Festiwal Piosenki Patriotycznej 2019 r. już za nami..

Chcieliśmy przypomnieć pieśni, piosenki i wiersze , które śpiewano, recytowano niegdyś w polskich domach. Pieśni,  które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. Przez pieśni i wiersze zachęciliśmy do wskrzeszenia i kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie rodzinnym i towarzyskim, aby rozwijać poczucie więzi rodzinnej i narodowej, a także poprzez twórczość patriotyczną  przybliżyliśmy naszą historię.

I udało się nam…

Organizatorzy 🙂

Dodaj swoją myśl