bezpieczeństwo

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. „Świadomy Junior”, ogłosił konkurs plastyczny pod tytułem „Bezpieczny w sieci”. Całe przedsięwzięcie adresowane było do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Dzieci i młodzież […]