Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI UWAGI
I.     Zebrania ogólne z rodzicami 04 września 2018 godz. 17.00 klasy 4-8 SSP i III gimnazjum (wtorek)
05 września 2018 godz. 17.00 klasy 1-3 SSP (środa)
10 grudnia 2018 godz. 17.00 – spotkanie świąteczne po I trymestrze
11 marca 2019 godz. 17.00 – II trymestr
03 czerwca 2019 godz. 17.00 – III trymestr + podsumowanie roku szkolnego
Zebranie ogólne

Zebranie ogólne

Podsumowanie I trymestru

Podsumowanie II  trymestru

Podsumowanie III trymestru i roku szkolnego
II. Konsultacje z nauczycielami 12 listopada 2018, godz. 16.00 – 19.00

13 maja 2019, godz. 16.00 – 19.00

Spotkania indywidualne

poniedziałki

III. Przerwy trymestralne Klasy 1-3 SP – 30 listopada

Klasy 4-8 oraz 3 gimnazjum – Termin do wyboru, propozycja nauczycieli w uzgodnieniu z wychowawcą

I trymestr
Termin do wyboru, propozycja nauczycieli w uzgodnieniu z wychowawcą II trymestr
31 maja 2019 (piątek) III trymestr
IV. Testy kompetencji:

– egzamin po klasie III gimnazjum

10 kwietnia 2019 (środa)

11 kwietnia 2019 (czwartek)

12 kwietnia 2019 (piątek)

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Część z języka obcego

– egzamin po klasie 8 15 kwietnia 2019 (poniedziałek)

16 kwietnia 2019 (wtorek)

17 kwietnia 2019 (środa)

Język polski

Matematyka

Język obcy

V. Dni wolne 1 listopada (czwartek)

2 listopada (piątek)

24 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019

28 stycznia – 8 lutego 2019

18-23 kwietnia

1 maja 2019 (środa)

2 maja 2019 (czwartek)

3 maja 2019 (piątek)

20 czerwca

Wszystkich Świętych

Decyzją organu prowadzącego

Zimowa przerwa świąteczna i Nowy Rok

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja

Decyzją organu prowadzącego

3 maja

Boże Ciało

VI. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018, godz. 09.00 klasy 1-3 SSP

Godz. 10.00 klasy 4-8 SSP oraz III SGJ

Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, sala gimnastyczna
VII. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019, godz. 10.00 klasy 4-8 SSP oraz III SGJ

21 czerwca 2019, godz. 17.00 klasy 1-3 SSP

CK MUZA duża sala

Sala gimnastyczna w szkole

VIII. Propozycje ocen za I i II trymestr i końcoworocznej Za I trymestr: do 19 Listopada 2018-10-08

Za II trymestr: do 11 marca 2019

Końcoworoczne: do 3 czerwca 2019

IX. Oceny za I i II trymestr i końcoworoczne Za I trymestr: do 23 Listopada 2018-10-08

Za II trymestr: do 15 marca 2019

Końcoworoczne: do 13 czerwca 2019

X. Wycieczki integracyjne Radków: 10-14 września (klasy 4-8 i III SGJ)

Przesieka: 19-21 września (klasy 1-3)

XI. Imprezy i wydarzenia Pasowanie na ucznia: 18 października

Festiwal nauki: 18-19 października

Jasełka i wigilie klasowe: 21 grudnia

Rekolekcje wielkopostne: 18-20 marca