Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

od 25 maja 2021 do 27 maja 2021 (wtorek, środa, czwartek)  – egzaminy klas ósmych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  – podstawa prawna –  § 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w maju:

  • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00.
  • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00.
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00.

 

Dodaj swoją myśl