Plan lekcji

Klasa: 1a

Wychowawca: Amelia Skawińska

Sala nr 5

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Religia [IC] [5] E. Wczesnoszkolna [AS] [5] E. Wczesnoszkolna [AS] [5] E. Wczesnoszkolna [AS] [5] Religia [IC] [5]
2 E. Wczesnoszkolna [AS] [5] E. Wczesnoszkolna [AS] [5] E. Wczesnoszkolna [AS] [5] E. Wczesnoszkolna [AS] [5] J. Angielski [JO] [5]
3 J. Niemiecki [AM] [5] E. Wczesnoszkolna [AS] [5] E. Wczesnoszkolna [AS] [5] E. Informatyczna [BH] [8] E. Wczesnoszkolna [AS] [5]
4 E. Wczesnoszkolna [AS] [5] WF 1-3 [PG] [S. Gim] J. Niemiecki [AM] [5] WF 1-3 [PG] [S. Gim] E. Wczesnoszkolna [AS] [5]
5 E. Wczesnoszkolna [AS] [5] J. Angielski [JO] [5] J. Angielski [JO] [5] J. Angielski [JO] [5] E. Wczesnoszkolna [AS] [5]
6 Obiad [AS] Obiad [AS] Obiad [AS] Obiad [AS] WF 1-3 [PG] [S. Gim]
7 J. Angielski [JO] [5] Świetlica – język migowy [AS] [5] Świetlica – zajęcia artystyczne [DN] [5] J. Niemiecki [AM] [5] Obiad [AS]
8 Świetlica – tańce Świetlica – język włoski [GD] [5] Świetlica – zajęcia artystyczne [KO] [5] Świetlica – Szachy [JP] [5] Świetlica – zajęcia artystyczne [KO] [5]
9 Świetlica – spacer [KO] Świetlica – spacer [AS] Świetlica – robotyka [BH] [5] Świetlica – Spacer [KO] Świetlica – spacer [KO]

 

Klasa 1b

Wychowawca: Ewelina Hachuła

Sala nr 3

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 E. Wczesnoszkolna [EH] [3] J. Angielski [OŻ] [3] E. Wczesnoszkolna [EH] [3] J. Angielski [OŻ] [3] J. Niemiecki [AM] [3]
2 E. Wczesnoszkolna [EH] [3] E. Wczesnoszkolna [EH] [3] Język Niemiecki [AM] [3] E. Wczesnoszkolna [EH] [3] Język Angielski [OŻ] [3]
3 E. Wczesnoszkolna [EH] [3] E. Wczesnoszkolna [EH] [3] Edukacja Wczesnoszkolna [EH] [3] Etyka [E] [DN]/ religia E. Wczesnoszkolna [EH] [3]
4 Etyka [DN] [E]

Religia [IC] [3]

E. Wczesnoszkolna [EH] [3] Edukacja Wczesnoszkolna [EH] [3] Edukacja Wczesnoszkolna [EH] [3] E. Wczesnoszkolna [EH] [3]
5 J. Angielski [OŻ] [3] WF 1-3 [PG] [Sala Gim] Język Angielski [OŻ] [3] WF 1-3 [EH] [3] E. Wczesnoszkolna [EH] [3]
6 Obiad[EH] [3] Obiad[EH] [3] Obiad[EH] [3] Obiad[EH] [3] Obiad[EH] [3]
7 J. Niemiecki [AM] [3] Świetlica – robotyka [BH] [8] Świetlica – zajęcia z wychowawcą [EH] [3] Edukacja informatyczna [BH] [8] WF 1-3 [PG] [basen]
8 Świetlica – zajęcia artystyczne [KO] [3] Świetlica – język migowy [AS] [3] Świetlica – język włoski [GD] [3] Świetlica – tańce [3] Świetlica – zajęcia z wychowawcą [EH] [3]
9 Świetlica – spacer [KO] [3] Świetlica – spacer [GD] [3] Świetlica – aikido [JP] [Sala Gim] Świetlica – szachy [JP] [3] Świetlica – spacer [EH] [3]

 

 

Klasa: 1c

Wychowawca: Katarzyna Chwedoruk, Adrianna Dziuba

Sala nr 2

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1.religia [OK] [2] j.angielski [KC] [2] Wf_1_3 [JP] [s-gim] e_wczesnoszkolna [KC] [2] Język Angielski [KC] [2]
2 2.e_wczesnoszkolna [KC] [2] e_wczesnoszkolna [KC] [2] e_wczesnoszkolna [KC] [2] e_wczesnoszkolna [KC] [2] E. Wczesnoszkolna [KC] [2]
3 3.e_wczesnoszkolna [KC] [2] j.niemiecki [AM] [2] e_wczesnoszkolna [KC] [2] e_wczesnoszkolna [KC] [2] E. Wczesnoszkolna [KC] [2]
4 4.wf _1_3 [KC] [2] e_wczesnoszkolna [KC] [2] j.angielski [KC] [2] e_wczesnoszkolna [KC] [2] E. Wczesnoszkolna [KC] [2]
5 5.OBIAD [DA] Obiad [KC] OBIAD [DA] OBIAD [DA] Język Niemiecki [AM] [2]
6 6.j.angielski [KC] [2] e_wczesnoszkolna [KC] [2] e_informatyczna [KC] [8] e_wczesnoszkolna [KC] [2] WF 1-3 [JP] [basen]
7 7.ŚWIETLICA-zajęcia z wychowawcą [KC] [2] Religia [OK] [2] ŚWIETLICA-robotyka [BH] [2] j.angielski [KC] [2] Obiad [DA]
8 8. ŚWIETLICA-zajęcia artystyczne [DN] [2] ŚWIETLICA-zajęcia artystyczne [DN] [2] ŚWIETLICA-zajęcia artystyczne [DN] [2] ŚWIETLICA-zajęcia z wychowawcą [KC] [2] ŚWIETLICA – język włoski [GD] [2]
9 9. ŚWIETLICA-matematyka z Lego [PL] [2] ŚWIETLICA-robotyka [BH] [2] ŚWIETLICA-spacer [KO] [2] ŚWIETLICA-Tańce [2] ŚWIETLICA – spacer [KO]

 

Klasa: 2a

Wychowawca:  Agnieszka Witczak, Marta Mech

Sala nr 1

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Język angielski [AM] [1] Wf 1-3 [PG] [s-gim] Język angielski [AM] [1] Jenzyk angielski [aw] [1] E. wczesnoszkolna  [AW] [1]
2 E. wczesnoszkolna  [1] E. wczesnoszkolna  [1] E. wczesnoszkolna  [1] E. wczesnoszkolna  [1] Język niemiecki [AM] [1]
3 E. wczesnoszkolna  [1] E. wczesnoszkolna  [1] E. wczesnoszkolna  [1] E. wczesnoszkolna  [1] E. wczesnoszkolna  [AW] [1]
4 j. niemiecki [AM] [1]

 

E. wczesnoszkolna  [1] E. wczesnoszkolna  [1] Wf 1-3 [PG] [s-gim] Język angielski [AM] [1]
5 E. wczesnoszkolna  [1] Język angielski [AM] [1] Religia [IC] [1] E. Informatyczna [BH] [8] E. wczesnoszkolna  [1]
6 Obiad [aw] Obiad [AW] Obiad [AW] Obiad [AW] Obiad [MM]
7 ŚWIETLICA – Tańce Religia [IC] 1 Język niemiecki [AM] [1] Świetlica – zajęcia z wychowawcą [AW] [1] WF 1-3 [PG] [basen]
8 Świetlica –matematyka z Lego [PL] Świetlica – Robotyka [BH] [8] Świetlica – matematyka z Lego [PL] Świetlica – zajęcia z wychowawcą [AW] [1] Świetlica – zajęcia z wychowawcą [MM] [1]
9 Świetlica – Szachy [JP] [1] Świetlica – Aikido [JP] [1] Świetlica – język włoski [GD] Świetlica – spacer [AW] [1] Świetlica – spacer [MM] [1]

 

Klasa: 2b

Wychowawca:  Katarzyna Chwedoruk, Adrianna Dziuba

Sala nr 2

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Religia [OK] [2] Język angielski [KC] [2] WF 1-3 [JP] [s-gim] E. wczesnoszkolna [KC] [2] Język angielski [KC] [2]
2 E. wczesnoszkolna [KC] [2] E. wczesnoszkolna [KC] [2] E. wczesnoszkolna [KC] [2] E. wczesnoszkolna [KC] [2] E. wczesnoszkolna [KC] [2]
3 E. wczesnoszkolna [KC] [2] E. wczesnoszkolna [KC] [2] E. wczesnoszkolna [KC] [2] E. wczesnoszkolna [KC] [2] E. wczesnoszkolna [KC] [2]
4 WF 1-3 [KC] [s-gim] E. wczesnoszkolna [KC] [2] E. wczesnoszkolna [KC] [2] E. wczesnoszkolna [KC] [2]
5 Obiad [DA] Obiad [DA] Obiad [DA] Obiad [DA] E. wczesnoszkolna [DA] [2]
6 Język angielski [KC] [2] Język niemiecki [AM] [2] E. informatyczna [KC] [8] Język niemiecki [AM] [2] WF 1-3 [JP] [basen]
7 Świetlica – zajęcia z wychowawcą [KC] [2] Religia [OK] [2] Świetlica – robotyka [BH] [2] Język angielski [KC] [2] Obiad [DA]
8 Świetlica – zajęcia artystyczne [DN] [2] Świetlica – zajęcia artystyczne [KO] [2] Świetlica – zajęcia artystyczne [DN] [2] Świetlica – zajęcia z wychowawcą [KC] [2] Świetlica – język włoski [GD] [2]
9 Świetlica – matematyka z Lego [PL] [2] Świetlica – robotyka [BH] Świetlica – spacer [KO ] [2] Świetlica – tańce [2] Świetlica – spacer [KO]

 

Klasa: 3a

Wychowawca: Małgorzata Bartoszewicz, Gabriela Koleśniak-Gitler

Sala nr 4

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 E_wczesnoszk [MB] [4] E_wczesnoszk [MB] [4] E_wczesnoszk [MB] [4] Etyka [E] [DN] [bibl] religia [R] [IC] [4] E_wczesnoszk [MB] [4]
2 j.angielski [AM] [4] E_wczesnoszk [MB] [4] E_wczesnoszk [MB] [4] j.angielski [AM] [4] E_wczesnoszk [MB] [4]
3 E_ wczesnoszk [MB] [4] Wf _ez_1_3 [PG] [MB] [s-gim] j.angielski [AM] [4] E_wczesnoszk [MB] [4] j.angielski [AM] [4]
4 E_ wczesnoszk [MB] [4] j.angielski [AM] [4] E_wczesnoszk [MB] [4] E_wczesnoszk [MB] [4] E_wczesnoszk [MB] [4]
5 Etyka [E] [DN] [bibl] religia [R] [IC] [4] E_wczesnoszk [MB] [4] JĘZYK NIEMIECKI [AM] [4] JĘZYK NIEMIECKI [AM] [4] E_wczesnoszk [MB] [4]
6 OBIAD [GK] [4] OBIAD [GK] [4] OBIAD [GK] [4] OBIAD [GK] [4] Wf_ez_1_3 [PG] [basen]
7 Zaj_komp _1_3 [BH] [8] JĘZYK NIEMIECKI [AM] [4] ŚWIETLICA-matematyka z lego [PL] [4] ŚWIETLICA-zajęcia artystyczne [KO] [4] OBIAD [MB] [4]
8 ŚWIETLICA-szachy [JP] [4] ŚWIETLICA-aikido [JP] [4] ŚWIETLICA-robotyka [BH] [4] ŚWIETLICA -zajęcia artystyczne [KO] [4] ŚWIETLICA-zajęcia z wychowawcą [MB] [4]
9 ŚWIETLICA-taińce [4] ŚWIETLICA-zajęcia artystyczne [KO] [4] ŚWIETLICA-spacer [KO] [4] ŚWIETLICA-spacer [AW] [4] ŚWIETLICA-język włoski [GD] [4]

 

Klasa 4a

Wychowawca: Urszula Hołdonowicz

Sala nr 10

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j.polski(MP) (14) Matematyka (JR) (14) J.polski(MP) (14) j.angielski(JO) (14) Muzyka (PA) (14)
2 j.angielski(JO) (14) Historia (MC) (14) j.polski (MP) (14) Informatyka (BH) (80 Religia (OK.) (14)
3 Matematyka(JR) (14) j.polski (MP) (14) Przyroda (MK) (14) j.polski (MP) (14) Przyroda (MK) (14)
4 Wf (PG) j.angielski (JO) (14) Technika (PA) (14) Matematyka (JR) (14) Matematyka(JR) (14)
5 Religia (OK) (14) Praca własna (JR) (14) Praca własna (JR) (14) j.niemiecki(MU) (14) j. angielski (JO (14)
6 Zaj. Wych.(JR) (14) Praca własna (JR) (14) j.angielski(JO) (14) Wf (PG) j.niemiecki (MU)(14)
7 Plastyka(PA) (14) Praca własna (JR) (14) Praca własna (JR) (14) Wf (PG) Wf (PG)(basen)
8 Język niemiecki(MU) (14)

 

Klasa 4b

Wychowawca: Olga Żerelik

Sala nr: 7

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Matematyka [SM] [9] Plastyka [PA] [19] Język angielski [OŻ] [7] Historia [MC] [15] Język niemiecki [MU] [19]
2 Język polski [MŁ] [7] Język niemiecki [MU] [12] Matematyka [SM] [9] Język angielski [OŻ] [7] Matematyka [SM] [9]
3 Etyka [E] [DN] [19]

Religia [R] [IC] [10]

Język angielski [OŻ] [7] WF [PG] [s-gim] Język polski [MŁ] [7] Język polski [MŁ] [7]
4 Informatyka [BH] [8] Język polski [MŁ] [7] WF [PG] [s-gim] Matematyka [SM] [9] WF [PG] [s-gim]
5 Przyroda [MK] [17] Etyka [E] [DN] [bibl.]

Religia [R] [IC] [8]

Język niemiecki [MU] [12] Przyroda [MK] [17] Język angielski [OŻ] [7]
6 Język angielski [OŻ] [7] WF [PG] [basen] Język polski [MŁ] [7] Technika [PA] [19] Muzyka [PA] [19]
7 Matematyka [SM] [9] Zaj. Wych. [OŻ] [10] Język polski [MŁ] [7]
8

 

Klasa 4c

Wychowawca: Katarzyna Ożarowska, Justyna Rzemień

Sala nr: 14

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Język polski [MP] [14] Matematyka[JR] [14] Język polski [MP] [14] Język Angielski [MP][14] Muzyka [PA] [14]
2 Język Angielski [MP][14] Historia [MC] [14] Język polski [MP] [14] Informatyka [BH] [14] Religia [OK][14]
3 Matematyka[JR] [14] Język polski [MP] [14] Przyroda [MK][14] Język polski [MP] [14] Przyroda [MK][14]
4 Wf [PG] Język Angielski [JO][14] Technika [PA] [14] Matematyka[JR] [14] Matematyka[JR] [14]
5 Religia [OK][14] Praca własna [OK [14] Praca własna [OK [14] Język niemiecki [MU] [14] Język Angielski [MP][14]
6 Zaj. Wych. [JR] [14] Praca własna [OK [14] Język angielskiego [JO] [14] WF [PG] Język niemiecki [MU] [14]
7 Plastyka [PA] [14] Praca własna [JR] [14] Praca własna [JR] [14] WF[PG] WF [PG]basen
8 Język Niemiecki [MU] [14]

 

Klasa 5a

Wychowawca: Sylwia Murawska-Wojtyna

Sala nr 9

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 ] j.polski [MŁ] [16] j.niemiecki [MU] [12] j.angielski [JO] [11] matematyka [SM] [9] matematyka [SM] [9]
2 Religia  [IC] [19] j.angielski [JO] [11] Wf [JP] [s-gim] Muzyka [PA] [19] Historia [MC] [15]
3 j.angielski [JO] [11] ] j.polski [MŁ] [16] ] j.polski [MŁ] [16] Wf [JP] [s-gim Plastyka [PA] [19]
4 Wf [JP] [s-gim] Zaj.wych. [SM] [9] matematyka [SM] [9] j.angielski [JO] [11] Technika [PA] [19]
5 j.niemiecki [MU] [12] matematyka [SM] [9] Informatyka [BH] [8] Historia [MC] [15] J. polski [MŁ] [16]
6 Biologia [MK] [17] wf [JP] [basen Religia  [IC] [19] ] j.polski [MŁ] [16] j.angielski [JO] [11]
7 Geografia [MK] [17] j.niemiecki [MU] [12] Blok językowo-przyrodniczy Matematyka [SM] [9]
8

 

Klasa 5b

Wychowawca:  Justyna Rzemień [JR], pomocniczy: Ożarowska Katarzyna [OK]

Sala nr 9

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. Angielski [JO] [14] Historia [MC] [14] Technika [PA] [14] Informatyka [BH] [8] Muzyka [PA] [14]
2 j. Polski [ML] [14] Matematyka [JR] [14] j. polski [ML] [14] J. Angielski [JO] [14] J. Polski [ML] [14]
3 j. Polski [ML] [14] Biologia [MK] [14] Religia [OK.] [14] J. Polski [ML] [14] Religia [OK] [14]
4 wf [PG] [s-gim] Zaj. Wuch. [JR] [14] Matematyka [JR] [14] Geografia [MK] [14] J. Angielski [JO] [14]
5 Plastyka [PA] [14] Praca własna [JR] [14] Historia [MC] [14]

 

Matematyka [JR] [14] Matematyka [JR] [14]
6 Matematyka [JR] [14] Praca własna [JR] [14] Praca własna WF [PG] [s-gim] J. Niemiecki [MU] [14]
7 j. Niemiecki[MU] [14] Język angielski [JO] [14] WF [PG] [s-gim] WF [PG] [basen]
8 Język Niemiecki [MU] [14]

 

Klasa: 6a

Wychowawca: Magda Kunz-Rapczuk

Sala nr 17

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 J. Niemiecki [MU] [17] Matematyka [SM] [9] J. Niemiecki [MU] [12] Plastyka [PA] [19] Hist. i społ. [MC] [15]
2 Matematyka [SM] [9] J. Polski [JZ] [16] Muzyka [PA] [19] Matematyka [SM] [9] J. Polski [JZ] [16]
3 Przyroda [MK] [17] J. Niemiecki [MU] [17] J. Polski [JZ] [16] J. Polski [JZ] [16] J. Polski [JZ] [16]
4 J. Angielski [OŻ] [15] Zaj. Komputerowe [BH] [8] J. Angielski [OŻ] [15] J. Angielski [OŻ] [15] Matematyka [SM] [9]
5 J. Polski [JZ] [16] J. Angielski [OŻ] [15] Matematyka [SM] [9] Religia [IC] [12] Religia [IC] [12]

Etyka [DN] [8]

6 WF [JP] [S. Gim.] Hist. i społ. [MC] [15] Przyroda [MK] [17] WF [JP] [S. Gim.] J. Angielski [OŻ] [15]
7 WF [JP] [S. Gim.] WF [JP] [Basen] Zaj. Wych. [MK] [17] Zaj. Tech. [PA] [19] Przyroda [MK] [17]

 

Klasa: 6b

Wychowawca: Justyna Olejnik

Sala nr 16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Zaj_komputer [BH] [8] j.angielski [JO] [11] Matematyka [SM] [9] j.polski [JZ] [16] j.polski [JZ] [16]
2 Wf [JP] [s-gim] Matematyka [SM] [9] j.angielski [JO] [11] j.polski [JZ] [16] Muzyka [PA] [19]
3 Hist. I społ [MC] [15] Etyka [E] [DN] [bibl] religia [R] [IC] [17] Zaj.wych [JO] [11] Matematyka [SM] [9] j.angielski [JO] [11]
4 Matematyka [SM] [9] Przyroda [MB] [17] j.polski [JZ] [16] Wf [JP] [s-gim] Etyka [E] [DN] [bibl] religia [R] [IC] [17]
5 Przyroda [MB] [15] j.polski [JZ] [16] Przyroda [MB] [11] Plastka [PA] [19] Wf [JP] [s-gim]
6 j.niemiecki [Mu] [12] Zaj.technicz [PA] [19] j.niemiecki [Mu] [12] j.angielski [JO] [11] Matematyka [SM] [9]
7 j.polski [JZ] [16] wf [JP] [basen] Hist. I społ [MC] [15] j.angielski [JO] [11] j.niemiecki [Mu] [12]

 

 

Klasa: 7a

Wychowawca: Agnieszka Przyszlak

Sala nr 19

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 J. Angielski [UH] [10] Matematyka [KW] 18] J. Polski [JZ] [16] Matematyka [KW] [18] WF [PG] [S-GIM]
2 Geografia [MK] [17 Informatyka [BH] [8] J. Niemiecki [BP] [12] Biologia [MK] [17] WF [PG] [S-GIM]
3 WF [PG] [S-GIM] J. Polski [JZ] [16] Matematyka [KW] [18] J. Niemiecki [BP] [12] J. Angielski [UH] [10]
4 Biologia [MK] [17] Historia [MC] [16] Fizyka [PL] [18] Etyka [E] [DN] [8] Religia [R] [OK] [17] J. Polski [JZ] [16]
5 Fizyka [PL] [19] J. Angielski [UH] [10] Geografia [MK] [17] J. Polski [JZ] [16] J. Polski [JZ] [16]
6 Chemia [MS] [9] Chemia [MS] [9] Zaj. Wych. [PA] [19] J. Angielski [UH] [10] Etyka [E] [DN] [bibl]

Religia [R] [OK] [19]

7 Matematyka [KW] [18] WF [PG] [basen] Plastyka [PA] [19] Historia [MC] [15] Muzyka [PA] [19]

 

Klasa: 7b

Wychowawca: Justyna Zaryczańska

Sala nr 16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 fizyka [PL] [19] fizyka [PL] [17] religia[OK] [8] j.niemiecki [BP] [12] wf [JP] [S-GIM]
2 j.angielski [UH] [10] j.angielski [UH] [10] j.angieski [UH] [10] religia [OK.] [11] wf [JP] [S-GIM]
3 wf[JP] [S-GIM] matematyka [SM] [9] plastyka [PA] [19] historia [MC] [15] matematyka [SM] [9]
4 chemia [MS] [12] J.POLSKI[JZ] [16] geografia [MK] [17] j.polski [JZ] [16] j.niemieki [BP] [12]
5 matematyka [SM] [9] BIOLOGIA[MK] [17] j.polski [JZ] [16] matematyka [SM] [9] geografia [MK] [17]
6 j.polski [JZ] [16] informatyka[BH] [8] zaj,wych [JZ] [16] biologia [MK] [17] j.polski [JZ] [16
7 historia [MC] [15] muzyka[PA] [19] wf [JP] [basen] chemia [MS] [9] język angielski [UH] [10]

 

Klasa: 8a

Wychowawca: Magdalena Łagun

Sala nr 7

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 wf [PG] [s-gim] j. angielski [UH] [10] Biologia [WK] [17] J. Polski [MŁ] [7] Geografia [MK] [17]
2 chemia [MS] [11] wf [PG] [s-gim] matematyka [KW] [18] Historia [MC] [15] J. Niemiecki [JnK] [BP] [12]

J. Niemiecki [JnP] [MU] [15]

3 fizyka [PL] [16] Informatyka [BH][8] WOS [MC] [18] j. angielski [UH] [10] Historia [MC] [15]
4  j. angielski [UH] [10] fizyka [PL] [16] j.polski [MŁ] [7] J. Niemiecki [JnK] [BP] [12]

J. Niemiecki [JnP] [MU] [15]

matematyka [KW] [18]
5 matematyka [KW] [18] matematyka [KW] [18] j.polski [MŁ] [7] matematyka [KW] [18] j. angielski [UH] [10]
6 e_dla_bezp [PG] [11] j.polski [MŁ] [7] j. angielski [UH] [10] Chemia [MS] [9] J. Polski [MŁ] [7]
7 etyka [E] [DN] [10]

religia [R] [IC] [12]

Zaj. wych  wf [PG][basen] Etyka [E] [DN] [10]

Religia [R] [IC] [12]

WOS [MC] [15]
  wf [PG][basen]

 

Klasa: 8b

Wychowawca: Magdalena Pałasz

Sala nr 7

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 wf [PG] [s-gim] Informatyka [BH] [8] J. Angielski [UH] [10] J. Angielski [UH] [10] Matematyka [KW] [18]
2 Matematyka [KW] [18] WF [JP] [s-gim] Biologia [WK] [17] J. Angielski [UH] [10] J. Niemiecki [JnK] [BP] [12]

J. Niemiecki [JnP] [MU] [15]

3 J. Polski [MP [7] WOS [MC] [15] J. Polski [MP [7] Matematyka [KW] [18] E Dla Bezp [PG] [s Gim]
4 Fizyka [PL] [16] Matematyka [KW] [18] Historia [MC] [15] J. Niemiecki [JnK] [BP] [12]

J. Niemiecki [JnP] [MU] [15]

J. Angielski [UH
5 Chemia [MS] [11] J. Polski [MP [7] Fizyka [PL] [16] Chemia [MS] [11] Historia [MC] [15]
6 WOS [MC] [15] Zaj. Wych. [MP] [7] Matematyka [KW] [18] J. Polski [MP [7] Geografia [MK] [17]
7 Etyka [E] [DN] [10]

Religia [R] [IC] [12]

J. Angielski [UH] [10] WF [JP] [basen] Etyka [E] [DN] [16]

Religia [R] [IC] [10]

J. Polski [MP [7]
  Przygotowanie Do Spr. 8-klasisty WF [JP] [basen]

 

Klasa: IIIA GIMNAZJUM

Wychowawca: Paweł Gałczyk

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. niemiecki [BP] [12] j. polski [7] matematyka [KW] [18] wf [PG] [s-gim] j. niemiecki [BP] [12]
2 Zaj. wych. [PG] [15] j. polski [7] Historia [MC] [15] wf [PG] [s-gim matematyka [KW [18]
3 chemia [MS] [8] Matematyka [KW] [18] j. angielski [JC] [9] j. agielski [JC] [9] j. angielski [JC] [11]
4 j. polski [MP] [7] j. angielski [JC] [11] Etyka [E] [DN] [19]

Religia [R] [OK.] [12]

Etyka [E] [DN] [19]

Religia [R] [OK.] [12]

historia [MC] [15]
5 wf [PG] [s-gim] j. angielski [JC] [11] Zaj. Techniczne [PA] [19] Zaj. technicz [PA] [19] muzyka  [PA] [19]
6 Matematyka [KW] [18] geografia [MK] [17] Fizyka [PL] [15] fizyka [PL] [19] j. polski [MP] [12]
7 Fizyka [PL] [19] ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE [MS] [9] J. Polski [MP] [7] j. polski [MP] [7] Etyka [E] [DN] [16]

Religia [R] [OK.] [11]

  WF [PG] [basen] wf [PG] [basen]

 

 

Klasa IIIB Gimnazjum

Wychowawca: Jarosław Paul

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 chemia[MS] [11] j. angielski [ JC] [15] Fizyka [PL][19] WF [JP] [s-gim] J. angielski [JC] [11]
2 J. niemiecki [JnK] [BP] [12]

J. niemiecki [JnP] [MU] [8]

Zaj. Technicz [PA][19] e-dla-bezb[PG][12] WF [JP] [s-gim] Geografia [MK] [17]
3 Matematyka [KW][18] Fizyka [PL][19] Biologia[KW] [17] J. angielski [JC] [11] J. niemiecki [JnK] [BP] [12]

J. niemiecki [JnP] [MU] [8]

4 Historia [MC] [15] J. polski [MP] [7] Etyka [E] [DN] [19]

Religia [R] [OK] [12]

J. polski [MP] [7] J. polski [MP] [7]
5 Wf [JP] [s-gim] j. niemiecki[jnp][MU][18] Matematyka [KW] [18] J. polski [MP] [7] Matematyka [KW] [18]
6 Muzyka [PA] [19] Historia [MC] [15] J. Polski [MP] [7] Matematyka [KW] [18] Informatyka [BH] [8]
7 j. angielski [JC] [11] Matematyka [KW][18] J. Angielski [JC] [11] Zaj. wych. [JP] [18] Etyka [E] [DN] [16]

Religia [R] [OK] [11]

8 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego WF [JP] [basen]
9