Sukcesy absolwentów

Weronika Czubak: uczennica School of the Arts (SOTA) , Rochester, New York, USA (rok szkolny 2015/2016), stypendium organizacji miedzynarodwej CIEE.

Michał Drążek – – wroku szkolnym 2018/2019  III miejsce w drużynie w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” – Austria. Konkurs  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Natalia Grzelińska –  roku szkolnym 2021/22  wzięła udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Wraz ze swoim zespołem została jego  finalistką i   otrzymała  międzynarodowy certyfikaty zarzadzania projektami wydanymi przez Project Managment Institute ATP za  projekt  Plaster Szczęścia. Certyfikat, poświadcza  zrealizowanie prawdziwego projektu społecznego z  wykorzystaniem w nim profesjonalnych narzędzi biznesowych. To jedyny w swoim rodzaju Real-Life Certificate™, który potwierdza zastosowanie umiejętności w rzeczywistej sytuacji, a nie tylko teoretyczną wiedzę z danego zakresu.

Jakub Haliniak:  Nagroda Prezydenta Miasta Lubina za rok szkolny 2012/2013.

Zbigniew Jarkowski – absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Jakuba Jasieńskiego, matura międzynarodowa (IB International Baccalaureate).

Zofia Jaskuła:  Stypendium z programów  Unii Europejskiej:  “Erasmus”, Grecja 2012/2013,  “Erasmus+” University of Maribor, Słowenia, 2014/2015

Jakub Jurenc:  Nagroda Dyrektora I LO w Lubinie “Młodzi i zasłużeni”, 2012/2013

Damian Kłusek : Tytuł najlepszego sportowca w latach 2012- 2015, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie.

Karol Kobiałka: uczeń Akademickiego Liceum Politechniki Wrocławskiej (od 1.9.2014 do 23.06.2017),  stypedium ministra edukacji narodowej na rok szkolny 2015/2016. Wyróżniono 320 uczniów z całej Polski, 9 z Dolnego Śląska. Sstypendium  naukowe Urzędu Miasta we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016. III miejsce w ogólnopolskim konkursie “Ścieżki Fizyki” i indywidualne wyróżnienie od prof.dr hab. Grynberga za profesjonalne wystąpienie i wyjaśnienie zjawiska fizycznego. (11.04.2015)

Hubert Kosiorowski : Halowe Mistrzostwa Polski, kategoria “Junior Młoszy” łucznictwo bloczkowe  I miejsce (2013 rok).

Sandra Kublik: Tytuł finalisty Olimpiady Filozoficznej, XIV. Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (2012 rok).

Piotr Mucha: student Danja Academy Viborg IT Network Department  (od 08.2017).

Mikołaj Sędzik – Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Członek Międzynarodwej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny IFMSA, współautor pracy naukowej „ Electroporation in Clinical Applications-The Potential of Gene Electrotransfer and Electrochemotherapy”, w lipcu 2022 udział w pracach zespołu badawczego Departament of Immunology, Facultad de Medicina, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Monterrey, Meksyk.

Michał Staszewski:  Stypendium naukowe rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za wysokie wyniki w nauce od 2012 do czerwiec 2015

Łukasz Szenkiel:  Fremdsprachenassistent w ramach wspólpracy dolnośląskich szkół wyższych z Kultusministerium Sachsen [MInisterstwo Kultury Oświaty Saksoni]  (15.09.2014 – 31.05.2015 i 09.11.2015 – 31.05.2016) oraz od 5.10- 5.11.2015 nauczyciel języka niemieckiego na żaglowcu “Fryderyk Chopin”

Aleksandra Warchala:  uczennica Akademickiego Liceum Politechniki Wrocławskiej (od 1.9.2015)

Aleksandra Wiesiołek – 2021/2022 roczny samodzielnie zorganizowany poprzez organizację ASF pobyt na wymianie we Włoszech.

Weronika Wiesiołek : stypedium z programu “Zdolny Ślązak” na rok szkolny 2015/2016 przyznane przez Dolnośląską Kapitułę Wspierania Uzdolnień. Weronika jest od 01.09.2015 uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. Czerwiec 2016 – Nagroda Prezydenta Miasta Lubina. Uczennica  Akademickiego Liceum Politechniki Wrocławskiej (od 01.09.2016).

Michał Woźniak – Finał Olimpiady Filozowficznej , I Liceum Ogólnokształące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie (2006/2007)

Sergiusz Żełobowski – uczeń XIV. Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (od 1.9.2014 do 23.06.2017). Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2022), w I semestrze 2022 jako jedyny student  z Polski  uczestniczył w wymianie na Uniwersytecie w Lucernie, w Szwajcarii w ramach programu stypendialnego SEMP (Swiss European Mobility Programme).

 

Sylwetka „Absolwent przyszłości”

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

 

  • Posiada wiedzę ogólną z różnych dziedzin nauki, którą umie wykorzystać w praktyce.
  • Komunikuje się w językach obcych z obywatelami świata.
  • Potrafi odnaleźć się w nowych warunkach, wymaganiach  pracuje indywidualnie i w  grupie.
  • Umiejętnie korzysta z nowych technologii i źródeł informacji.
  • Zna swoje mocne i słabe strony. Wierzy w siebie.
  • Umie zarządzać swoim czasem pracy, określa swoje cele i je realizuje.
  • Okazuje innym empatię, szacunek, reaguje na zło.
  • Jest świadomy zdrowego stylu życia.
  • Jest kreatywny, pomysłowy.