Absolwenci

 

Sylwetka „Absolwent przyszłości”

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

 

  • Posiada wiedzę ogólną z różnych dziedzin nauki, którą umie wykorzystać w praktyce.
  • Komunikuje się w językach obcych z obywatelami świata.
  • Potrafi odnaleźć się w nowych warunkach, wymaganiach  pracuje indywidualnie i w  grupie.
  • Umiejętnie korzysta z nowych technologii i źródeł informacji.
  • Zna swoje mocne i słabe strony. Wierzy w siebie.
  • Umie zarządzać swoim czasem pracy, określa swoje cele i je realizuje.
  • Okazuje innym empatię, szacunek, reaguje na zło.
  • Jest świadomy zdrowego stylu życia.
  • Jest kreatywny, pomysłowy.