egzamin

Informacje i wytyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące przeprowadzenia testu diagnostycznego /próbnego testu ósmoklasisty/   Organizacja egzaminu ósmoklasisty Do szkoły w dniach 03-19.03.2021 przychodzą tylko zdrowi uczniowie. Uczniowie klasy 8a przychodzą do szkoły na godzinę 8.30. Uczniowie klasy 8b przychodzą […]
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów SEKCJA NR 1 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w […]