Stypendyści

ROK SZKOLNY 2021/2022

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się 21 czerwca 2022 r. o godz. 10.00. Członkami Komisji Stypendialnej są: Pani Marta Pilecka-Lalewicz,  Pani Joanna  Chrząstowska- Ekiert, Pani Beata Petrykowska, Pan Paweł  Gałczyk.

W roku szkolnym 2021/2022 do Komisji Stypendialnej wpłynęło 15 wniosków. Odrzucono z przyczyn formalnych (brak spełnienia wszystkich kryteriów) 3 wnioski. Rozdysponowano kwotą  2800,00 zł.  (dwa tysiące osiemset złotych).

L.P. Imię i nazwisko ucznia Nr rejestracyjny wniosku klasa Przyznane stypendium
1. Oliwia Pisarska
02/06/2022 Klasa VII B Stypendium sportowe
2. Krzysztof Kurzydło
03/06/2022 Klasa  VII A Stypendium  naukowe
3. Piotr Michał Krzyżanowski
04/06/2022 Klasa VII B Stypendium naukowe
4. Zuzanna Elżbieta Mirosławska
05/06/2022 Klasa VIIIA Stypendium naukowe
5. Dominik Dziadkiewicz
06/06/2022 Klasa IV  B Stypendium sportowe
6. Weronika Rejda 07/06/2022 Klasa VA Stypendium naukowe
7. Karol Jakub Janowiak 08/06/2022 Klasa VA Stypendium naukowe
8. Bruno Jerzy Stąporek 09/06/2022 Klasa V A Stypendium naukowe
9. Mikołaj Karol Wojdyła 10/06/2022 Klasa VA Stypendium naukowe
10. Cyprian Garboś 12/06/2022 Klasa IV C Stypendium naukowe
11. Helena Żarska 13/06/2022 Klasa IV B Stypendium naukowe
12. Maja Witczak 14/06/2022 Klasa VA Stypendium sportowe

ROK SZKOLNY 2020/2021

 Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się 21 czerwca 2021 r. o godz. 10.00. Członkami Komisji Stypendialnej są: Pani Marta Pilecka-Lalewicz,  Pani Joanna  Chrząstowska- Ekiert, Pani Beata Petrykowska, Pan Paweł  Gałczyk.

W roku szkolnym 2020/2021 do Komisji Stypendialnej wpłynęło 16 wniosków. Odrzucono z przyczyn formalnych (brak spełnienia wszystkich kryteriów) 9 wniosków. Rozdysponowano kwotą  1800,00 zł.  (tysiąc osiemset złotych).

l.p. Imię i nazwisko ucznia Nr rejestracyjny wniosku klasa rodzaj
Monika Żołud 1/06/SSP/2021   VIII B stypendium naukowe
Julia Krystyna Banasiak 2/06/SSP/2021  VIII B stypendium naukowe
3.         

 

Patryk Boczniewicz 3/06/SSP/2021 III B stypendium artystyczne
4.         

 

Jakub Tomasz Gromek 5/06/SSP/2021 VIII B stypendium naukowe
5.         

 

Paweł Bilicki 6/06/SSP/2021 V III A stypendium naukowe
6.          Mikołaj Janusz   Cieszkowski 7/06/SSP/2021 VIII B stypendium naukowe
7.          Tomasz Łukasz Parcej 8/06/SSP/2021 IV A stypendium naukowe

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się 24 czerwca o godz. 10.00. Członkami Komisji Stypendialnej są: Pani Marta Pilecka-Lalewicz,  Pani Joanna  Chrząstowska- Ekiert, Pani Beata Petrykowska, Pan Paweł  Gałczyk.

W roku szkolnym 2019/2020 do Komisji Stypendialnej wpłynęło 12 wniosków. Odrzucono z przyczyn formalnych (brak spełnienia wszystkich kryteriów) 5 wniosków. Rozdysponowano kwotą 2400 zł.

L.P. Imię i nazwisko ucznia Nr rejestracyjny wniosku klasa Przyznane stypendium
1. Monika Żołud
1/06/SSP/2020 Klasa VII B Stypendium naukowe
2. Julia Krystyna Banasiak
2/06/SSP/2020 Klasa  VII B Stypendium naukowe
3. Klara Dąbrowska
3/06/SSP/2020 Klasa VIII B Stypendium naukowe
4. Antonina Kubacka
5/06/SSP/2020 Klasa VIII B Stypendium naukowe
5. Natan Lewandowski
6/06/SSP/2020 Klasa V  Montessori Stypendium sportowe
6. Wiktoria Elżbieta Janiel 7/06/SSP/2020 Klasa VIII B Stypendium naukowe
7. Aleksander Garboś
11/06/SSP/2020 Klasa V Montessori Stypendium sportowe

ROK SZKOLNY 2018/2019

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się 18 czerwca o godz. 8.30. Członkami Komisji Stypendialnej są: Pani Marta Pilecka-Lalewicz,  Pani Joanna  Chrząstowska- Ekiert, Pani  Beata Petrykowska, Pan Paweł  Gałczyk.

W roku szkolnym 2018/2019 do Komisji Stypendialnej wpłynęły 33 wnioski. Odrzucono z przyczyn formalnych (brak spełnienia wszystkich kryteriów) 18 wniosków. Rozdysponowano kwotą 6000,00 zł. (sześć tysięcy złotych). Taką kwotę ustaliła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2018 r. (uchwała nr 9/06/2018)

L.P. Imię i nazwisko ucznia Nr rejestracyjny wniosku klasa Przyznane stypendium
1. Fabian Jakub Sowiecki 03/06/2019 Klasa VI B Stypendium sportowe
2. Aleksandra Juraszczyk 04/06/2019 Klasa  V A Stypendium  naukowe
3. Patryk Jan Boczniewicz 07/06/2019 Klasa I B Stypendium artystyczne
4. Miłosz Wojciech Kaczmarek 11/06/2019 Klasa III B SGJ Stypendium naukowe
5. Oliwia Pisarska 14/06/2019 Klasa IV  B Stypendium sportowe
6. Aleksandra Alicja Wiesiołek 15/06/2019 Klasa VIII B Stypendium naukowe
7. Emilia Widajewicz 16/06/2019 Klasa VIII B Stypendium naukowe
8. Paulina Aleksandra Kosydor 17/06/2019 Klasa VIII B Stypendium naukowe
9. Jakub Gromek 20/06/2019 Klasa VI B Stypendium naukowe
10. Wiktoria Rosicka 22/06/2019 Klasa III B Stypendium naukowe
11. Wiktoria Elżbieta Janiel 23/06/2019 Klasa VII B Stypendium naukowe
12. Antonina Regina Kubacka 25/06/2019 Klasa VII B Stypendium naukowe
13. Natalia Ewa Gromek 29/06/2019 Klasa 8 A Stypendium naukowe
14. Stanisław Kubacki 31/06/2019 IV Montessori Stypendium naukowe
15. Alicja Karolina Starzec 33/06/2019 Klasa VI A Stypendium naukowe

ROK SZKOLNY 2017/2018

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się 20 czerwca o godz. 8.30. Członkami Komisji Stypendialnej są: J. Chrząstowska- Ekiert, B. Petrykowska, P. Gałczyk, M. Pilecka-Lalewicz.

W roku szkolnym 2017/2018 do Komisji Stypendialnej wpłynęło 26 wniosków. Odrzucono z przyczyn formalnych (brak spełnienia wszystkich kryteriów) 5 wniosków. Rozdysponowano kwotą 4200,00 zł. (cztery tysiące dwieście złotych). Taką kwotę ustaliła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 27 września 2017 r. (uchwała nr 5/09/2017)

L.P. Imię i nazwisko ucznia Nr rejestracyjny wniosku klasa rodzaj
1. Jakub Tomasz Gromek 01/06/2018 Klasa  V stypendium naukowe
2. Natalia Ewa Gromek 02/06/2018 Klasa  VII Stypendium naukowe
3.

 

Karolina Kinga Kwapich 04/06/2018 Klasa  VI Stypendium  sportowe
4. Anna Patrycja Radek 05/06/2018

 

Klasa  VI Stypendium sportowe
5.

 

Anna Katarzyna Pelak 06/06/2018 Klasa V Stypendium naukowe
6.

 

Alicja Karolina Starzec 07/06/2018 Klasa V Stypendium naukowe
7.

 

Dominika Paul

 

08/06/2018 Klasa V Stypendium sportowe
8. Amelia Anna Ekiert

 

10/06/2018 Klasa V Stypendium naukowe
9. Fabian Jakub Sowiecki 11/06/2018 Klasa V Stypendium sportowe
10. Julia Krystyna Banasiak

 

12/06/2018 Klasa V Stypendium naukowe
11.

 

Natalia Marianna Szylko 13/06/2018 Klasa III Stypendium naukowe
12.

 

Miłosz Wojciech Kaczmarek 14/06/2018 Klasa II Stypendium naukowe
13.

 

Wojciech Obszański 15/06/2018 Klasa VI Stypendium naukowe
14.

 

Mikołaj Oskar Uszko 16/06/2018 Klasa VI Stypendium naukowe
15.

 

Wiktor Michał Uszko 17/06/2018 Klasa II Stypendium naukowe
16.

 

Katarzyna Zuzanna Karkola 21/06/2018 Klasa III Stypendium sportowe
17.

 

Wiktoria Elżbieta Janiel 22/06/2018 Klasa 6 Stypendium naukowe
18.

 

Antonina Regina Kubacka 23/06/2018 Klasa VI Stypendium naukowe
19.

 

Amelia Kalina Spieć 24/06/2018 Klasa VI Stypendium naukowe
20.

 

Maja Dziatkowiak 25/06/2018 Klasa II Stypendium naukowe
21.

 

Michał Mateusz Fudali 26/06/2018 Klasa III Stypendium naukowe