ósma klasa

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów SEKCJA NR 1 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w […]