Projekt moda

Jeszcze przed feriami klasy drugie realizowały projekt związany z ubraniami. Na lekcjach języka angielskiego dzieci poznały nazwy ubrań i wzorów oraz nauczyły się opisywać w co są ubrani oni i inni. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności przygotowali własny pokaz mody.

Dodaj swoją myśl