Wybory Samorządu Uczniowskiego

19 października 2021 roku, przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Odbyły się one zgodnie z ordynacją wyborczą.

Atmosfera tego dnia była poważna i uroczysta. Uczniowie odpowiedzialnie potraktowali możliwość wyboru osób, które będą reprezentowały uczniowski punkt widzenia.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Krzysztof Kurzydło, a Rzecznikiem Praw Ucznia- Borys Konieczyński!

W wyborach wzięło udział 248 uczniów i 29 nauczycieli głosujących tylko na Rzecznika Praw Ucznia.

Głosy nieważne – 2:
1 Głos – Przewodniczący;
1 Głos – Rzecznik Praw Ucznia.
W głosowaniu udział wzięła wymagana większość w związku z tym wybory uznaje się za ważne.

Gratulujemy!

Opiekunowie SU

Dodaj swoją myśl