WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY – ROK SZKOLNY 2021/2022

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – ROK SZKOLNY 2021/2022

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RADY EUROPY

W LUBINIE

 

 

JĘZYK POLSKI  

 

MATEMATYKA:

 

JĘZYK ANGIELSKI:

 

SZKOŁA  –    76,47 %

WOJEWÓDZTWO – 60 %

 KRAJ –              60 %

 

 

SZKOŁA   –    80 %

WOJEWÓDZTWO – 55%

 KRAJ –                 57 %

 

 

SZKOŁA   –    94,94 %

WOJEWÓDZTWO – 68 %

 KRAJ –                 69 %

 

Dodaj swoją myśl