Pedagog

Specjaliści  zatrudnieni w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy  w Lubinie:

mgr Amelia Skawińska – pedagog szkolny, oligofrenopedagogika –  praca z dziećmi i młodzieżą niespraną umysłowo,  pedagogika w zakresie wczesnego wspomagania dziecka i edukacja ucznia z autyzmem,  kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej;

mgr Marta Mechterapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną;

mgr Joanna Wołczek – logopeda;

mgr Mariola Kotowska – logopeda.

Godziny pracy:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

mgr Amelia Skawińska

7.00 – 8.45

9:40 – 10:40

7:00 – 8:45

9:40 – 10:40

7:00 – 8:00

11:45 – 12:45

7:00 – 8:45

13:00 – 14:00

mgr Joanna Wołczek
9:55 – 14:45

11:45 – 13:15
mgr Mariola Kotowska
13.45- 15.40

10:45 – 12:45