Pedagog, psycholog, trener personalny

Specjaliści  zatrudnieni w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy  w Lubinie:

mgr Amelia Skawińska – pedagog szkolny, oligofrenopedagogika –  praca z dziećmi i młodzieżą niespraną umysłowo,  pedagogika w zakresie wczesnego wspomagania dziecka i edukacja ucznia z autyzmem,  kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej;

mgr Natalia Lenar – psycholog szkolny

mgr Marta Mechterapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną;

mgr Gabriela Dukielska – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, trener interpersonalny, pozytywne myślenie i budowanie poczucia własnej wartości;

mgr Aneta Szlama – pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią;

mgr Mariola Kotowska – logopeda.

Godziny pracy:

  poniedziałek      wtorek      środa     czwartek       piątek

mgr Amelia Skawińska

pedagog szkolny

8.45 – 13.45 9.45 – 14.45 8.45-12.45 8.45-11.45

13.45 – 14.45

7:00 – 10:00
10:45 – 11:45
mgr  Gabriela Dukielska

trener personalny

zajęcia psychoedukacyjne

12.00 – 12.45 13.00 -13.45

13.00 – 13.45
mgr Natalia Lenar

psycholog szkolny

08.00-12.00 8.00- 12.00 12.00-16.00

11.00-16.00

11.00-16.00