Spotkania z Aktywistkami – warsztaty online Goethe Institut w Warszawie

Warsztaty  z cyklu „Spotkania z Aktywistą/Aktywistką zorganizował Goethe Institut w Warszawie dla szkół uczestniczących w programie Deutsch Plus.
„Aktywiści” są młodymi osobami pochodzącymi z Niemiec, którzy prezentują polskim uczniom kulturę w formie warsztatów. Są oni również żywym i najbardziej bliskim życiu przykładem niemieckiej młodzieży.

7.05.2021 w warsztatach pt. ”Krajoznawsto/Landeskunde” uczestniczyli uczniowie klasy 7A. Warsztaty prowadziła Marta, studiująca na uniwersytecie w Passau/Passawa/. W trakcie warsztatów opowiedziała  ona o swoim życiu w tym mieście oraz  przeprowadziła kilka gier/zabaw językowych, dzięki którym uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę o Niemczech.

12.05.2021 warsztaty dla uczniów klasy 8B, poświęcone trendom we współczesnej niemieckiej muzyce, poprowadziła pochodząca z Trier/Trewir/ Franziska.  Rozmawiała ona z uczniami o podobieństwach i różnicach w obowiązujących obecnie w obu krajach trendach muzycznych  oraz zaprezentowała młodych, odnoszących sukcesy w Niemczech twórców. Również to spotkanie urozmaicały gry i zabawy językowe.

Beata Petrykowska

Koordynator Programu Deutsch Plus

Dodaj swoją myśl