Finał I Olimpiady Kopernika.

Z radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zostali finalistami I Olimpiady Kopernika z następujących bloków tematycznych

Język polski
Miłosz Kaczmarek –5 miejsce

Język angielski
Natalia Gromek – 4 miejsce

Język niemiecki
Wiktor Uszko – 3 miejsce

Wiedza ekologiczna
Miłosz Kaczmarek –4 miejsce (ex equo z 4 innymi osobami)

Dyplomy i nagrody rzeczowe zostały wręczone na gali 8 marca 2019 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lubinie.

W pierwszym (szkolnym) etapie wzięło udział blisko 1000 uczniów z klas ósmych i III gimnazjum z 13 szkół powiatu lubińskiego i powiatów ościennych. Do drugiego etapu zakwalifikowały się łącznie 343 osoby. 25 lutego odbył się etap ustny Olimpiady z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego.

Olimpiada Kopernika została oficjalnie wpisana przez Kuratorium Dolnośląskie na listę zawodów wiedzy, dlatego zwycięzcy uzyskali również dodatkowy punkt rekrutacyjny do liceum. Ponadto Olimpiadę Patronatem Honorowym objął starosta powiatu lubińskiego.

Gratulujemy sukcesu
Dyrekcja i Samorząd Uczniowski

Dodaj swoją myśl