Godziny wychowawcze ze światem z PAH

W tym roku szkolnym klasa 6a podczas zajęć z wychowawcą zrealizowała program edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej. “Godziny Wychowawcze ze Światem” to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie. Uczniowie klasy 6a zrealizowali m.in. tematy takie jak: odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, migracje i uchodźstwo, reagowanie na kryzysy humanitarne (m.in. wojny), przykłady globalnych powiązań oraz różne perspektywy patrzenia na świat. Podczas ciekawych dyskusji młodzież nabywała również umiejętność krytycznego myślenia.

Dodaj swoją myśl