1% podatku

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z uchwałą nr 10/X/2017 Zarządu Koła SKT STO nr 59  z 16.01.2017 w sprawie podziału środków finansowych z 1% podatku należnego za rok szkolny 2015.
Beata Petrykowska
wicedyrektor
Kliknij tutaj by pobrać uchwałę.

 

Przekaż 1% podatku : KRS 0000150212

Wykaz projektów, na które od 2010 r. Dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej  im. Rady Europy w Lubinie pozyskała dotacje:
2019 r. – Fundacja KGHM Polska Miedź48.000,00 Pl na realizację projektu „Matematyka czas na TIK-a” i zakup tablic interaktywnych.
2015 r. – Szkolny Klub Sportowy pozyskał 5.000,00 Pl na zakup sprzętu sportowego – Energetyka
2015 r.- Ogólnopolski Projekt Odznaka Jakości „Schule im Wandel” – nagroda rzeczowa w wysokości 4.000,00 PL- zakup komputera i kamery
2015 r. – dofinansowanie szkolnego projektu „Marsz matematyczny na orientację”- 800,00PL Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie
2015 r. – Dolnośląski Projekt „Mały Mistrz”- 1.500,00 PL za zakup sprzętu sportowego
2015 r.- Rządowy Projekt „Książki naszych marzeń” – 1.300,00 PL – doposażenie biblioteki szkolnej
2014 r. – Szkolny Projekt Wymiany Międzynarodowej – „Nasz wolny czas”- 2.999,00 PL- Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży.
2014 r.- Dolnośląski Projekt „Mały Mistrz”- 1.500,00 PL na zakup sprzętu sportowego dla klas I szkoły podstwowej – Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”.
2013 r. – Rządowy Projekt „Indywidualizacja nauczania w szkole podstawowej” – 30.000,00 PL przeznaczone na zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, psychologiczne uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
2013 r.- Szkolny Projekt Wymiany Międzynarodowej – „Ruch drogowy”- 2.500,00 PL- Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży.
2012 r. – Szkolny Projekt „Wymarzona sala gimnastyczna” – 40.000,00 PLzakup sprzętu sportowego i sanitarnego – Fundacja Polska Miedź.
2012 r.- Szkolny Projekt Wymiany Międzynarodowej – „Sport nicht nur fur Profis”- 2.500, 00 PLPolsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży, 1.000,00 PL – STO Warszawa.
2011 r.- Dolnośląski Projekt „Dolnośląska e-Szkoła”- 82.000,00 PL –zakup sprzętu informatycznego (22laptopy) i 1 tablicy interaktywnej.
2011 r  Szkolny Projekt Wymian Międzynarodowych- „Federlna Wystawa Kwiatów -bogactwo roślin”  Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży – 4.900,- PLN
2010 r. – Rządowy program „Radosna Szkoła” – 6.000,00 PLna zakup pomocy dydaktycznych.
2010 r.- „Eksperymenty to coś dla nas” – autorskie warsztaty edukacyjne- 3.850,00 PL  Fundacja Polska Miedź.
2010 r – Szkolny Projekt Wymian Międzynarodowych – „Odkrywamy Dolny Śląsk” – Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży – 2.400,- PLN
Roczne rozliczenie:
1 % za rok  2018:
  • KWOTA  – 42.919,11 zł.
  • 11.586,18 zł. dla SPM w Lubinie na zakup defibrylatora przenośnego, remont szatni przedszkola ( zakup szafek i malowanie ścian) oraz wyposażenie okien przedszkola w naklejki z folii dziurkowanej
  • 32.000,00 zł. dla SSP im. Rady Europy w Lubinie na montaż klimatyzatorów ściennych w klasach lekcyjnych oraz remont łazienki szkolnej.
1 % za rok 2017
  • KWOTA – 26.577,20 zł.
  • 8.000,00 zł. dla Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie na zakup projektora multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych
  • 22.000,00 zł. dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie na remont łazienek szkolnych.
1 % za rok 2016
  • KWOTA – 22.950,62 zł.
  • 8.000,00 zł. dla SPM w Lubinie na zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych oraz doposażenie przedszkola w sprzęt do realizacji projektu „Dyskoteka Przedszkolaka”.
  • 12.000,00 zł. dla Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z robotyki oraz rozszerzenie dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej.
1 % za rok 2014 na konto organu prowadzącego Zespół Szkół Społecznych i Społeczne Przedszkole Montessori wpłynęło – 23.677,23
Uchwałą Zarządu nr 77/IX/2016 środki finansowe przyznano:
– 10.000 zł. ZSS – na bieżącą działalność szkoły, w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie sal lekcyjnych
– 8.000 zł. SPM – na bieżącą działalność przedszkola, w tym zakup i montaż domofonu.
 1 % za rok 2012 na konto organu prowadzącego Zespół Szkół Społecznych i Społeczne Przedszkole Montessori  wpłynęło – 32.756,70 zł.
 – 31.000,00 zł. – zakup pomocy dydaktycznych i zagospodarowanie terenu zielonego przy Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Przedszkolu Montessori
1 % za rok 2013 na konto organu wpłynęło – 27.901,84 zł.
Uchwałą Zarządu środki finansowe przyznano:
Zespołowi Szkół Społecznych – 44 tys. zł.
40 tys. złotych szkoła przeznaczyła na dofinansowanie modernizacji budynku, 4 tys. zł. na pomoce dydaktyczne.
Społeczne Przedszkole Montessori – 12 tys. zł.
3 tys. przedszkole przeznaczyło na remonty sal i korytarza, 9 tys. na zakup pomocy dydaktycznych.

 

Za wsparcie z Państwa strony w imieniu Dzieci, Pracowników SSP dziękuję.

Marta Pilecka-Lalewicz

Dyrektor SSP w Lubinie

Zbliża się okres rocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Jeżeli chcecie Państwo, aby część podatku została przeznaczona na rozwój Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie wystarczy z zeznaniu podatkowym wypełnić wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, wpisując numer KRS 0000150212 oraz podając kwotę do przekazania.
Otrzymane przez Państwa środki finansowe chcielibyśmy przeznaczyć na termomodernizację starej części budynku.
Liczę, że prośba moja spotka się z Państwa zrozumieniem, bo dzieło tworzenia lepszej szkoły, Naszej szkoły, jest dziełem Nas wszystkich. I za to pragnę szczególnie Państwu podziękować zarówno w imieniu swoim jak i w imieniu Uczniów oraz Pracowników Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie.
Z poważaniem:
Marta Pilecka – Lalewicz
Dyrektor ZSS w Lubinie
ROCZNE ROZLICZENIE FINANSOWE
Mam zaszczyt przedstawić Państwu roczne rozliczenie darowizn, które otrzymaliśmy w roku 2012. Wszystkim Darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy za okazane serce. Dzięki Państwa ofiarności możliwy jest stały rozwój Społecznej Szkoły Podstawowej  i Społecznego Gimnazjum Językowego w Lubinie.
Z odpisu podatkowego 1%:
Na konto Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 59 w Lubinie wpłynęło31.068,20 zł, w tym: 8.987,20 za pośrednictwem urzędu skarbowego oraz 22.081 zł za pośrednictwem Zarządu Głównego STO w Warszawie.
Uchwałą Zarządu SKT STO nr 59 w Lubinie nr 35/VIII/12 przyznano:
21.000 zł – Zespołowi Szkół Społecznych w Lubinie,
10.000 zł – Społecznemu Przedszkolu Montessori w Lubinie.
Dyrekcja ZSS i SPM podjęła decyzję o przeznaczeniu całości wyżej wymienionych środków na zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Pawiej 41 oraz urządzenie placu zabaw.
Z poważaniem:
Marta Pilecka- Lalewicz
Dyrektor SSP w Lubinie