1,5% podatku

Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o wspomożenie działalności Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Przedszkola Montessori poprzez odpis podatkowy. W 2024 roku podatnicy mają możliwość przekazania nie 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Każda złotówka z odpisu podatkowego wydawana jest na cele statutowe: na wymianę wyposażenia, na zakup niezbędnego do funkcjonowania sprzętu, nowych pomocy dydaktycznych itp. Z odpisu podatkowego za lata ubiegłe w szkole wyremontowaliśmy trzy łazienki, założyliśmy w klasach i w kuchni szkolnej klimatyzację, dofinansowaliśmy projekty edukacyjne np. udział uczniów w Odysei (wyjazd do USA) czy projekt “Matematyka czas na TIK-a, zakupiliśmy sprzęt gastronomiczny, hydranty.

NUMER NASZEGO KRS: 0000150212

Kłaniamy się nisko, prosimy i dziękujemy!

Dodaj swoją myśl