Absolwenci

Michał Drążek – – wroku szkolnym 2018/2019  III miejsce w drużynie w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” – Austria. Konkurs  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Natalia Grzelińska –  roku szkolnym 2021/22  wzięła udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Wraz ze swoim zespołem została jego  finalistką i   otrzymała  międzynarodowy certyfikaty zarzadzania projektami wydanymi przez Project Managment Institute ATP za  projekt  Plaster Szczęścia. Certyfikat, poświadcza  zrealizowanie prawdziwego projektu społecznego z  wykorzystaniem w nim profesjonalnych narzędzi biznesowych. To jedyny w swoim rodzaju Real-Life Certificate™, który potwierdza zastosowanie umiejętności w rzeczywistej sytuacji, a nie tylko teoretyczną wiedzę z danego zakresu.

Aleksandra Wiesiołek – 2021/2022 roczny samodzielnie zorganizowany poprzez organizację ASF pobyt na wymianie we Włoszech.

Sergiusz Żełobowski – 2022 absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w I semestrze 2022 jako jedyny student  z Polski  uczestniczył w wymianie na Uniwersytecie w Lucernie, w Szwajcarii w ramach programu stypendialnego SEMP (Swiss European Mobility Programme).

Mikołaj Sędzik – Członek Międzynarodwej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny IFMSA, współautor pracy naukowej „ Electroporation in Clinical Applications – The Potential of Gene Electrotransfer and Electrochemotherapy”, w lipcu 2022 udział w pracach zespołu badawczego Departament of Immunology, Facultad de Medicina, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Monterrey, Meksyk.

 

Sylwetka „Absolwent przyszłości”

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

 

  • Posiada wiedzę ogólną z różnych dziedzin nauki, którą umie wykorzystać w praktyce.
  • Komunikuje się w językach obcych z obywatelami świata.
  • Potrafi odnaleźć się w nowych warunkach, wymaganiach  pracuje indywidualnie i w  grupie.
  • Umiejętnie korzysta z nowych technologii i źródeł informacji.
  • Zna swoje mocne i słabe strony. Wierzy w siebie.
  • Umie zarządzać swoim czasem pracy, określa swoje cele i je realizuje.
  • Okazuje innym empatię, szacunek, reaguje na zło.
  • Jest świadomy zdrowego stylu życia.
  • Jest kreatywny, pomysłowy.