Plan lekcji

KLASA 1 A

wychowawczyni – mgr  Małgorzata Bartoszewicz

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. angielski e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna j. angielski
2. e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna j. niemiecki
3. e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna j. angielski e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna
4. j. niemiecki w- f e.  wczesnoszkolna j. angielski e.  wczesnoszkolna
5. religia j. angielski z. komputerowe w -f e.  wczesnoszkolna
6. obiad obiad obiad obiad basen
7. z. artystyczne tańce religia j. niemiecki obiad
8. robotyka z. art.- wikliniarskie szachy odrabianie zadań domowych aikido
9. matematyka lego j. japoński spacer j. włoski spacer

 

KLASA 2 A

wychowawczyni – mgr  Amelia Skawińska

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. niemiecki w-f e.  wczesnoszkolna religia j. niemiecki
2. e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna z. komputerowe e.  wczesnoszkolna religia
3. e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna w- f j. angielski
4. j. angielski j. angielski e.  wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna
5. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. niemiecki e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna
6. obiad obiad obiad obiad obiad
7. tańce j. japoński j. angielski j. angielski basen
8. matematyka lego j. włoski z. art.- wikliniarskie zajęcia matematyczne odrabianie zadań domowych
9. robotyka spacer aikido spacer j. japoński

 

KLASA 2 B

wychowawczyni – mgr  Ewelina Hachuła

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. angielski e. wczesnoszkolna z. komputerowe e.  wczesnoszkolna religia
2. e.  wczesnoszkolna w- f w -f e.  wczesnoszkolna j. angielski
3. e. wczesnoszkolna j. angielski e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna
4. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna religia e.  wczesnoszkolna
5. j. niemiecki e. wczesnoszkolna j. angielski j. niemiecki e.  wczesnoszkolna
6. obiad obiad obiad obiad basen
7. z. z wychowawcą j. niemiecki z. art.- wikliniarskie j. angielski obiad
8. szachy j. japoński j. włoski z. z wychowawcą odrabianie zadań domowych
9. tańce spacer robotyka matematyka lego aikido

 

KLASA 3 A

wychowawczyni – mgr Agnieszka Witczak, mgr Marta Mech

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. w – f e. wczesnoszkolna j. niemiecki j. angielski e. wczesnoszkolna
2. j. angielski e. wczesnoszkolna religia z. komputerowe e. wczesnoszkolna
3. e. wczesnoszkolna w- f e. wczesnoszkolna j. niemiecki j. angielski
4. e. wczesnoszkolna j. angielski e.  wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna
5. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna  e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. niemiecki
6. obiad obiad obiad obiad basen
7. z. z wychowawcą z. art.- wikliniarskie j. angielski religia obiad
8. tańce matematyka lego z. artystyczne robotyka odrabianie zadań domowych
9. z. artystyczne aikido j. włoski j. japoński spacer

 

KLASA 1- 3 Montessori

wychowawczyni – mgr Katarzyna Chwedoruk, mgr Adrianna Dziuba

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. e. wczesnoszkolna j. angielski/

j. niemiecki

praca własna z. komputerowe e. wczesnoszkolna
2. e. wczesnoszkolna j. angielski/

j. niemiecki

e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
3. e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna
4. religia e. wczesnoszkolna e.  wczesnoszkolna e. wczesnoszkolna j. angielski/

j. niemiecki

5. obiad obiad  obiad obiad obiad
6. w- f religia j. angielski/

j. niemiecki

j. angielski/

j. niemiecki

j. angielski/

j. niemiecki

7. j. japoński j. angielski w -f j. angielski basen
8. z. artystyczne tańce robotyka z. artystyczne odrabianie zadań domowych
9. aikido matematyka lego z. art.- wikliniarskie szachy j. włoski

KLASA 4 A

wychowawczyni – mgr Magdalena Pałasz

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. niemiecki matematyka

 

matematyka j. angielski  w -f
2. j. polski j. niemiecki j. polski informatyka muzyka
3. j. polski plastyka przyroda historia j. angielski
4. j. angielski j. angielski zajęcia z wychowawcą matematyka religia
5. w -f religia  technika przyroda j. polski
6. matematyka basen j. angielski w- f j. niemiecki
7. MATEMATYKA     j. polski  

 

KLASA 5 A

wychowawczyni – mgr Urszula Durka

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. matematyka j. angielski

 

j. polski technika  j. niemiecki
2. j. angielski plastyka historia j. polski historia
3. z. z wychowawcą matematyka w -f informatyka geografia
4. j. polski j. polski w -f j. angielski j. angielski
5. religia j. niemiecki  religia matematyka w -f
6. MATEMATYKA basen j. niemiecki muzyka j. polski
7.     j. angielski biologia matematyka

 

KLASA 5 B

wychowawczyni – mgr Olga Żerelik

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. polski technika

 

matematyka MATEMATYKA  j. angielski
2. w -f religia biologia w -f j. niemiecki
3. w -f historia plastyka j. angielski j. polski
4. matematyka matematyka j. niemiecki j. niemiecki j. polski
5. historia j. angielski  religia informatyka matematyka
6. j. angielski basen j. polski j. polski geografia
7. z. z wychowawcą   j. angielski muzyka  

 

KLASA 5  Montessori

wychowawczyni – mgr Ewa Pater

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. z. z wychowawcą j. angielski PRACA WŁASNA W -f  PRACA WŁASNA
2. matematyka matematyka matematyka plastyka geografia
3. j. niemiecki j. niemiecki j. polski j. polski matematyka
4. biologia historia religia j. polski technika
5. j. angielski j. polski j. angielski historia j. niemiecki
6. j. polski muzyka informatyka j. angielski j. angielski
7. PRACA WŁASNA basen W – F PRACA WŁASNA religia
8.     W – F    

 

 

 

KLASA 6  Montessori

wychowawczyni – mgr Ewa Pater

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. MATEMATYKA matematyka PRACA WŁASNA W -f  matematyka
2. matematyka z. z wychowawcą matematyka j. niemiecki j. polski
3. j. polski j. angielski informatyka j. polski historia
4. historia j. polski plastyka j. polski j. niemiecki
5. j. angielski geografia j. angielski religia j. angielski
6. religia j. niemiecki technika j. angielski muzyka
7. PRACA WŁASNA basen W – F PRACA WŁASNA biologia
8.     W – F    

 

KLASA 6 A

wychowawczyni – mgr Monika Całus

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. niemiecki j. niemiecki j. angielski j. niemiecki   j. angielski
2. historia matematyka matematyka j. angielski W -f
3. technika j. angielski j. polski biologia matematyka
4. W -f religia j. polski plastyka geografia
5. matematyka muzyka  z.  z  wychowawcą j. polski j. polski
6. j. polski historia w- f informatyka religia
7. j. angielski basen   MATEMATYKA  
8.          

 

KLASA 7A

wychowawczyni – mgr Magda Kunz -Rapczuk

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. historia j. angielski w-f j. angielski   informatyka
2. plastyka geografia j. angielski matematyka j. angielski
3. chemia matematyka religia j. polski  w -f
4. z  z  wychowawcą muzyka geografia j. niemiecki w  -f
5. biologia j. polski  matematyka chemia religia
6. matematyka j. polski j. polski historia j. polski
7. fizyka biologia j. niemiecki fizyka  
8.   basen      

 

 

 

 

KLASA 7B

wychowawczyni – mgr Justyna Olejnik

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. chemia j. polski w- f j. polski   j. polski
2. z z wychowawcą historia j. angielski biologia j. polski
3. j. angielski j. angielski religia plastyka  w -f
4. informatyka biologia matematyka fizyka w  -f
5. matematyka j. niemiecki  j. polski j. niemiecki religia
6. fizyka matematyka geografia matematyka historia
7. geografia muzyka   chemia j. angielski
8.   basen      

 

KLASA 8 A

wychowawczyni – mgr Justyna Olejnik

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. j. angielski MATEMATYKA z z wychowawcą historia   j. angielski
2. chemia matematyka j. polski j. angielski EDB
3. matematyka biologia matematyka matematyka  j. polski
4. fizyka j. niemiecki j. angielski geografia j. polski
5. j. polski historia  W – f fizyka WOS
6. j. niemiecki j. angielski WOS chemia informatyka
7. religia j. polski religia w- f  
8.   basen   W -f  

 

KLASA 8 B

wychowawczyni – mgr Justyna Olejnik

godziny lekcyjne poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. MATEMATYKA historia z z wychowawcą j. angielski   historia
2. matematyka j. polski matematyka j. polski j. angielski
3. j. polski j. polski j. angielski chemia  religia
4. chemia j. angielski informatyka WOS WOS
5. fizyka matematyka  w-f matematyka biologia
6. j. angielski geografia religia fizyka j. niemiecki
7. EDB j. niemiecki j. polski W -f j. polski
8.   basen   W -f