/PM/2021 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 4A, 4B, 4C(M)

 

47. 14/SP/PM/2020 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 5A, 5B (M)

 

48. 13/SP/PM/2019 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 6A

 

 

49. 18/SP/PM/2018 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 7A,7B,7C

 

 

50. 14/SP/PM/2021 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 4A, 4B,4C (M)

7A,7B,7C

51. 15/SP/PM/2020 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 5A, 5B (M)

 

52. 16/SP/PM/2020 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 8A, 8B (M)
53. 14/SP/PM/2019 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8. „Wczoraj i dzisiaj” dr  Tomasz Maćkowski 6A

 

54. 15/SP/PM/2021 Wiedza o społeczeństwie Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej Grzegorz Michnowski 8A, 8B

 

55.  

 

16/SP/PM/2021

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

5A,5B(M)
56.  

 

18/SP/PM/2020

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

6A
57.  

19/SP/PM/2020

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

8A, 8B
58. 17/SP/PM/2019 Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

7A, 7B,7C
59. 17/SP/PM/2021 Przyroda „Tajemnice przyrody”  Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Jolanta Golanko 4A, 4B, 4C (M)

 

60. 18/SP/PM/2021 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

5A,5B(M)

 

61. 22/SP/PM/2020 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

 

7A,7B,7C

 

62. 22/SP/PM/2019 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

6A

 

 

63. 21/SP/PM/2019 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka  

8A, 8B

 

 

64. 19/SP/PM/2021 Chemia Chemia Nowej Ery- program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

7A, 7B, 7C

 

65. 23/SP/PM/2020 Chemia Chemia Nowej Ery- program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

8A,8B

 

66. 20/SP/PM/2021 Fizyka  

Fizyka. Program nauczania w klasach 7-8.

 

  Małgorzata

Wysocka-Kunisz

7A, 7B,7C
67. 24/SP/PM/2020 Fizyka Spotkania z fizyką – program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik

8A, 8B
68. 21/SP/PM/2021 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

4A, 4B,4C (M)
69. 25/SP/PM/2020 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

5A, 5B (M)
70. 26/SP/PM/2020 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

8A, 8B
71. 24/SP/PM/2019 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

6A
72. 7/SP/PM/2018 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

7A, 7B, 7C
73. 22/SP/PM/2021 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas, Mirosław Wyczółkowski

4A, 4B, 4C (M)

 

74. 27/SP/PM/2020 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

5A, 5B (M)

 

75. 28/SP/PM/2020 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

8A, 8B
76. 26/SP/PM/2019 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

6A

 

77. 21/SP/PM/2018 Informatyka Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

7A, 7B, 7C

 

78. 23/SP/PM/2021 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

4A, 4B, 4C (M)

 

79. 29/SP/PM/2020 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

5A, 5B (M)
80. 27/SP/PM/2019 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

6A
81. 24/SP/PM/2021 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 1A, 1B(M)

 

 

82. 30/SP/PM/2020 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 2A, 2B, 2C (M)

 

83. 28/SP/PM/2019 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 3A, 3B (M)

 

84. 25/SP/PM/2018 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 4A, 4B, 4C (M)

 

85. 31/SP/PM/2020 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 5A, 5B(M)

 

86. 32/SP/PM/2020 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 8A,8B

 

87. 39/SP/PM/2017 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak  6A

7A,7B.,7C

88. 25/SP/PM/2021 Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 8 klasie szkoły podstawowej. Bogusława  Breitkopf

 

 

8A, 8B

 

 

89. 26/SP/PM/2021 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej. Teresa Król 4A, 4B, 4C (M)

 

90. 27/SP /PM/2021 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej. Teresa Król 5A,5B

 

91. 28/SP /PM/2020 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 6szkoły podstawowej. Teresa Król 6A

 

92. 29/SP /PM/2021 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej. Teresa Król 7A, 7B, 7C

 

93. 30/SP /PM/2021 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej. Teresa Król 8A, 8B