Programy nauczania

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY W LUBINIE

Rok szkolny 2023/2024

ANEKS

 

Lp. Nr

w szkolnym

zestawie

Przedmiot NAZWA PROGRAMU AUTOR  

KLASY

 

1. 1/SP/PW/2023 E-Twinning Program własny przedmiotu eTwinning

 

Justyna Olejnik 5A

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY W LUBINIE

Rok szkolny 2023/2024

 

Lp. Nr

w szkolnym

zestawie

Przedmiot NAZWA PROGRAMU AUTOR  

KLASY

 

1. 1/SP/PM/2023 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda” – doświadczam- poznaję-wyjaśniam-tworzę.

Wydawnictwo Nowa Era   .

Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich 1A, 1B

2023-2026

2. 1/SP/PM/2022 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda” – doświadczam- poznaję-wyjaśniam-tworzę.

Wydawnictwo Nowa Era   .

Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich 2A

2022-2025

3. 5/SP/PM/2021 Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda” – doświadczam- poznaję-wyjaśniam-tworzę.

Wydawnictwo Nowa Era   .

Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich 3A

2021-2024

4. 1/SP/PA/2023 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

1C (M)

2023-2026

5. 1/SP/PA/2022 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

2B (M)

2022-2025

6. 3/SP/PA/2021 Edukacja wczesnoszkolna Autorski program klasy Montessori.

Nr 1/SP/PA/2017

 

Katarzyna Chwedoruk

Emilia Kordowska,

 

3B (M)

2021-2024

7. 2/SP/PM/2023 Język polski Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 4A,4B,4C (M)

2023-2028

 

8. 2/SP/PM/2022 Język polski Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 5A,5B (M)

2022-2027

 

9. 6/SP/PM/2021 Język polski Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 6A, 6B, 6C (M)

2021-2026

 

10. 5/SP/PM/2020 Język polski Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 7A, 7B

2020-2025

11. 5/SP/PM/2019 Język polski Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz 8A

2019-2024

 

12. 3/SP/PM/2023 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

1A, 1B, 1C (M)

2023-2026

13. 3/SP/PM/2022 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

2A, 2B (M)

2022-2025

14. 7/SP/PM/2021 Język angielski Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017 Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

3A, 3B (M)

2021-2024

15. 4/SP/PM/2023 Język angielski Program nauczania języka angielskiego – kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

4A, 4B, 4C (M)

2023-2028

 

16. 4/SP/PM/2022 Język angielski Program nauczania języka angielskiego – kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

5A, 5B (M)

2022-2027

 

17. 8/SP/PM/2021 Język angielski Program nauczania języka angielskiego – kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

6A, 6B, 6C (M)

2021-2026

 

18. 8/SP/PM/2020 Język angielski Program nauczania języka angielskiego – kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

 

Magdalena Kęłbowska

 

7A, 7B

2020-2025

 

19. 7/SP/PM/2019 Język angielski Program nauczania języka angielskiego –

kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

Magdalena Kęłbowska

 

8A

2019-2024

 

20. 5/SP/PM/2023 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

1A, 1B, 1C (M)

2023-2026

 

21. 5/SP/PM/2022 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

2A, 2B (M)

2022-2025

 

22. 9/SP/PM/2021 Język niemiecki Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

3A, 3B (M)

2021-2024

 

23. 6/SP/PM/2023 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl.4A, 4B, 4C(M)

2023-2028

24. 6/SP/PM/2022 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl.5A, 5B (M)

2022-2027

25. 10/SP/PM/2021 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 6A, 6B, 6C(M)

2021-2026

26. 7/SP/PM/2023 Język niemiecki

Grupa poczatkująca

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.2

 

Marta Wawrzyniak kl. 7B

2023-2025

27. 11/SP/PM/2020 Język niemiecki

kontynuacja

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant. II. 1 Bożena Niebrzydowska kl. 7A, 7B

2020-2025

28. 8/SP/PM/2023 Język niemiecki

Grupa poczatkująca

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.2

 

Marta Wawrzyniak kl. 8A

2023-2024

29. 10/SP/PM/2019 Język niemiecki

kontynuacja

Program nauczania języka obcego dla klas I – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka,

Katarzyna Wójcik

Kl. 8A

2019-2024

 

30. 9/SP/PM/2023 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 4A, 4B, 4C (M)

2023-2027

 

31. 7/SP/PM/2022 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 5A, 5B (M)

2022-2026

 

32. 12/SP/PM/2021 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 6A, 6B, 6C (M)

2021-2025

 

33. 13/SP/PM/2020 Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji). Teresa Wójcik 7A, 7B

2020-2024

34. 10/SP/PM/2023 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 4A, 4B, 4C (M)

2023-2027

 

35. 8/SP/PM/2022 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 5A, 5B (M)

2022-2026

 

36. 13/SP/PM/2021 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 6A, 6B, 6C (M)

2021-2025

 

37. 14/SP/PM/2020 Plastyka Plastyka. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7. Marzena Kwiecień 7A, 7B

2020-2024

38. 11/SP/PM/2023 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 4A, 4B,4C(M)

2023-2028

 

39. 9/SP/PM/2022 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 5A, 5B (M)

2022-2027

 

40. 14/SP/PM/2021 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 6A, 6B,6C (M)

2021-2026

8A,8B,8C

2021-2024

41. 15/SP/PM/2020 Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Barbara Walkowiak 7A,7B

2020-2025

42. 12/SP/PM/2023 Wiedza o społeczeństwie Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej Grzegorz Michnowski 8A

2023-2024

 

43. 13/SP/PM/2023 Przyroda „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Jolanta Golanko 4A, 4B,4C (M)

2023-2024

 

44.  

 

14/SP/PM/2023

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

5A,5B(M)

2023-2027

45.  

 

11/SP/PM/2022

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

6A,6B, 6C(M)

2022-2026

46.  

 

16/SP/PM/2021

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

7A,7B

2021-2025

47.  

 

18/SP/PM/2020

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej- Planeta Nowa Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

8A

2020-2024

48. 15/SP/PM/2023 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka 5A,5B (M)

2023-2027

49. 13/SP/PM/2022 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka 6A,6B, 6C(M)

2022-2026

50. 18/SP/PM/2021 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka 7A,7B

2021-2025

51. 22/SP/PM/2020 Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka 8A

2020-2024

52. 16/SP/PM/2023 Chemia Chemia Nowej Ery- program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

7A,7B

2023-2025

 

53. 14/SP/PM/2022 Chemia Chemia Nowej Ery- program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

8A

2022-2024

 

54. 17/SP/PM/2023 Fizyka  

Fizyka. Program nauczania w klasach 7-8.

 

  Małgorzata

Wysocka-Kunisz

7A,7B

2023-2025

 

55. 15/SP/PM/2022 Fizyka  

Fizyka. Program nauczania w klasach 7-8.

 

  Małgorzata

Wysocka-Kunisz

8A

2022-2024

 

56. 18/SP/PM/2023 Matematyka  

Matematyka. Program nauczania matematyki dla 4-8

Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska-Walkowiak, Monika Czajkowska 4A, 4B, 4C (M)

2023-2028

 

57. 16/SP/PM/2022 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

5A, 5B (M)

2022-2027

 

58. 21/SP/PM/2021 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

6A, 6B, 6C (M)

2021-2026

 

59. 25/SP/PM/2020 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

7A, 7B

2020-2025

 

60. 24/SP/PM/2019 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej. M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

8A

2019-2024

 

61. 19/SP/PM/2023 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas, Mirosław Wyczółkowski

4A, 4B, 4C(M)

2023-2028

 

62. 17/SP/PM/2022 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas, Mirosław Wyczółkowski

5A, 5B(M)

2022-2027

 

63. 22/SP/PM/2021 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas, Mirosław Wyczółkowski

6A,6B, 6C (M)

2021-2026

 

64. 27/SP/PM/2020 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

7A, 7B

2020-2025

 

65. 26/SP/PM/2019 Informatyka  Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Witold Kranas

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska- Kranas,

Mirosław Wyczółkowski

8A

2019-2024

66. 20/SP/PM/2023 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

4A, 4 B, 4C (M)

2023-2026

67. 18/SP/PM/2022 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

5A, 5 B (M)

2022-2025

68. 23/SP/PM/2021 Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki,

Marta Łabecka

6A, 6B, 6C (M)

2021-2024

 

69. 21/SP/PM/2023 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 1A, 1B, 1C(M)

2023-2031

 

70. 19/SP/PM/2022 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 2A, 2B(M)

2022-2030

 

 

71. 24/SP/PM/2021 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 3A, 3B(M)

2021-2029

 

 

72. 30/SP/PM/2020 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 4A, 4B, 4C (M)

2020-2028

 

73. 28/SP/PM/2019 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 5A, 5B (M)

2019-2027

 

74. 25/SP/PM/2018 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 6A, 6B, 6C (M)

2018-2026

 

75. 31/SP/PM/2020 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak 7A, 7B

2020-2024

 

76. 39/SP/PM/2017 Wychowanie fizyczne Rusz się człowieku – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszula Kierczak  8A

2017-2024

 

77. 22/SP/PM/2023 Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 8 klasie szkoły podstawowej. Bogusława Breitkopf

 

 

8A

2023-2024

 

 

78. 23/SP/PM/2023 Religia Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem.

Program nauczania religii dla klas I-IV szkoły podstawowej.

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak 1A, 1B, 1C (M)

2023-2026

 

79. 26/SP/PM/2022 Religia Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem.

Program nauczania religii dla klas I-IV szkoły podstawowej.

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak. 2A, 2B (M)

2022-2025

 

80. 1/SP/PM/2021 Religia Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem.

Program nauczania religii dla klas I-IV szkoły podstawowej.

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak.. 3A, 3B (M)

2021-2024

 

81. 24/SP/PM/2023 Religia  

Zaproszeni na ucztę z Jezusem.

Program nauczania religii dla klas I-IV szkoły podstawowej.

 

 

Ks. dr K. Mielnicki,

E. Kondrak

kl.4A, 4B, 4C (M)

2023-2024

82. 25/SP/PM/2023 Religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość.

Program nauczania religii realizowany w klasach V-VIII szkoły podstawowej

 

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak.

kl.5A, 5B (M)

2023-2027

83. 24/SP/PM/2022 Religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość.

Program nauczania religii realizowany w klasach V-VIII szkoły podstawowej

 

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,

kl.6A, 6B, 6C(M)

2022-2026

 

84.

3/SP/PM/2021 Religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość.

Program nauczania religii realizowany w klasach V-VIII szkoły podstawowej

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Kl. 7A, 7B

2021-2025

 

 

85.

26/SP/PM/2023 Religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość.

Program nauczania religii realizowany w klasach V-VIII szkoły podstawowej

 

Autor: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak 8A

2023-2024

 

86.

26/SP/PA/2023 Etyka Autorski program nauczania etyki w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

1A,1B, 1C(M)

2023-2031

 

87.

30/SP/PA/2022 Etyka Autorski program nauczania etyki w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

2A,2B(M)

2022-2030

 

88.

1/SP/PA/2021 Etyka Autorski program nauczania etyki w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

3A,3B(M)

2021-2029

 

89.

1/SP/PA/2019 Etyka Autorski program nauczania etyki w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

5A,5B(M)

2019-2027

 

 

90.

2/SP/PA/2018 Etyka Autorski program nauczania etyki w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

kl.6A, 6B, 6C(M)

2018-2025

 

 

90.

1/SP/PA/2020 Etyka Autorski program nauczania etyki w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

4A, 4B, 4C(M)

2020-2028

 

92.

2/SP/PA/2020 Etyka Autorski program nauczania etyki w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

7A, 7B(M)

2020-2024

 

93.

4/SP/PA//2017 Etyka Autorski program nauczania etyki w szkole podstawowej. Magdalena Łagun

Magdalena Pałasz

8 A

2017-2024

94. 27/SP/PM/2023 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej. Teresa Król 4A, 4B 4C(M)

2023-2024

 

 

95. 28/SP /PM/2023 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej. Teresa Król 5A,5B, (M)

2023-2024

 

96. 29/SP /PM/2023 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 6szkoły podstawowej. Teresa Król 6A, 6B, 6C (M)

2023-2024

97. 30/SP/PM/2023 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 6szkoły podstawowej. Teresa Król 7A, 7B

2023-2024

98. 31/SP /PM/2023 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 6szkoły podstawowej. Teresa Król 8A

2023-2024