eTwinning

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna.
eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Szkoła otrzymała tytuł: eTwinning- School 2020-2021.

2013 ·        Mis Fruit Soap – partnerzy: Turcja, Włochy, Rumunia, Ukraina, Czechy, Polska
2016 ·        Hey! I just met you- partnerzy: Turcja (3), Polska.
2017-2018 ·        Life values through art- partnerzy: Cypr (2), Słowenia (1), Polska(2),
2018-2019 ·        Can it fly – a project about kites and dragons”- partnerzy: Dania(13), Turcja(8), Norwegia(6), Rumunia(5), Polska(3), Włochy(3), Litwa(3), Francja(3), Czechy(2), Bułgaria(2), Łotwa(2), Wielka Brytania(2), Chorwacja(1), Finlandia(1), Słowacja(1), Albania(1), Hiszpania(1), Serbia(1), Szwecja(1), Słowenia(1)
2019-2020  Stay at Home Learn at Home- partnerzy: Turcja (10), Portugalia (6), Polska(3), Rumunia(3), Włochy(2), Armenia(2), Serbia(2), Łotwa(1), Północna Macedonia(1), Bośnia i Hercegowina(1), Niemcy(1), Gruzja(1), Ukraina(1), Czechy(1), Tunezja(1), Hiszpania(1), Albania(1)
Ökologische Weihnachtsgeschenke – partnerzy Francja, Niemcy, Polska (3),
2020 Thoughts for Australia – partnerzy: Hiszpania, Chorwacja i Włochy.
2023-2024 Klasa patronacka eTwinning” – jako odrębny przedmiot na świadectwie. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem najnowszych narzędzi TIK, podczas których wymieniane są doświadczenia ze szkołami z Grecji i Turcji oraz doskonalone umiejętności komunikacji w języku angielskim.
                     Krajowe projekty eTwinning
2018 ·        Tydzień dla Niepodległej
2019-2020 ·        Wykopaliska słów, czyli na tropie zapomnianych wyrazów
2020-2021 ·         Emocje jak malowane
2020-2022 ·        Uczeń, czyli genialny nauczyciel