11 listopada – Święto Niepodległości

Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego, ostatniego rozbioru naszych ziem. Dopiero I wojna światowa dała naszym rodakom szansę na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada nie był przypadkowy. 11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa.

Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. W tym roku miną 102 lata od tego wydarzenia.

Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937r. Następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r. Przywrócono je dopiero podczas transformacji systemowej w 1989 r., jednocześnie ustanawiając dniem wolnym od pracy.

Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Do odzyskania niepodległości przyczyniła się działalność  naszych trzech wybitnych rodaków: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego.

Dodaj swoją myśl