Innowacje pedagogiczne

         W roku szkolnym 2023/2024 realizowane będą następujące innowacje pedagogiczne:

 1. “Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje” . Innowacja pedagogiczna realizowana będzie w roku szkolnym 2023/2024 w klasie 1a, 1b  przez, panią Amelię Skawińską i panią Martę Mech.
 2. “Eksperymenty po niemiecku i z niemieckim”. Innowacja pedagogiczna realizowana będzie w roku szkolnym 2023/2024 w klasie 3b przez, panią Anetę Mróz.
 3. “Znam angielski śpiewająco”- wykorzystanie piosenek w nauczaniu gramatyki języka angielskiego” – innowacja realizowana będzie w klasie 8a. Realizowana będzie przez panią Joannę Chrząstowską- Ekiert..
 4. “Edukacja Montessori” – kontynuacja; innowacja skierowana do uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej, realizowana przez panią Katarzynę Chwedoruk i panią Ewę Pater.
 5. “Ortopestka” – innowacja skierowana do uczniów klas 1-3 Montessori szkoły podstawowej, realizowana przez panią Katarzynę Chwedoruk i panią Martę Mech.
 6. “Religia na etyce i etyka na religii” – innowacja skierowana do uczniów klasy 4b szkoły podstawowej, realizowana przez panią Iwonę Czudowską i panią Anetę Szlamę.
 7. “Sing and Ryme in English” – czyli wykorzystanie piosenek i wierszy w nauczaniu języka angielskiego w kl. 1-3 szkoły podstawowej, innowacja realizowana przez panią Weronikę Słodyńską.
 8. “Uczeń – czyli genialny nauczyciel” – innowacja realizowana będzie w kl. 4-8 przez panią Justynę Zaryczańską.

W roku szkolnym 2022/2023 realizowane będą następujące innowacje pedagogiczne:

 1. “Znam angielski śpiewająco- wykorzystanie piosenek w nauczaniu gramatyki języka angielskiego” – autorka  J. Chrząstowska – Ekiert – innowacja realizowana w kl. 7a.
 2. “Eko Emocja” – autorki p. K. Chwedoruk, p. Mech – innowacja realizowana w kl. 3a, 1-3 Montessori.
 3. Innowacja- “Sprawdzam Cię – uczenie się o kulturze krajów anglojęzycznych poprzez układanie zadań”  – autorka p. U. Durka – innowacja realizowana w kl. 8a, 8c.
 4. “Little bookworms – mali czytelnicy” – autorka p. J. Olejnik – innowacja realizowana w kl. 2a, 2b, 3c.
 5. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego metodą Montessori w klasach 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej” – koordynatorzy mgr K. Chwedoruk, mgr E. Pater.
 6. “Eksperymenty po niemiecku i z niemieckim” – autorka p. Aneta Mróz – innowacja realizowana w kl. 3c.
 7. “Uczeń – czyli genialny nauczyciel” – autorka mgr J. Zaryczańska, innowacja skierowana do uczniów klas 4-8.
 8. “Ortopestka”  – autorka p. K. Chwedoruk – innowacja realizowana w kl. 2c, 3b.

W roku szkolnym 2021/2022 realizowane będą następujące innowacje pedagogiczne:

 1. “Znam angielski śpiewająco- wykorzystanie piosenek w nauczaniu gramatyki języka angielskiego” – autorka  J. Chrząstowska – Ekiert – innowacja realizowana w kl. 6a.
 2. “Eko Emocja” – autorki p. K. Chwedoruk, p. Mech – innowacja realizowana w kl. 2a, 1-3 Montessori.
 3. Innowacja- “Sprawdzam Cię – uczenie się o kulturze krajów anglojęzycznych poprzez układanie zadań”  – autorka p. U. Durka – innowacja realizowana w kl. 7a, 7c.
 4. “Little bookworms – mali czytelnicy” – autorki p. K. Chwedoruk, p. J. Olejnik – innowacja realizowana w kl. 2c, 3a, 3b.
 5. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego metodą Montessori w klasach 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej” – koordynatorzy mgr K. Chwedoruk, mgr E. Pater.
 6. “Eksperymenty po niemiecku i z niemieckim” – autorka p. Aneta Mróz – innowacja realizowana w kl. 3.
 7. “Uczeń – czyli genialny nauczyciel” – autorka mgr J. Zaryczańska, innowacja skierowana do uczniów klas 7a, 7b, 7c.

W roku szkolnym 2020/2021 realizowane będą następujące innowacje pedagogiczne:

 1. “Eksperymenty po niemiecku i z niemieckim”  – autorka mgr A. Mróz, innowacja skierowana do uczniów klasy 3b.
 2. “Uczeń – czyli genialny nauczyciel” – autorka mgr J. Zaryczańska, innowacja skierowana do uczniów klas 8a i 8b.
 3. “Wykorzystanie piosenek w nauczaniu gramatyki języka angielskiego” – autorzy mgr J. Chrząstowska- Ekiert, mgr J. Olejnik- innowacja skierowana do uczniów klas 8a i 8b, kontynuacja.
 4. “Sprawdzam Cię!- uczenie się o kulturze krajów anglojęzycznych poprzez układanie zadań” – autorka mgr U. Durka, innowacja skierowana do uczniów kl. 6a i 6c.
 5. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego metodą Montessori w klasach 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej” – koordynatorzy mgr K. Chwedoruk, mgr E. Pater.

W roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą następujące innowacje pedagogiczne:

 1. “Czytam z klasą lekturki spod chmurki” – “Ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3 autorstwa p. Honoraty Szaneckiej” – innowację prowadzić będą mgr Agnieszka Witczak, mgr Marta Mech – projekt skierowany do uczniów klasy 3.
 2. “Wykorzystanie piosenek w nauczaniu gramatyki języka angielskiego” – autorzy mgr J. Chrząstowska- Ekiert, mgr Justyna Olejnik- innowacja skierowana do uczniów klas 7.
 3. “Eksperymenty po niemiecku i z niemieckim” kontynuacja innowacji skierowanej do uczniów klasy 6a, autorzy mgr B. Petrykowska, mgr M. Kunz-Rapczuk.
 4. “Eksperymenty po niemiecku i z niemieckim”  – autorka mgr A. Mróz, innowacja skierowana do uczniów klasy 3a.
 5. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego metodą Montessori w klasach 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej” – koordynatorzy mgr K. Chwedoruk, mgr E. Pater.

ROK SZKOLNY 2018/2019:

W pierwszym trymestrze uczniowie klasy 5a przeprowadzając serię eksperymentów z modułu „Wasser/woda” poznawali zasady uczenia się języka niemieckiego metodą dwujęzyczności (CLILiG).
Zajęcia prowadzone są w oparciu o karty pracy Instytutu Goethego w Bratysławie. W trakcie zajęć uczniowie pracują jak naukowcy, stawiają hipotezy, czytają polecenia, przeprowadzają eksperymenty, zapisują swoje obserwacje, wyciągają wnioski oraz prowadzą stosowną dokumentację /dzienniczek młodego naukowca, karty pracy/. Na zajęciach doskonalą także myślenie przyczynowo – skutkowe, poznają oraz utrwalają fachowe słownictwo w języku niemieckim. Doskonałą formą utrwalania słownictwa są gry i zabawy językowe oraz samodzielnie przygotowywane przez uczniów plakaty /Lernposter/

W drugim trymestrze uczniowie eksperymentują z siłą magnetyczną. Poznali już rodzaje magnesów, ich budowę oraz sposób działania. Obecnie odkrywają właściwości różnych przedmiotów.
Eksperymentując i  bawiąc się doskonalą swoje kompetencje językowe.

Ptaki, kwiaty czyli wiosna,

w marcu uczniowie klasy 5a na zajęciach „Eksperymenty z niemieckim i po niemiecku” wykonali karmniki z plastikowych butelek po wodzie mineralnej oraz przygotowali opisy wykonanych przez siebie czynności w języku niemieckim.
Karmniki wraz z opisem w języku niemieckim oraz polskim zostały zawieszone na jednym z drzew przy wejściu do szkoły.
W kwietniu uczniowie poznają niemieckie nazwy wybranych kwiatów wraz z ich budową.
Następnie zgodnie z instrukcją sporządzoną w języku będą we własnoręcznie wykonanych doniczkach sadzić kwiaty.

Konferencja w Bratysławie

pani Beata Petrykowska uczestniczyła w dniach 25-26.03.2019 w konferencji regionalnej zorganizowane przez Instytutu Goethego w Bratysławie oraz Inicjatywę PASCH w Europie Środkowej.
W trakcie spotkania, poświęconego nauczaniu dwujęzycznemu (język niemiecki + przedmiot), eksperci, nauczyciele, reprezentanci uniwersytetów oraz ministerstw, dyskutowali o szansach i wyzwaniach, wymieniali się doświadczeniami oraz zapoznawali się z dostępnymi materiałami edukacyjnymi.

Eksperymenty 01.03.2019 r.

Eksperymenty 18.02.2019 r.

Eksperymenty – 24.01.2019 r.
Magda Kunz-Rapczuk
Beata Petrykowska

 

Eksperymenty klasy 3

Wykonujemy eksperymenty z modułu “Materiały”

Aneta Mróz

 

23 listopada 2018 r.

Eksperymenty klasy 5a

Przeprowadzamy eksperymenty z modułu woda

Prowadzimy dokumentację młodego naukowca

Uczymy się fachowego słownictwa

Aby przeczytać więcej na temat innowacji kliknij tutaj.

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

„Eksperymentowanie po niemiecku i z niemieckim”

 „Powiedz mi , a zapomnę,

Pokaż, a zapamiętam,

Pozwól mi działać, a zrozumiem.”

Konfucjusz